Icon Collap
...
Trang chủ / Kiềng ba chân

Kiềng ba chân

Ngày 26/01, hân hoan cùng với Hội Thánh kính nhớ 2 vị thánh, 2 vị Giám mục và cũng là 2 người con yêu dấu của Thánh Phao-lô tông đồ mà chúng ta mừng kính ngày hôm qua, đó là Thánh Ti-tô và Thánh Ti-mô-thê. Gia đình sinh viên Công Giáo Hưng Hóa đã quy tụ nhau tại đền Thánh Giê-ra-đô để cùng tham gia thánh lễ kính nhớ 2 đồ đệ của Thánh Phao-lô và điều nữa là thánh lễ hôm nay là thánh lễ tất niên cuối năm của cộng đoàn.

Kiềng ba chân - lễ tất niên

Tại vì sao mà Hội Thánh lại luôn vững chắc như “kiềng ba chân”? Đó là điều mà cha linh hướng muốn chia sẻ và cũng như là lời nhắn nhủ mà ngài muốn gửi tới cộng đoàn sinh viên Công Giáo Hưng Hóa trong năm mới này.

Hành trình tuyển chọn và huấn luyện

Hôm nay chúng ta kính nhớ đến 2 đồ đệ xuất sắc của Thánh Phao-lô, đó là ông Ti-tô và ông Ti-mô-thê. Thánh Phao-lô trong hành trình rao giảng đã để mắt quan sát và nhận ra 2 đồ đệ này và bắt đầu đưa các ông đi tập sự với mình. Thời bấy giờ chưa có trường lớp đào tạo các linh mục, giám mục nên ông Phao-lô đi đâu thì mang các ông theo đó và cho các ông được chứng kiến những gì mình đã làm, đã sống và chứng kiến những gì ông đã rao giảng. Thánh Phao-lô đã cho các ông thấy được những việc làm trong sứ vụ rao giảng và khi thấy các ông kiên định như vậy thì đã quyết định chọn các ông làm môn đệ. Ngài đã chọn 2 môn đệ, 2 người con thân yêu ấy là ông Ti-tô và ông Ti-mô-thê làm người thủ lãnh, 2 giám mục của 2 vùng miền.

Nền tảng cơ bản bảo vệ niềm tin của người Công Giáo

Bởi đâu mà ông Phao-lô dù là người khôn ngoan những vẫn quyết định từ đầu đi tìm những người kế nhiệm? Bởi ngài đã noi gương Chúa Giê-su. Khi Người rao giảng thì Người không rao giảng một mình mà Người tìm 12 đồ đệ để tiếp nối công trình của mình. Người làm vậy là để khi Người về với Chúa Cha thì các môn đệ vẫn sẽ tiếp tục công trình của Người. Và trong hành trình rao giảng thì các môn đệ vẫn tiếp tục sứ vụ ấy mà đào tạo, huấn luyện để thế hệ nối tiếp tiếp tục công trình ấy của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà trong Hội Thánh có 2 nền tảng cơ bản  để bảo dưỡng niềm tin của chúng ta: một là Thánh Kinh, hai là Thánh Truyền. Có Thánh Kinh mà không có Thánh Truyền thì ai là người bảo vệ Thánh Kinh, ai là người giữ cho Thánh Kinh không bị mai một, không bị sửa và điều chỉnh. Và nếu có Thánh Kinh thì ai là người giúp họ học, giúp họ hiểu và sống Thánh Kinh. Chính vì vậy, Thánh truyền là cái tiếp nối với Thánh kinh.

Kiềng ba chân - lễ tất niên

Bởi thế mà giữa Thánh Kinh và Thánh Truyền có một mối quan hệ khăng khít với nhau. Thánh Truyền dựa trên Thánh Kinh, Thánh Kinh ghi lại những gì các Thánh tông đồ đã rao giảng khi Tân Ước chưa có (thời Thánh Phao-lo rao giảng thì cũng chưa có Tân Ước). Chính vì vậy mà khi ấy Thánh Truyền trở nên sống động, trở nên hữu hiệu. Và nhờ đó Thánh Truyền mới kiểm soát và kiểm định lại Thánh Kinh về những điều gì đúng và cái gì không đúng. Thời kỳ đầu với biết bao nhiêu ngụy thư, bao nhiêu thánh kinh giả nhưng không thể qua mắt được Hội Thánh ban đầu. Hội Thánh đã phải duyệt xét, phải thẩm định lại rồi mới lưu giữ lại kho tàng thánh kinh tinh tuyền để mà truyền lại cho chúng ta.

Bài đọc thêm: “Cú ngã” đổi đời

Sự khác biệt giữa Hội Thánh Công Giáo và Hội Thánh Tin Lành

Chúa Giê-su đã rất khôn ngoan trong việc thiết lập một Hội Thánh để bảo vệ, giữ gìn và hướng dẫn “Lời” của Người để “Lời” của Người tồn tại mãi mãi. Chúng ta thấy trong Hội Thánh của chúng ta, anh em Tin Lành vấp ở điểm này vì chỉ tin mỗi Thánh Kinh. Chính bởi vậy mà Thánh Kinh đã bị cắt nghĩa nhiều hướng và Hội Thánh của họ bọ tách ra rất nhiều nhánh chỉ vì Thánh Kinh bị cắt nhiều nghĩa khác nhau. Còn trong Hội Thánh chúng ta thì lại khác, mỗi một từ ngữ được chọn thì đã phải trải qua tranh luận, bàn bạc, duyệt xét nhiều lần về nguồn gốc, căn nguyên, rồi bối cảnh văn hóa, bối cảnh khi chép Thánh Kinh thì khi đó mới được chọn để dịch, để viết. Còn bên Giáo Hội Tin Lành thì thoải mái trong việc cắt nghĩa Thánh Kinh.

Chiếc “Kiềng ba chân”

Trong ngày hôm nay, nhân ngày lễ kính 2 thánh Ti-tô và Ti-mô-thê – 2 đồ đệ, 2 người con mà thánh Phao-lô tông đồ yêu mến và cũng qua Thánh Phao-lô Tông đồ, Chúa nói cho chúng ta 3 điều quan trọng:

  • Điều thứ nhất là: Miệt mài và nhiệt thành rao giảng Tin Mừng và giữ trọn Tin Mừng đó. Khởi đầu Tin Mừng của Thánh Mác-cô đã viết: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”; và Chúa Giê-su khi sai 72 môn đệ đi cũng khẳng định triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Nhiệm vụ của chúng ta là rao giảng những gì Chúa nói chứ không phải chúng ta nói. Chúng ta phải bám chặt vào Hội Thánh, bám chặt vào Thánh Kinh, không được tùy tiện thay đổi theo ý riêng của bản thân. Đó là điều vô cùng quan trọng để làm nên sự duy nhất, sự tinh tuyền mà Chúa Giê-su và Hội Thánh trao lại cho chúng ta.
  • Điều thứ hai là: Một mặt Chúa sai chúng ta đi nhưng chúng ta còn phải biết cầu xin “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, anh em hãy xin chủ mùa gặt ra gặt lúa về”. Chúa sai chúng ta ra đi rao giảng Tin Mừng nhưng Người cũng biết tự sức chúng ta thì không thể làm được nên Người đòi hỏi chúng ta phải biết cầu nguyện mà xin chủ mùa gặt để sai thợ ra gặt lúa về. Chính bởi vậy mà người đi rao giảng tin Mừng là người phải luôn luôn biết cầu nguyện, luôn xin Chúa Cha sai nhiều thợ gặt đến trên cánh đồng truyền giáo. Chúng ta đi rao giảng là chúng ta loan truyền lời của Chúa mà lời quyền năng của Người có được chỉ khi chúng ta biết cầu nguyện, sống thân mật với Thiên Chúa trong cuộc sống, trong sứ vụ của chúng ta.
  • Điều thứ ba là trong khi chúng ta cầu nguyện và nhiệt thành loan báo Tin Mừng thì chúng ta không thể quên việc phải tìm kiếm những con người có năng lực, có uy tín. Chúng ta phải quan sát và tìm kiếm những thợ gặt lành nghề mà Chúa gửi đến trong những người mà mình rao giảng này để tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo và biến họ thành những người tông đồ nhiệt thành trong tương lai.

Kiềng ba chân - lễ tất niên

Điều đã làm nên một Hội Thánh vững chắc như thế này là vì Hội Thánh luôn như là “kiềng ba chân”. Một mặt bản thân phải hành động, một mặt cầu nguyện và bám chặt vào Chúa và mặt nữa là luôn biết tìm kiếm và cậy dựa vào người khác nữa thì mới thực hiện được sứ vụ cao cả mà Chúa trao lại cho chúng ta.

Bài đọc thêm: Làm lại cuộc đời mới

Nhân ngày lễ mừng kính 2 vị Thánh tông đồ, 2 vị giám mục, Chúa nhắc cho chúng ta 3 điều đó để trong mỗi ngày sống chúng ta biết:

  • Tích cực rao giảng lời Chúa, bám chặt và dựa vào lời của Chúa để hướng dẫn cho người khác.
  • khi rao giảng cho người khác thì luôn biết cầu nguyện xin Chúa đến giúp chúng ta và giúp họ đón nhận lời của Chúa.
  • Luôn biết quan sát và tìm kiếm người đủ khả năng tiếp tục đảm nhận công việc mà Chúa đã ủy thác cho mình.

Cầu nguyện:

Xin Chúa Giê-su – Đấng đã từ trời xuống rao giảng, cầu nguyện cùng Chúa Cha và vừa tìm kiếm tông đồ để các tông đồ tiếp nối công việc của mình; cùng với thánh Phao-lô tông đồ, thánh Ti-tô và thánh Ti-mô-thê cho chúng con biết ý thức được điều đó để chúng con biết sống 3 điều đó trong một ngày sống của chúng con. Để nhờ đó chúng con trở nên một người tông đồ, một chân dung của của người môn đệ đích thực mà Thiên Chúa đang mời gọi thiết thực trong mỗi người chúng con. Amen

Maria Hoàng Thảo

Truyền thông sinh viên Công Giáo

Bình luận