Icon Collap
...
Trang chủ / JMJ Panama: Tù nhân làm tòa giải tội

JMJ Panama: Tù nhân làm tòa giải tội

250 tòa giải tội sẽ được dựng lên ở Panama nhân ngày JMJ bắt đầu vào ngày 22 tháng 1 – 2019. Điểm đặc biệt của các tòa giải tội này: các tù nhân làm và sẽ được dựng lên ở vườn lớn nhất thành phố trong dịp này được gọi là “Công viên Tha thứ”.

Và đây là thông điệp mạnh của các nhà tổ chức ngày JMJ ở Panama. 35 tù nhân của nhà tù La Joya và nhà tù Nueva Joya thực hiện các tòa giải tội này.

Trang mạng của ngày JMJ Panama giải thích, xưởng làm việc được gọi là “xưởng tự do”, các tù nhân này không xem đây là công việc đơn thuần của “thợ mộc” nhưng là một dịp may thứ nhì, một cơ hội để tham dự vào một công trình lớn dành cho người trẻ. Đây là thời gian các tù nhân chia sẻ công việc làm với nhóm, nhưng cũng giúp họ làm việc trên chính bản thân họ, phát triển tài năng của mình và tạo cho mình sự tự tin.

Ông Luis Dominguez , tù nhân coi sóc khâu sơn và đóng tòa giải tội trong ban tổ chức cho biết: “Dù chúng tôi không được trực tiếp tham dự vào Ngày Thế giới Trẻ nhưng chúng tôi có cảm nhận mình như thuộc trong thành phần này và tham dự vào một công việc rất quan trọng. Tôi cám ơn Chúa đã cho tôi cũng như cho các tù nhân khác cơ hội để đóng góp vào công việc quan trọng là chuẩn bị cho Ngày Thế giới Trẻ”.

Đầu năm 2018 khi Đức Phanxicô viếng thăm nước Pêru, 650 tù nhân Pêru đã tự tay làm 300.000 tràng chuỗi. Trong lần đi Thụy Sĩ, vào cuối thánh lễ, Đức Phanxicô đã ban phép lành cho một bức khắc được dự trù sẽ treo trong nhà tù ở thành phố Genève.

Đức Phanxicô rất quan tâm đến thế giới tù, ngài rất nhạy cảm với số phận của các tù nhân, bằng lời, bằng hành vi rất nhiều lần ngài đã nói lên sự quan tâm này. Trong quyển sách “Chính trị và Xã hội”, ngài tâm sự với nhà xã hội học Dominique Wolton như sau: “Đối với tôi, việc đi thăm người bệnh, đi thăm nhà tù, làm cho tù nhân cảm nhận họ có hy vọng vào việc hội nhập, đó là việc rao giảng của Giáo hội.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bình luận