Icon Collap
...
Trang chủ / Mình Máu Chúa Giao Ước Của Sự Sống!

Mình Máu Chúa Giao Ước Của Sự Sống!

Hòa chung với Giáo hội, Chủ nhật ngày 3/6/2018 vừa qua cộng đoàn sinh viên giáo phận Vinh ở Hà Nội đã long trọng mừng lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa dưới sự chủ tế của cha Giuse Trân Hữu Hoan. Thánh lễ được diễn ra trong bầu không khí sốt sắng, trang nghiêm và tình gắn kết, liên đới của mỗi thành viên trong cộng đoàn.

Qua những lời chia sẻ của cha, mỗi thành viên trong cộng đoàn đã cùng nhau nhìn lại mình và ý thức về sự hiện diện của Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể.

Cha nói:

Hàng năm, Hội Thánh dành một tuần để cử hành việc tôn kính Mình và Máu Thánh Chúa. Hội thánh nhắc nhở con cái của mình phải tôn sùng Bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu mà Đức Giê-su  đã lập trước khi chịu nạn chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Chúa Giê-su đến trần gian, Ngài là hiện thân tình yêu của Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại. Ngài đến để mặc khải tình yêu mà chính Ngài sẽ thực hiện ngang qua cuộc đời của Ngài, ngang qua cái chết và phuc sinh của Ngài, để ban tình yêu cho nhân loại, tình yêu đó được thể hiện cụ thể bằng việc Ngài lập nên “Bí tích Thánh Thể” để ở lại với nhân loại, ở lại với mỗi người chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Đó là Giao Ước, là lương thực Thiên Chúa ban cho nhân loại từ Cựu Ước, tới Tân Ước và cho đến ngày hôm nay.

Trong thời Cựu Ước, Giao ước được lập với dân qua ông Mô-sê. Đó là giao ước Thiên Chúa ký với con người rằng: “Thiên Chúa sẽ yêu thương con người mọi ngày cho đến tận thế”. Về phía dân, là dân riêng của Thiên Chúa phải tôn thờ một mình Ngài mà thôi. Không được thờ một thần nào khác, không tôn thờ ngẫu tượng, không tôn thờ các thần của dân ngoại. Chỉ tôn thờ một mình Đức Chúa là Đấng cứu độ dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập đi về miền đất hứa để được sống hạnh phúc viên mãn. Thiên Chúa đã tuyển chọn dân để dân đó được sống hạnh phúc. Nhưng giao ước họ đã kí kết đó, họ đã không thực hiện, không giữ lời thề, nhiều lần dân Do Thái đã phản bội lại giao ước và quay lưng lại với Thiên Chúa đi thờ ngẫu tượng, thờ tà thần, đi đúc bò vàng để tôn thờ.

Nhưng, Thiên Chúa là Đấng trung thành, luôn yêu thương dân Người tuyển chọn. Cho đến thời viên  mãn, Thiên Chúa đã ban chính con một của Ngài là hiện thân của tình yêu, hiện thân của giao ước mới. Thiên Chúa đã kí một giao ước mới cho dân đã phản bội mình. Giao ước mới đó là chính con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Ngài đã đến để chỉ cho nhân loại biết được rằng:  “Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài để ai tin vào con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời”. Người đã thực hiện giao ước tình yêu đó bằng cả cuộc đời của Ngài. Người sống không phải sống cho chính mình mà sống cho nhân loại và chết cho thế giới này được sống. Đi đến đâu Ngài cũng thi ân giáng phúc, đi đâu Người cũng rao giảng mầu nhiệm tình yêu thương của Thiên Chúa với nhân loại. Cho đến cuối đời Người đã lập nên Bí Tích Thánh Thể.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta được biết về câu chuyện của Chúa Giê-su với các môn đệ, và việc Chúa Giê-su tiến vào Thánh Giê-ru-sa-lem. Đỉnh cao là “ Bữa tiệc ly”. Vì yêu thương nhân loại nên Đức Giêsu đã lập nên phép Thánh Thể để ở lại với nhân loại mọi ngày cho đến tận thế. Trong bữa tiệc ly, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: “Tất cả các con cầm lấy mà ăn: Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.” Rồi Ngài cầm lấy chén rượu, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: “Tất cả các con cầm lấy mà uống: Này là chén Máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”

Chính thân thể của Ngài ở trọn vẹn trong Bí Tích Thánh Thể, để chúng ta rước lấy chính thân thể của Người, để chính Người ở trong ta và ta ở lại trong Chúa. “Để từ nay, con sống nhưng không còn sống cho mình, mà sống là sống cho Thiên Chúa”. Như lời Thánh Phao – lô nói: “ Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi”. Chúa ở trong ta, Chúa biến đổi chúng ta từ những người tội lỗi,yếu đuối, trở nên những con người thánh thiện, mạnh mẽ, và can đảm để tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Đức Giê-su Kitô cho thế giới, cho nhân loại ngày hôm này. Đức Kito đã chiu chết, đã hiến thân cứu độ nhân loại, cho chúng ta được sống muôn đời.

Hàng ngày, chúng ta đi tham dự thánh lễ,  rước Chúa ngự vào lòng nhưng chúng ta có ý thức được sư hiện diện của Chúa trong nhà thờ, trong bí tích thánh thể, trong thánh lễ không? Nếu chúng ta chưa ý thức, chưa đủ lòng tin thì hôm nay, Hội Thánh nhắc nhở và mời gọi chúng ta hãy xác tín một cách sâu sắc hơn, để mầu nhiệm cao cả Thiên Chúa ban cho chúng ta là Thịt và Máu của Ngài qua bí tích Thánh thể, chúng ta hãy rước lấy Chúa vào lòng để Người ngự sâu trong lòng chúng ta, để khi chúng ta trở về với cuộc sống hàng ngày, đến với  nơi trường học hay nơi làm việc, chúng ta hãy để Chúa hoạt động, để chúng ta được thay đổi chính mình, thay đổi thế giới này.

Chúa mời gọi chúng ta sống công chính, thánh thiện trước mặt anh chị em để trở nên những chứng tá của Chúa trong cuôc đời ngày hôm nay.

Để khép lại bài chia sẻ, cha nhắn nhủ

Nếu như sau khi hiệp lễ, chúng ta rước Chúa vào lòng rồi, mà chúng ta chưa được biến đổi, thì Chúa Giê su mời gọi chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ hơn nữa, năng rước chúa vào lòng để chúng ta cảm nhận được tình yêu sâu sắc Chúa ngự vào lòng ta, ở cùng ta, để Người biến đổi chúng ta thành những người tốt lành, thánh thiên. Lúc đó, nơi Bí tích thánh thể chúng ta được mời sống mầu nhiêm tình yêu của Ngài trong cuôc đời chứng tá.

Xin Chúa Giêsu Kitô là Đấng hôm nay chiến thắng sự chết đến trao ban Mình và Máu của Ngài cho nhân lọai, cho mỗi người chúng ta, xin Ngài củng cố lòng tin cho chúng ta, xin Ngài đến ban ơn cho chúng ta  tràn đầy tình yêu của Đức Giêsu Kitô, để chúng ta được biến đổi và trở nên những con người lỗi lac, thánh thiện, trở nên hiện thân tình yêu của Chúa nơi anh chi em, nơi những người mà chúng ta gặp gỡ.

Xin Chúa Kitô là Đấng yêu thương nhân loại yêu thương chúng ta,  biến đổi chúng ta trong mầu nhiệm tình yêu đích thực trong xã hội ngày hôm nay. Amen.

 

Svconggiao.net

 

 

 

 

Bình luận