Icon Collap
...
Trang chủ / Sức mạnh của đồng tiền

Sức mạnh của đồng tiền

Giáo Hội đang bước vào những ngày cao điểm nhất trong năm Phụng vụ, những ngày Chúa Giêsu vào thành để hoàn tất công trình cứu độ qua cuộc khổ nạn và cũng là những ngày chuẩn bị đại lễ Chúa Phục Sinh. Trong bầu khí trọng đại ấy, gia đình Ơn gọi đã có thánh lễ thường niên vào lúc 19h00 thứ 2, ngày 26 tháng 3.

Sức hút kinh khủng của đồng tiền, và những ma mãnh của ma quỷ nhằm đánh bại chúng ta trong cám dỗ ấy là những điều cha linh hướng Gioan chia sẻ trong thánh lễ này.

Hôm nay Chúa Giêsu muốn chúng ta tái diễn biến cố Chúa thăm gia đình Lazado, Maria, Matta. Trong biến cố đó, cô Maria lấy dầu thơm mà đổ lên chân Chúa Giêsu. Giuđa cảm thấy hối tiếc vì chỗ dầu thơm ấy, nhưng không dám đối diện, mà y lại lấy người nghèo ra để biện minh rằng đó là sự lãng phí.

Chúa Giêsu đã đáp lại ông “Hãy để cô ấy yên… Người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu”. Biến cố này gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ:

 

Thứ nhất, Maria không tiếc gì với Chúa. Dường như cô linh cảm được buổi chia tay cuối cùng đó. Có lẽ gia sản của đời cô, cái quý nhất chính là 1 cân dầu cam tùng nguyên chất này. Cô lại không xức lên đầu, nhưng là xức lên chân Chúa. Hành động của cô chuẩn bị trước cho ngày mai táng Chúa Giêsu.

Còn chúng ta, chúng ta có gì dâng Chúa. Có lẽ một cân dầu chúng ta không có. Nhưng như Thánh Kinh nói là một tấm lòng tan nát khiêm nhu Chúa sẽ chẳng khinh chê. Chúng ta không có một tấm lòng tan nát, khiêm nhu sao? Cái Chúa muốn là tất cả tấm lòng tan nát, tất cả nỗi đau, nỗi khổ của chúng ta, chúng ta hãy dâng cho Chúa như một hy tế tình yêu. Đó chính là thứ dầu thơm quý giá nhất chúng ta để xức chân Người.

Vấn đề là chúng ta có tin và dám dâng tấm lòng tân nát của chúng ta cho Thiên Chúa không?

Thứ hai, Giuđa ham tiền mà không dám nói nhưng né sang người nghèo. Đó là một cám dỗ lớn của tất cả chúng ta. Nhiều khi ta cứ nói vì người nghèo, nhân danh người nghèo nhưng lại là ham tiền, ham bạc, vơ vén lợi ích cho chính mình. Người nghèo trở thành khiên che cho những tham lam của chúng ta.

Giuđa không có lòng kính mến Chúa, thương Chúa, nhưng chỉ thương chính mình và cái túi tiền của y. Chúng ta cũng không khác Giuđa khi đi theo Chúa, cứ nói vì Chúa nhưng thực chất chẳng yêu mến Chúa, chẳng dám hi sinh gì vì Chúa. Đó chẳng phải là chúng ta đi theo Chúa, nhưng lại đang đi tìm chính mình sao? Mà rất nhiều người tu vấp phải điều này.

Vậy trong tuần Thánh này, chúng ta hãy thật lòng sám hối, xin Chúa thương giải thoát chúng ta để chúng ta cảm thấu  được nỗi đau của Chúa Giêsu một cách đặc biệt trong tuần đặc biệt này. Xin cho chúng ta biết rung cảm với nỗi đau ấy, nhìn thấy nỗi đau vẫn trải dài trong cuộc đời mình và tha nhân để dâng những nỗi đau ấy, trong tư cách là chi thể của thân thể Chúa Giêsu. Để Chúa thực sự là đối tượng ta tìm kiếm, yêu mến và chỉ một mình Chúa mà thôi.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận