Icon Collap
...
Trang chủ / Người trẻ ngày nay, đỉnh cao của bệnh bại liệt

Người trẻ ngày nay, đỉnh cao của bệnh bại liệt

Thứ 6, ngày 12/1/2018, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở về với tác vụ chính của Chúa Giêsu ngay từ đầu: tác vụ tha tội, hòa giải con người với Thiên Chúa qua biến cố Chúa chữa lành người bại liệt. Còn đối với sinh viên, người trẻ chúng ta thì sao, biến cố đó có ý nghĩa gì, có động chạm gì đến mỗi người chúng ta hay không. Trong thánh lễ, Cha Linh Hướng chia sẻ cùng các bạn sinh viên Cộng Đoàn Vinh:

Với dân Do Thái ngày xưa, Chúa luôn đi trước nhưng trong tư tưởng, trong ý riêng của họ, cám dỗ loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình để thay vào đó một Thiên Chúa khác. Được Chúa chăn dắt, được Chúa đào tạo vậy nhưng trong sâu thẳm họ vẫn muốn loại Chúa ra khỏi cuộc đời của họ. Đó cũng là cám dỗ muôn thủa của con người thời nay. Con người tự bảo vệ, tự cai trị lẫn nhau, không cần đến Thiên Chúa. Cám dỗ đó ngày càng hiện rõ trong xã hội đương đại hôm nay.

Đối với người trẻ cũng vậy cho nên Thiên Chúa đối với họ như  một khái niệm xa vời, Thiên Chúa như một khái niệm mà mình ràng buộc phải đi theo còn trong sâu thẳm, mình không còn kính sợ Thiên Chúa. Đó cũng là cám dỗ của mỗi người chúng ta. Chúng ta canh chừng cám dỗ này kẻo rồi khi để cho con người cai trị lẫn nhau  thì con người trong thân phận hữu hạn của mình sẽ làm cho nhau ngày càng đau khổ còn để cho Thiên Chúa cai trị Chúa sẽ để cho con người được hạnh phúc. Cho nên Marx có một câu rất chí lý: “Một xã hội không  có tôn giáo là một xã hội không có hồn”. Tôn giáo là nguồn sống của xã hội. Nếu không có tôn giáo con người sống với nhau như cầm thú, còn nếu con người biết kính sợ Thiên Chúa thì họ mới biết tôn trọng lẫn nhau.

Vì vậy hôm nay trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe lại biến cố một Chúa chữa lành người bại liệt. Người bại kiệt đang trong tình trạng bất lực hoàn toàn thì có 4 người khiêng anh ta bằng cách dỡ mái nhà thả chõng xuống chỗ Chúa Giesu đang ngồi. Chính nhờ lòng tin của họ mà Chúa Giesu đã nói “Tội của con được tha”. Trong hoàn cảnh đó đã khiến cho các kinh sư phải ngơ ngác. Chúng ta lại thấy một thái độ của các kinh sư, kinh thánh nói rất rõ, họ bảo nhau chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Một người bại liệt khiêng đến, Chúa chỉ phán một câu liền khỏi nhưng họ không phục. Họ kinh ngạc, họ thú nhận chưa thấy bao giờ nhưng trong sâu thẳm họ vẫn không thừa nhận cái quyền của Chúa Giesu trên họ.

Thần ô uế cũng ám chúng ta hằng ngày, cũng vào đền thờ dự lễ, người ta không phát hiện ra nhưng khi đến trước mặt Thiên Chúa thần ô uế liền xuất hiện. Chúng ta cũng vậy, biết bao lần chúng ta thấy sự thật nhưng chúng ta vẫn chưa xác tín vào quyền năng chữa lành thật của Chúa. Cho nên màu nhiệm Thiên Chúa cứu chữa mình vẫn còn xa cách, vẫn chưa đụng tới mình.

Hôm nay chúa mời gọi chúng ta canh chừng cám dỗ loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, canh chừng cám dỗ tự tôn mình làm vua cuộc đời mình, canh chừng cám dỗ chai cứng lòng tin trước những phép lạ Chúa làm cho mình mỗi ngày để rồi khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình. Bệnh tật thì làm đau một phần cơ thể còn tội lỗi làm con người tê liệt hoàn toàn và sự tê liệt đó cần được ơn tha thứ. Chúng ta chỉ xin chúa đến chữa lành bệnh tật thân xác còn sự tê liệt vì tội lỗi thì chúng ta chẳng khao khát, chẳng cầu xin.

Đối với mọi người xung quanh, những người tê liệt đời sống đức tin, nhiều khi chúng ta lo cho họ nhiều thứ nhưng phần rỗi đời đời, chữa họ khỏi bệnh thì chúng ta lại không lo khiêng họ đến cho Chúa, họ bất lực không thể đến với Chúa thì chúng ta vẫn thờ ơ.

Chúng ta xin cho chúng ta được khiêm tốn ý thức tình trạng bệnh hoạn của chúng ta mỗi ngày để mỗi lần chúng ta đến với Chúa được Chúa đụng đến chúng ta, chữa lành cho chúng ta. Đồng thời chúng ta được mời gọi tìm kiếm những bệnh nhân họ mất hết cảm thức về đức tin, mất hết cảm thức về Thiên Chúa, mất hết cảm thức về tội lỗi đang sống chung quanh chúng ta. Những con người đó không thể trở về với Chúa với khả năng riêng của họ thì Chúa mời gọi tất cả chúng ta hãy khiêng họ đến với Chúa bằng lời cầu nguyện mỗi ngày. Khiêng họ đến với Chúa bằng sự quan tâm chăm sóc, khiêng họ đến với Chúa bằng việc hãm mình hy sinh cụ thể để cầu nguyện cho họ. Để nhờ đó Chúa mới chữa lành tình trạng bại liệt của những con người đó.

Chúng ta xin một lần nữa chữa lành lòng tin của mỗi người chúng ta. Để chúng ta thật sự khiêm tốn đến với Chúa Giesu, khao khát được Chúa chữa lành và chỉ đường cho chúng ta mỗi ngày.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận