Icon Collap
...
Trang chủ / Người Đồng tính có được làm Linh mục?

Người Đồng tính có được làm Linh mục?

HỎI:

Xin hỏi, Giáo Hội có chấp nhận người Đồng Tính trở thành Linh Mục không? Khi một người Nam đồng tính đã được phong chức Linh mục thì điều gì sẽ xảy ra nếu Linh mục đó vẫn quan hệ với một người đàn ông trên mức tình cảm. Nếu Giám mục giáo phận biết được việc này, Ngài sẽ làm gì? Nếu có người thứ 3 biết việc này, mà không trình báo Giám mục thì có phạm tội không? Rất mong nhận được câu trả lời từ Ban Biên Tập.
Nguyễn Khôi

ĐÁP:

Đồng tính là một từ ngữ có thể hiểu các ý nghĩa khác nhau.  Theo Sách Giáo Lý Công Giáo, “Đồng tính luyến ái là những liên hệ giữa những người nam hoặc những người nữ với nhau: họ cảm thấy sức quyến dũ về tình dục một cách mạnh hơn hẳn, hoặc một cách độc chiếm đối với những người cùng giới tính” (GLCG 2357). “Người ta phải tránh tất cả những dấu hiệu của sự kỳ thị bất công đối với họ “ (GLCG 2358). Giáo Hội không lên án “khuynh hướng” nhưng vẫn luôn chủ trương rằng “hành vi đồng tính” “là những hành vi suy đồi nghiêm trọng, thác lọan từ bản tính của chúng, nghịch với luật tự nhiên” (xem GLCG 2357). Luật của Giáo Hội không minh nhiên cấm những người có khuynh hướng đồng tính vào chủng viện, tuy nhiên: “Giám mục giáo phận chỉ nên thâu nhận vào Đại chủng viện những người nào, xét theo các đức tính nhân bản và luân lý, đạo hạnh và trí tuệ, sức khỏe thể lý và tâm lý cùng ý muốn ngay thẳng của họ, được coi là có đủ khả năng hiến thân trọn đời cho các tác vụ thánh” (c. 241 §1). Vì các chủng sinh cần được chuẩn bị sống độc thân, giữ sự khiết tịnh hoàn toàn, nên những ứng sinh nào được xét là không thích hợp với bậc sống ấy thì đều không được thân nhận.

Còn đối với các vị đã lãnh nhận chức thánh linh mục thì Giáo Hội đã có những qui định như: “một giáo sĩ tư tình […] thường xuyên ở trong tội nghịch giới răn thứ sáu và gây gương xấu, sẽ bị phạt huyền chức.  Và nếu sau khi bị cảnh cáo mà còn tiếp tục lỗi phạm, cò thể bị phạt thêm dần dần những hình phạt khác nữa cho đến sự khai trừ khỏi hàng giáo sĩ” (c. 1395 §1).

Vì “tất cả các tín hữu, tùy theo điều kiện riêng mình, phải cố gắng hết sức sống đời thánh thiện, và lo cho Giáo Hội được phát triển và được thánh hóa liên lỉ” (c. 210), các tín hữu “có quyền, và đôi khi kể cả bổn phận , bày tỏ cho các chủ chăn có chức thánh biết ý kiến của mình liên quan đến lợi ích của Giáo Hội” (c. 212 §3), nếu ai biết có những sự đáng tiếc xẩy ra cần phải được sửa chữa, thì phải cộng tác với những người có trách nhiệm để ngăn chặn lại. Tuy vậy, “phải giữ sự kính trọng, kín đao đối với các vị chủ chăn, đồng thời phải để ý tới công ích và phẩm giá của người ta” (GLCG 907). Đó là trách vụ của mọi tín hữu.

Lm. Phi Quang

Nguồn: ongoi.org

Bình luận