Icon Collap
...
Trang chủ / Sự thật của việc ăn chay

Sự thật của việc ăn chay

Thứ 2 ngày 15/1/2018  thánh lễ dành cho lớp ơn gọi vào lúc 19h tại đền thánh Giê-ra-đô. Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy trong sứ vụ loan báo tin mừng Chúa Giêsu không chỉ đến thế gian để chữa lành cho những người bệnh hoạn tật nguyền mà Ngài còn phải giải thích, tranh luận để làm cho những giá trị truyền thống trong các tôn giáo được sáng lên mà không bị con người lạm dụng hay lợi dụng như một công cụ để làm khó cho người khác.

Hôm nay Chúa Giê-su phải đối diện với một truyền thống lâu đời của Do Thái giáo đó là truyền thống ăn chay. Khi thấy Chúa Giê-su và các môn đệ không ăn chay thì những người Do Thái giáo thắc mắc. Họ nghĩ rằng Chúa Giê-su phản bội truyền thống. Nhưng Chúa Giê-su trong cái khôn ngoan của Ngài, Ngài không đả phá truyền thống. Chúa Giê-su thay đổi truyền thống một cách nhẹ nhàng khiến cho người ta tâm phục khẩu phục.

Chúa Giê-su  Ngài chờ cho đám đông đến thắc mắc cần đến Ngài thì Ngài mới bắt đầu giải thích, mới làm cho người ta sáng lại. Với truyền thống Do Thái người ta chỉ ăn chay theo kiểu vật chất thôi. Còn Chúa Giê-su thì Ngài cho thấy mục đích tối cùng của việc ăn chay đó là tìm cách trở về với chính Ngài. Còn những ai đang ở trong tình thân nghĩa với Thiên Chúa thì chẳng phải ăn chay làm gì cả vì khi đó như tiệc cưới chàng rể ở với nàng dâu đâu phải khóc lóc, buồn rầu nữa. Còn khi mà  người ta xa lìa bỏ Chúa thì cái đó mới phải ăn chay.

Việc ăn chay không chỉ dừng lại ở việc ăn một bát, hai bát,..nhưng cùng đích của việc ăn chay là hãm dẹp tất cả cái của riêng mình để quy hướng tất cả về việc tìm lại Thiên Chúa mà mình đã lãng quên hay mình đã đánh mất đó mới là cùng đích của việc ăn chay

Trong bài giảng Cha linh hướng có lấy ví dụ thực tế liên hệ với bài tin mừng hôm nay nói về việc ăn chay sống lời Chúa theo hình thức.

Có những nơi, có những giáo xứ văn nghệ hoan ca, rước kiệu người ta có thể ở đến hàng giờ nhưng đến thánh lễ là người ta bỏ về hết. “Họ biến truyền thống của họ trở thành chủ còn những gì Chúa dạy thì họ vứt bỏ”.

Nhưng để cải cách đưa những điều đó về với cội nguồn thì phải khôn ngoan. Chúa Giê-su cũng vậy Ngài chờ cho đám đông đến thắc mắc cần đến Ngài thì Ngài mới bắt đầu giải thích, mới làm cho người ta nhận ra và sáng lại.

Cha linh hướng Ngài còn lấy thêm ví dụ về việc Đức Thánh Cha học theo Chúa Giêsu Ngài rất khôn ngoan trong việc đưa người ta trở về với các mục đích cốt lỗi của đạo lí tôn giáo.

Đức Giáo Hoàng Ngài đã  bước vào trong ổ sào huyệt của Phật Giáo, cụ thể là tinh hoa Phật Giáo  Miến Điện.Ngài không tranh luận, không đả phá những gì thực tế mà họ đang làm với các tôn giáo khác mà Ngài đã nói lên cái cốt lõi của Đức Phật là từ bi, hỉ sa để kêu gọi một đất nước 85% là người theo Phật giáo cũng sống từ bi, hỉ sa đừng có đàm áp người Kitô hữu, đừng có đàn áp người Hồi Giáo. Ngài nói nhẹ nhàng và đích thân Ngài đến đối thoại với một vị sư bảo thủ để kêu gọi các lãnh đạo tôn giáo hãy can thiệp để chống lại những kẻ lợi dụng tôn giáo mà đàn áp ức chế những người thiểu số.

Xin cho những lời Chúa Giê-su dạy khai sáng cho chúng ta. Để trong khi thực thi sứ mạng loan báo tin mừng chúng ta sẽ gặp những truyền thống đạo đức đi ngược với lời Chúa hoặc làm cho lệnh truyền của Chúa bị mờ nhạt thì chúng ta hãy bắt trước Chúa Giê-su mà ồn tồn giải thích cho họ để họ hiểu được những giá trị cốt lõi của truyền thống thống tâm linh và nhờ đó họ được thức tỉnh, họ được quay trở về cội nguồn của họ mà Thiên Chúa đã ban cho con người để mưu cầu hạnh phúc chứ không phải để đày đọa và chất gánh nặng lên cho con người.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận