Icon Collap
...
Trang chủ / Ma Quỷ Trong Thế Giới Của Con Người

Ma Quỷ Trong Thế Giới Của Con Người

Có ma, có quỷ thật không?

Quỷ ám, quỷ nhập như thế nào?

Những chuyện bùa ngải, thứ yểm là thực hay hư?

Và tại sao Thiên Chúa lại để cho ma quỷ quẫy nhiễu, hoành hành, hành hạ con người?

Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua các đoạn Tin Mừng trước nhé! Để nhận định xem thực sự có ma, quỷ trong thế giới của chúng ta không?

Trong Tin Mừng đã nói và kể về ma quỷ quá nhiều.

Khi Chúa Giê-su khởi sự rao giảng ở Galile, và Thánh Marcô viết rằng Ngài “ đuổi quỷ” ( Mc 1,30). Trước khi Chúa Giê-su giảng bài trên núi, dân chúng qui tụ chung quanh Ngài. Tại sao vậy? Thánh Luca cho ta biết: “ Để được Người chữa bệnh, và tất cả những ai bị thần ô uế dằn vặt đều được chữa lành” (Lc 6,18). Vì, như Thánh Mathêu nói: “ Người ta dẫn đên với Ngài tất cả những ai lâm tình trạng khốn khổ, bị những bệnh tật và đau khổ khác nhau, cả những người bị quỷ nhập, điên dại và bại liệt” ( Mt 4,24).

Khi nói tới  Maria Mađalêna, Thánh Luca nói rõ là bà được Đức Giê-su chữa cho khỏi “ bảy quỷ” ( Lc 8,2). Khi sai các môn đệ đi rao giảng ở galilê, Chúa Giê-su ban cho các ông được quyền năng trên ma quỷ. Khi họ trở về, Ngài nói với họ: “ Ta đã thấy Satan từ trời rơi xuống như một ánh chớp” (Lc10, 17-20).

Một hôm Chúa Giê-su chữa lành người phụ nữ mà “ quỷ dữ đã khiến cho đau ốm suốt 18 năm”. Khi người cai quản nhà hội bất bình với Chúa vì hôm đó là ngày Sabát, Chúa Giê-su trả lời: “ Đồ giả hình! trong ngày sa-bát, há các ngươi chẳng thả bò hay lừa trong chuồng ra dẫn chúng đi uống nước sao?  Còn người con gái của Abraham đây, ma quỷ đã cầm buộc 18 năm nay, lại chẳng nên cởi trói cho nó trong ngày sa-bát sao?”( Lc 13,10-17).

Chúng ta hãy nhớ có lần Chúa Giê-su đuổi bọn quỷ tự xưng là đám đông, vì chúng cư ngụ rất đông ở trong người bị chúng ám đó. “ Đám đông” ấy xin Ngài cho phép chụng nhập vào bầy heo. Ngài cho phép, và tất cả đàn heo đều lao xuống nước và chết đuối hết.

Trong trình thuật các sách Tin Mừng có tính khôi hài nhưng khiến người ta hết sức chú ý. Các con quỷ được mô tả hoàn toàn đúng, giúp người ta có thể cảm nhận được bản chất và tính tình của chùng.

Người ta thấy được “ tâm lý” của chúng. Khi chúng nhập vào một người nào đó thì chúng làm gì?

Trích: Đức Cha  Cathrime viết: “ chúng đặt để và thực hiện ở đó những rối loại bệnh tật trong tương tự như bệnh điên. Chúng có một một cảm thức nhạy bén và biết Chúa Giê-su là ai. Chũng phủ phục xuống lạy Ngài một cách trơ trẽn, xin xỏ Ngài, cầu khẩn Ngài như cầu khẩn Thiên Chúa, lo sợ bị Ngài ném trở lại “ Vực Sâu”. Để tránh điều đó, chúng xin được nhập vào đàn heo cư ngụ gần đó. Vừa mới nhập vào đàn heo thì chúng đã làm hại đàn súc vật đó một cách dữ dằn và độc ác bằng một quyền năng khiến chúng ngạc nhiên”.

Trong những trình khác về việc  xua trừ và đuổi quỷ” của Tin Mừng, chúng ta đều thấy những nét được kể ra ở nhiều mức độ khác nhau: sợ hãi, khúm núm, quyền năng, bất lương, hay thay đôi và ngay cả việc tức cười nữa.

Tóm lại, không những người công giáo, mà ngay cả các sử gia nghiêm chỉnh cũng phải nhận ra rằng: “ Chúa Giê-su không phải chỉ nói một cách giới hạn như những người đồng thời với Ngài vẫn nói, Ngài không có ý nói hùa theo sự dốt nát và thành kiến cuả những người chung qunah Ngài, mà thực sự chính Ngài cũng tin rằng Satan hiện diện và hoạt động trong thế gian, Ngài gìn giữ chúng ta chống lại Satan, đến nỗi trong sách Tin Mừng, chỗ nào đọc cũng thấy sự xuất hiện của Satan. Điều đó khiến chúng ta phải đặt vấn đề, một vấn đề mà chúng ta phải hết sức chú ý và quan tâm đó là: “Tại sao lại quá nhiều trường hợp quỷ như thế?”.

 

Trích: Ma quỷ trong thế giới ngày nay.

Svconggiao.net

Bình luận