Icon Collap
...
Trang chủ / Tông đồ Chúa Cứu Thế

Tông đồ Chúa Cứu Thế

Mừng lễ mỗi vị thánh, chúng ta lại có cơ hội để được chiêm ngưỡng những kỳ công của Thiên Chúa đã thực hiện nơi các Ngài. Có thể nói mỗi vị thánh là một bông hoa tươi thắm, luôn tỏa ngát hương thơm, trong vườn hoa muôn sắc màu của Thiên Chúa.

Tông đồ Chúa Cứu Thế

Mừng lễ thánh Anphongso, đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, chúng ta lại được ngắm nhìn bông hoa tươi xinh, với nhiều sắc màu khác nhau nơi vị thánh của thế kỷ ánh sáng. Giờ đây, chúng ta có thể dừng chân nơi sắc màu : Anphongso – Tông đồ Chúa Cứu Thế, để cùng tạ ơn và cầu nguyện với ngài.

Trước hết, gọi Anphongso là Tông đồ Chúa Cứu Thuế quả là chính đáng. Vì thánh nhân, không chỉ đặt mình mà còn đặt toàn thể Dòng thánh do Ngài thành lập, dưới sự bảo vệ chở che của chính Chúa Cứu Thế. Thánh nhân xác tín Dòng này là của Chúa Cứu Thế, không phải của riêng mình.

Thứ hai, Dòng này không chỉ được đặt dưới sự bảo bọc chở che của Chúa Cứu Thế mà còn được mang danh Chúa Cứu Thế. Đây là vinh dự vô cùng lớn lao cho các tu sỹ trong dòng mà thánh Anphongso đã thành lập.

Thứ ba, dòng này được thành lập cốt để thực thi sứ mạng của chính Chúa Cứu Thế là loan báo Tin Mừng cho người nghèo khổ và mang ơn cứu độ đến cho muôn dân; nhất là những người tất bạt bị bỏ rơi hơn hết. Đây là sứ mạng vô cùng cao quý mà Chúa Cứu Thế đã thương ban cho những đồ đệ của Ngài.

Vì thế, mọi hoạt vụ tông đồ của dòng, luôn nhắm tới ơn cứu độ chứa chan nơi Đức Ki tô. Các tu sỹ của dòng thánh được mời gọi làm mọi cách thế, để ơn cứu độ của Đức Kitô không bị tắc nghẽn, mà luôn được tuôn trào đến mọi người. Mọi sáng kiến mục vụ phải dẫn người ta đến được với Đấng Cứu Thế trong cầu nguyện, trong các hoạt động thường nhật, trong các Bí tích, nhất là Bí tích Hoà giải và Bí tích Thánh Thể. Vì ơn cứu độ được thực hiện một cách cụ thể, thành toàn và trọn vẹn nhất nơi Bí tích giao hòa này.

Người tính hay trời tính

Để thực thi được sứ mạng cao quý này, thì lòng nhiệt tâm lo việc nhà Chúa của Đấng Cứu Thế phải trở thành lòng nhiệt tâm nơi mỗi người chúng ta. Mối bận tâm về ơn cứu độ của muôn người phải là mối bận tâm hàng đầu của người trong chúng ta. Cảm thức về ơn cứu độ chứa chan nơi Đức Ki tô phải là cảm thức thường xuyên liên lỉ của từng người trong chúng ta. Lòng nhiệt thành tông đồ cứu thế phải luôn nung đốt và thôi thúc chúng ta lên đường mà làm mọi việc để cứu người cứu đời. Làm sao cho hiến pháp số 20 : mạnh mẽ trong đức tin, vững vàng trong đức cậy, sốt sắng trong lòng mến, nung nấu trong lòng nhiệt thành, thật sự không chỉ trở thành ý lực sống mỗi ngày mà còn trở thành lý do hiện hữu của mỗi tu sỹ Dòng Chúa Cứu Thế trên trần gian này.

Nhìn lại chân dung tông đồ Chúa Cứu Thế của Tổ Phụ Anphongso, chúng ta phải biết lo sợ cho sứ vụ và căn tính thừa sai của mình. Cha thánh chúng ta đã làm với bao nhiêu công việc của đấng lập dòng, của một thừa sai, cả của một giám mục nữa. Vậy mà ngài còn dành 8 giờ đồng hồ để cầu nguyện mỗi ngày, viết đến cả 111 cuốn sách. Có những cuốn sách nổi tiếng như bộ Thần học luân lý với 70.000 trích dẫn của 800 tác giả, rồi cuốn vinh quang của Đức Maria cũng khá dài. Tại sao cha thánh Anphongso lại có khả năng phi thường như vậy? Thưa rằng, khởi đi từ lòng yêu mến chân thật dành cho Chúa Cứu Thế và ơn cứu độ cho con người. Chính tình yêu này đã làm nên ngọn lửa nhiệt thành tông đồ bừng cháy nơi cha thánh chúng ta.

Nguyện xin Chúa Cứu Thế, qua gương sáng, sự hy sinh quả cảm và sự chuyển cầu của cha thánh Anphongso, ban cho chúng con, nhất là những tu sỹ của dòng Chúa Cứu Thế, được tràn đầy tình yêu và lòng nhiệt thành tông đồ. Nhờ đó, chúng con mới có đủ khả năng để hiến mình cho Chúa Kitô và ơn cứu độ chứa chan nơi Người.

Bài đọc thêm: Người tính hay Trời tính !

Tông đồ Chúa Cứu Thế
Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận