Icon Collap
...
Trang chủ / Ai mới có quyền trừ quỷ?

Ai mới có quyền trừ quỷ?

”Ai mới trừ được quỷ? Phải chăng chỉ những người có chức Thánh mới có cái quyền đó?”

Lời Chúa trong Thánh lễ lúc 19h00, ngày 27/02/2019 của Cộng đoàn Sinh viên Công giáo Bùi Chu, qua bài giảng của Cha Gioan, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy rõ rằng: ”Bất cứ ai cũng có quyền trừ quỷ nếu người đó biết nhân danh Thầy khi thực thi điều đó, chứ không phải chỉ có các cha hay những người có chức Thánh”.

“Người trừ quỷ không phải ai khác mà chính Chúa Giê-su, cho nên ai nhân danh Chúa Giê-su thực hiện quyền năng đó, thì không phải người đó nhưng là chính Chúa Giê-su thực hiện quyền năng trừ quỷ ngang qua người đó. Do vậy,  bất cứ ai dù không cùng niềm tin với chúng ta, nhân danh Chúa Giê-su, truyền cho quỷ điều gì thì quỷ phải theo. Bởi vì không phải do người đó nhưng do quyền năng của Chúa Giê-su thực hiện trên người đó”. Tuy nhiên, có một thực tế đáng thương là nhiều khi ngay cả người có đạo, thậm chí các cha hay các đấng bậc cũng không dám nhân danh Chúa để thực thi quyền năng đó.

Cho nên chúng ta hay ý thức, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ tình huống nào chúng ta gặp, hãy nhân danh Chúa mà làm. Khi đó, ta mới có thể cảm nhận được quyền năng Chúa trên mình. Chúng ta cố gắng tin vào lời Chúa Giêsu để góp phần vào sứ mạng cứu nhân loại khỏi vòng kiểm soát của ma quỷ.

Điều thứ hai Chúa Giêsu mời gọi chúng ta qua bài Tin mừng hôm nay: hãy canh chừng lòng ghen tương, đố kị khi thấy người khác làm những việc tốt lành.

Lẽ ra khi thấy người ta làm những việc tốt lành chúng ta phải tán dương, phải giúp đỡ họ nhưng đây lại tìm cách ngăn cản. Lòng ghen tương, đố kị có khi xảy ra giữa những người tu, có khi là các ông trùn ba quản, có khi giữa những người cùng làm việc trong ban điều hành với nhau. Ghen tương vì thấy họ không thuộc về mình. Đây là thứ quỷ vô cùng nguy hiểm cho nên chúng ta phải canh chừng. Nhiều người nhân danh chuyện tôn giáo để cấm cản người khác làm những điều tốt lành thánh thiện, nhưng thực chất chỉ vì ghen tương đố kị chứ không phải vì thiện ích, lợi ích cứu rỗi các linh hồn. Chúng ta hãy canh chừng, đừng để cho thứ quỷ ghen tương chen vào trong chúng ta, làm cho chúng ta trở nên chia bè chia phái, trở nên những kẻ cấm đoán người làm việc tốt, việc thiện nhân danh Chúa. Chúng ta lưu ý điều đó để canh chừng sự ghen tương khi làm việc chung với nhau, canh chừng sự ghen tương nhân danh sự thánh thiện, nhân danh điều tốt, nhân danh Giáo Hội, nhân danh mình là môn đệ của Chúa để cấm đoán. Chính Chúa Giê-su đã nói: ”Ai không chống lại ta là thuận với ta”. Ai làm việc thiện việc tốt nhân danh Chúa thì người đó thuộc về Chúa, còn những người đang làm việc tốt việc thiện, ngay cả môn đệ của Chúa mà không nhân danh Chúa thì cũng không thuộc về Chúa. Cho nên Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta những quy chuẩn để chúng ta biết những ai thuộc về Ngài. Khi chúng ta làm việc gì mà nhân danh Ngài là chúng ta thuộc về Ngài, còn khi ta làm việc gì mà nhân danh cá nhân mình thì không thuộc về Ngài.

Lạy Chúa, chúng con là những con người yếu đuối với đầy những ham muốn, danh vọng trần thế, dễ làm chúng con xa Chúa và trở thành nô lệ cho ma quỷ, cho sự dữ, sự ác. Xin ban thêm lòng tin, lòng yêu mến Chúa cho chúng con, để chúng con biết nhân danh Chúa mỗi khi làm bất cứ điều gì Chúa muốn chúng con làm. Amen.

svconggiao.net

Bình luận