Icon Collap
...
Trang chủ / Giữa biển đời sóng gió sẽ gặp Thầy

Giữa biển đời sóng gió sẽ gặp Thầy

Lạy Chúa Giesu Phục sinh, Đấng đã hiện ra với các môn đệ tại biển hồ Tiberia. Giờ này đây trước nhan Thánh của Ngài, xin Ngài dùng Thần khí của Ngài dẫn con đến, dẫn con đến chính nơi Ngài đã hiện ra với các môn đệ lúc họ thất vọng chán chường đó là tại biển hồ Tiberia, để con đón nhận được sự yêu thương của Ngài và được nghe lời Ngài, được cùng ăn uống với Ngài. Lạy Chúa Giesu Phục sinh, xin dùng Thần Khí của Ngài dẫn con đến, cho con được cùng với các môn đệ gặp Ngài.

… Rồi! Rồi! Con đã cảm nhận được Ngài… Con đã gặp được Ngài. Ôi! Lạy Chúa Giesu Phục sinh, con chúc tụng Ngài, con cảm tạ Ngài vì tình thương Ngài đã dành cho các môn đệ lúc họ đi đánh cá suốt đêm mà chẳng được con gì lúc họ đang thất vọng cũng như là tình thương Ngài dành cho con ngay lúc này vậy. Con ngợi khen Ngài, con yêu mến Ngài vì Ngài đã Phục sinh, Ngài đã sống lại thật để củng cố lòng tin cho con và cũng như cả loài người chúng con và giờ này Ngài đang hiện diện đây với con. Lạy Chúa Giesu Phục sinh, giờ đây xin Ngài dùng Thần khí của Ngài soi sáng, mở trí cho con để con nhận thấy được những tội lỗi con đã phạm đến Ngài.

Ôi! Ngài ơi, tội lỗi của con đã phạm đến Ngài thật nhiều, khi con đi sâu vào từng mầu nhiệm, từng biến cố của Ngài con lại thấy con là kẻ cực kỳ nhiều tội và con chẳng là chi trước mặt Ngài cả. Nhưng tình yêu diệu kì Ngài đã dành cho con, mặc cho con thế nào Ngài cũng yêu con. Lạy Chúa Giesu Phục sinh, nhiều khi con bắt đầu một công việc con chuẩn bị thật kĩ lưỡng, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nhưng công việc đó vẫn bị gián đoạn, vẫn bị thất bại, không thu gặt được kết quả gì cả. Đó là con chưa ý thức và tin tưởng rằng Đấng Phục sinh đang làm và sẽ làm với con. Ngài ơi! Con biết Ngài sẽ chẳng chấp tội con vì con là kẻ yếu đuối. Các môn đệ xưa là những người được Ngài kêu gọi giữa muôn người mà nhiều lúc lòng tin của họ còn bị lung lay. Ngài ơi, con luôn quên Ngài nhưng Ngài không bao giờ quên con. Con bỏ rơi Ngài nhưng Ngài không bỏ rơi con, Ngài vẫn đứng đó nhìn con, chở che và dẫn dắt con. Lạy Chúa Giesu Phục sinh, nhiều lúc con không được người khác nhớ đến, quan tâm đến thì con cũng bỏ mặc họ kể cả lúc họ cần con giúp đỡ. Con thường dùng oán báo oán, con chưa dùng lời của Ngài, đem lời của Ngài ra để sống và thực hành, con đã làm Ngài buồn lòng.

Chấm nối chấm…

Bình luận