Icon Collap
...
Trang chủ / Sự bại liệt trong tâm hồn

Sự bại liệt trong tâm hồn

Trong niềm vui đáp lại lời mời gọi của Chúa, vào lúc 19h00 ngày 10/09/2018, Gia đình Ơn gọi Thái Hà lại quy tụ tại Đền Thánh Giêrađô để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa về một tuần học tập và làm việc đã qua. Đồng thời lắng nghe tiếng Chúa nói để có thể nhận ra những căn bệnh bại liệt trong con người mình và xin cho được lòng khao khát xin Chúa đến chữa lành và giải thoát những căn bệnh bại liệt đó trong chính bản thân mỗi người.

Hôm qua chúng ta đã được Chúa Giêsu can thiệp để chữa lành chúng ta khỏi tình trạng bị “câm, điếc”, tình trạng không nói được với Thiên Chúa, không thưa chuyện được với Chúa, không nghe được điều Thiên Chúa nói, không hiểu được điều Thiên Chúa muốn, cũng không có khả năng nói về Thiên Chúa cho người khác. Tình trạng mà ai cũng thấy như là ngẫu nhiên, là tình cờ, là tự nhiên nhưng Chúa lại cho chúng ta thấy đó là tình trạng nguy hiểm, tình trạng bị quỷ câm điếc khống chế chúng ta.

Còn hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục thực hiện quyền năng chữa lành đó cho một người bị bại liệt tay phải. Thường chúng ta thấy “bại liệt” chỉ là căn bệnh của thể lý. Nhưng không. Đối với Chúa Giêsu bại liệt vẫn là căn bệnh của tâm linh. Một phần cơ thể bị bại liệt khiến cho người đó trở nên khó khăn, vất vả trong công việc hoạt động hằng ngày của mình. Có lẽ chúng ta kinh nghiệm ai cũng bị bại liệt, ai cũng bị một phần của sự bại liệt. Chẳng hạn một nỗi sợ làm chúng ta tê bại một phần của cuộc sống, một nỗi hận làm chúng ta tê bại một phần, một nỗi đau, một tật xấu không bỏ, làm chúng ta bại liệt cả phần đó.

Trong hành trình làm người, sự bại liệt trong con người bao giờ cũng có hết, không thể lý thì sẽ là tâm lý, không tâm lý thì là tâm linh. Có điều chúng ta có nhận ra mình bị bại liệt không, và bại liệt ở chỗ nào? Và khi đã nhận ra rồi chúng ta có ý thức, khao khát mình cần được Chúa chữa lành và xin Chúa đến chữa lành và giải thoát cho chúng ta không? Hay chúng ta chỉ biết chạy theo những phương thuốc của trần gian là: bói toán, hầu đồng, là tìm đến hết thần linh này đến thần linh khác mà không phải là Thiên Chúa của chúng ta – một Thiên Chúa luôn luôn mời gọi và chờ đợi chúng ta chạy đến với Ngài, quay trỏ về với Ngài để Ngài chữa lành và giải thoát chúng ta.

Đồng thời chúng ta cũng được mời gọi, phải rất thận trọng: nhiều khi chúng ta vô tình hay không cố ý, chúng ta có thể làm bại liệt cả cuộc đời người khác chỉ vì một câu nói hay một hành động, việc làm nào đó của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, mỗi người chúng con đều có những phần bại liệt trong con người mình, đó có thể là thể lý, tâm lý và tâm linh. Tuy nhiên sự bại liệt về tâm ý tâm linh mới là những căn bệnh đáng sợ. Chúng con biết chúng con trở nên sơ cứng, khô cứng, chai lì về mọi phương diện: về lòng tin, lòng mến, về mối tương quan với Chúa. Chúng con biết chúng con không có khả năng làm cho sự bại liệt đó được chữa lành. Vậy xin Chúa dùng quyền năng của Chúa để chữa lành chúng con, chữa lành những phần bại liệt mà chúng con đang có: đó có thể là nỗi buồn, nỗi nhớ thương, nỗi hận, những tổn thương đổ vỡ, những trục trặc về mặt tình cảm, những mặc cảm dày xéo về tội lỗi quá khứ… Xin cho chúng con như người bại liệt trong bài Tin Mừng hôm nay, biết lắng nghe Lời Chúa, biết giơ tay, đưa tay ra cho Chúa để Chúa chữa lành cho chúng con, để vinh quang Chúa được tỏa sáng nơi chúng con và để từ đó chúng con cũng biết ra đi chữa lành những phần chi thể đang bị bại liệt trong Hội Thánh, nơi những con người chúng con gặp gỡ. Amen.

 

svconggiao.net

 

 

Bình luận