Icon Collap
...
Trang chủ / Hướng dẫn rửa tội cho thai nhi

Hướng dẫn rửa tội cho thai nhi

Rửa tội cho thai nhi như thế nào?

rửa tội thai nhi

Các thai nhi trong dạ mẹ là những con người do đó trong trường hợp sẩy thai hay nguy tử cũng cần phải rửa tội cho các thai nhi, hoặc tuyệt đối khi biết chắc còn sống, hoặc rửa tội hồ nghi khi không chắc thai nhi còn sống, để nó được tha tội Tổ tông, nhờ công nghiệp Chúa Ki-tô mà được lên Thiên Đàng.

Bài đọc thêm: Những câu hỏi khiến bạn bỏ ngay ý định phá thai

Cách thức rửa tội:

  • Nếu khi thai đã ra ngoài mà còn trong bọc thì dùng cả bọc vào trong nước ấm và xé bọc để nước có thể chạm tới thai nhi và đồng thời đọc công thức rửa tội theo thường lệ. Nếu hồ nghi thì đọc: “Nếu con còn sống, ta rửa con Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”
  • Còn nếu thai nhi đã chết rồi, để một thời gian sau cha mẹ mới ý thức sám hối, hòa giải với thai nhi, ta không còn được phép rửa tội cho các em nữa. Vì phép rửa chỉ dành cho người còn sống, nghi ngờ còn sống mà thôi.

“Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ xẵng giọng với chúng. Thấy vậy Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vị Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. (Mc 10,13-16).”

Bài đọc thêm: Nếu thai nhi bị dị tật có được phá hay không?

Tổng hợp

Truyền thông Sinh viên Công giáo

Bình luận