Icon Collap
...
Trang chủ / Tính dục và tự kỷ – bệnh phong hủi của người trẻ ngày nay

Tính dục và tự kỷ – bệnh phong hủi của người trẻ ngày nay

Thánh lễ hàng tuần dành cho cộng đoàn Y Dược tại đền thánh Gierado, giáo xứ Thái Hà lúc 19h. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giesu đã chữa lành cho người phong cùi. Cuộc chữa lành này không những chỉ chữa lành về mặt thể xác mà còn đưa anh trở lại với cuộc sống, tái lập anh trong đời sống cộng đoàn, “hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Hình ảnh người phong cùi trong bài Tin Mừng có đụng chạm gì đến mỗi người trẻ chúng ta? Trong thánh lễ Cha Linh Hướng chia sẻ:

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ hai điều rất rõ ràng. Thứ nhất, cũng như trong lịch sử Hội Thánh và lịch sử đời tư của những người rất dễ mắc phải đó là khi người ta buông bỏ Thiên Chúa, không sống theo lề luật của Thiên Chúa, sống theo ý riêng của mình, nhưng khi nào gặp gian nan là họ đưa Thiên Chúa ra để giải cứu, để che chở mình. Điều đó không đẹp lòng Thiên Chúa.

Thứ hai, rõ ràng đối với Thiên Chúa, những can thiệp cứu độ dân Ngài trong lịch sử là chuyện rất hiển nhiên. Nhưng Thiên Chúa can thiệp cứu dân khi dân nghe lời Ngài, sống nghiêm túc. Khi đó Thiên Chúa sẵn sàng can thiệp để cứu dân. Còn khi dân sống trong tội lỗi, bỏ bê lề luật của Thiên Chúa, khi chịu những án phạt từ người dân ngoại thì dân Chúa có kêu Chúa cứu họ Chúa vẫn không cứu. Muốn được Chúa chữa thì phải biết cậy dựa vào Thiên Chúa, phải nêu ra tình trạng thật của mình.

Bệnh phong hủi đối với thời đó là bệnh nan y, bất khả trị, vậy những người bị phong hủi bị loại ra khỏi xã hội, loại ra khỏi tôn giáo. Những ai mà động đến người phong hủi là bị nhiễm uế mà bị nhiễm uế thì không được vào những nơi thánh. Chúng ta thấy một người bị phong hủi họ đau khổ  đến mức nào. Người thanh niên nhiễm bệnh phong trong bài Tin Mừng hôm nay biết rõ bản thân mình bị bệnh và tin Chúa Giesu, con vua Đavit có khả năng chữa. Anh đã vượt thắng rào cản, bất chấp người ta không cho đụng đến anh vẫn xông vào nài xin Chúa Giesu chữa trị cho anh. Chính lòng tin và khát vọng chữa lành đã khiến anh vượt thắng được tất cả và chính Chúa Giesu đã can thiệp và chữa lành cho anh.

Còn chúng ta, chúng ta suy nghĩ rằng bệnh phong hủi là bệnh làm cho con người bị nhiễm uế, là căn bệnh bất trị. Nơi con người chúng ta có những căn bệnh nào bất trị, làm cho con người ta bị nhiễm uế, không thể sạch. Chúng ta phải ý thức như người thanh niên trong bài Tin Mừng, ý thức mình bị phong hủi, ý thức mình trong tình trạng bệnh hoạn và chúng ta khao khát chưa đủ mà phải vượt mọi rào cản đến với Chúa, năn nỉ cầu xin thì chính Chúa sẽ chữa cho chúng ta.

Trong giới trẻ hiện nay có hai bệnh phong hủi, làm cho con người nhiễm uế rất nặng. Một là bệnh nghiện tính dục, rất nhiều người trẻ bị khống chế, bị đè bẹp bởi căn bệnh khốn nạn này. Nhưng ít người tin rằng Chúa có khả năng chữa trị cho mình, ít người tin Chúa có khả năng làm sạch sự ô uế đó nơi mình cho nên không can đảm vượt qua mọi rào cản để đến với Chúa, để nài xin Chúa chữa trị cho. Cho nên nhiều người tuy ngoài sạch nhưng bên trong lại bị nhiễm uế.

Bệnh phong hủi thứ hai của con người thời nay khiến người ta không thể đụng đến mình và bản thân mình cũng không đến với người khác đó là bệnh tự kỷ, bệnh vô cảm, bệnh khép mình lại nơi chính bản thân mình, những con người này khi khép mình lại không muốn ai đụng đến mình và cũng chẳng muốn đụng đến ai, nhốt mình trong chính vỏ ốc của mình để tự thỏa mãn với chính con người của mình.

Đó là hai căn bệnh rất cần đến sự chữa trị của Chúa. Cho nên chúng ta xin Chúa trong thánh lễ này Chúa đến giúp chúng ta nhận ra tình trạng thật của chúng ta, phong hủi làm chúng ta khép mình lại, phong hủi làm chúng ta ô uế để chúng ta can đảm, kiên trì đến với Chúa Giesu để Ngài chữa lành cho  chúng ta với niềm xác tín người phong hủi cũng được chữa lành. Đồng thời chúng ta cũng những người phong hủi có những lúc họ không dám đến với Chúa thì không ai khác, chính chúng ta hãy nhớ đến họ, hãy khiêng họ đến với Chúa để xin Chúa Giesu chữa lành cho họ.

Xin chúa Giesu – Đấng đã chữa lành cho người phong hủi, giúp chúng con nhận ra tình trạng phong hủi của chúng con và xin chúa cũng đụng đến chúng con nơi những người thân của chúng con để Chúa chữa lành cho chúng con.

Truyền thông SVCG Thái Hà

 

Bình luận