Icon Collap
...
Trang chủ / Thánh Thần – Đấng dẫn đến Chúa Giê-su

Thánh Thần – Đấng dẫn đến Chúa Giê-su

“Mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời” Mc 3, 28-29.

Không tin nhận Chúa Giê-su là Chúa

Thánh Kinh chú giải nhiều cách thức khác nhau phạm đến Thánh Thần. Theo văn mạch Thánh Kinh, từ khởi đầu cho đến kết thúc, tội phạm đến Thánh Thần là tội gọi Chúa Giê-su là ma quỷ và Chúa Giê-su dùng quyền của quỷ mà trừ quỷ hay nói đúng hơn không nhận Chúa Giê-su là Chúa, là Đấng có quyền trên tất cả, tội đó là tội phạm đến Thánh Thần.

Khởi đầu, chúng ta nghe, khi ấy các kinh sư nói về Đức Giê-su – người bị quỷ, tức là không thừa nhận Ngài là Chúa, còn trói buộc cả nhãn mác là quỷ, tệ hơn là còn kết án Ngài dùng quyền của quỷ để trừ quỷ. Kết thúc, việc họ nói: ông ấy bị thần ô uế ám. Như vậy, đối với những kẻ chối bỏ Chúa Giê-su, không thừa nhận vương quyền của Chúa Giê-su trên cuộc đời mình thì kẻ đó là kẻ phạm đến Thánh Thần. Đây là điều mà chúng ta suy nghĩ, trong cách chú giải của Thánh Kinh, trong bối cảnh hiện tại: tội phạm đến Thánh Thần, không tội nào khác hơn, đó là tội khước từ, không nhận Chúa Giê-su là Chúa, không nhận vương quyền của Ngài trên cuộc đời mình. Thậm chí, còn vu khống cho Ngài là kẻ bị quỷ ám hoặc là kẻ nhân danh quỷ mà trừ quỷ hay nói đúng hơn Chúa Giê-su chả có tý quyền bính nào, Chúa Giê-su chẳng phải là Thiên Chúa. Thánh Thần chỉ có một nhiệm vụ, rất quan trọng, đó là dẫn người ta đến với Chúa Giê-su và khi người ta khước từ Chúa Giê-su là người ta khước từ Chúa Thánh Thần, khi khước từ Thánh Thần, thì đó chính là tội phạm đến Thánh Thần. Xin cho mỗi chúng ta ý thức điều này để chúng ta tin nhận Chúa Giê-su là Chúa, để chúng ta vâng phục những điều Chúa Giê-su dạy và cố gắng sống theo những điều Chúa Giê-su nói. Còn bao lâu chúng ta khước từ Chúa Giê-su thì bấy lâu chúng ta phạm đến Thánh Thần.

Người tin vào quyền năng của Chúa Giê-su thì được nâng lên

Trong bài đọc thứ nhất (2Sm 5, 1-7.10, một con người tầm thường như Đa-vít nhưng khi tin nhận Thiên Chúa thì được Chúa làm cho từ một kẻ chăn chiên lên một bậc đế vương. Khả năng này là một điều chưa ai làm được, đó là thống nhất vương quốc Israen với Giuđa và đặt để Giê-ru-sa-lem làm thủ phủ sau bao nhiêu năm trời chiến tranh. Một kẻ tin nhận Thiên Chúa thì Thiên Chúa làm tất cả trên người đó còn kẻ chối bỏ Thiên Chúa thì ngay cả cái yếu đuối nhất nơi bản thân mình người đó cũng không bao giờ thắng được cả. Kẻ tin nhận quyền của Chúa trên cuộc đời mình, vâng nghe những lời của Thiên Chúa dạy, thì khi đó, quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng của Thánh Thần sẽ giải thoát và cứu chữa họ. Xin cho tất cả chúng ta ý thức điều đó để mỗi lần bước vào trong tĩnh tâm, chúng ta ý thức làm sao chúng ta đón nhận vương quyền của Chúa Giê-su, làm sao chúng ta đến với Chúa Giê-su, để Chúa Giê-su làm chủ cuộc đời chúng ta. Làm sao chúng ta để những lời của Chúa Giê-su chất vấn, biến đổi con người chúng ta. Khi chúng ta làm được điều đó, chính là chúng ta đang vâng phục Thánh Thần bằng chính những gì Ngài đang hướng dẫn mỗi người chúng ta.

Chúa Thánh Thần –  Đấng dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-su

Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa là Đấng đã thánh hóa chúng con, Chúa là Đấng đang hiện diện với chúng con, quy tụ chúng con, là Đấng sẽ làm cho bánh và rượu trở nên chính Chúa Giê-su, cho chúng con khả năng có thể đón nhận được chính Thiên Chúa. Xin Ngài ngự đến trong tâm trí chúng con, làm mới tình yêu và lòng tin của chúng con dành cho Chúa Giê-su để chúng con có thể đón nhận Ngài trong sự ý thức, trong lòng yêu mến, trong lòng khao khát. Đó là công trình của Thần Khí làm cho mọi người tin nhận Chúa Giê-su, là sức mạnh của Ngài và chỉ có Ngài mới cho chúng con có khả năng đón nhận được Chúa Giê-su một cách xứng hợp nhất trong các buổi cử hành phụng vụ Thánh. Chúng con tin điều đó. Amen

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận