Icon Collap
...
Trang chủ / Tình yêu vì tình yêu

Tình yêu vì tình yêu

Đứng trước tình yêu lạ lùng của Thiên Chúa dành cho nhân loại, nhiều người không sao hiểu được lý do gì khiến Thiên Chúa lại yêu con người đến thế ! Đúng là không thể nào lý giải được. Nhưng nhìn lại những gì Thiên Chúa tỏ lộ trong dòng lịch sử nhân loại thì một trong những cảm thức mà nhiều người có được về tình yêu này chính là : Tình yêu vì tình yêu. Thiên Chúa yêu con người bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Người yêu chỉ vì yêu chứ không vì lý do nào khác.

tình yêu vì tình yêu

Quả thật, suốt dòng lịch sử nhân loại, Thiên Chúa vẫn thường nhắc đi nhắc lại và hành động cho họ biết Ngài là Thiên Chúa nhân hậu, từ bi, chạnh thương, huệ ái, chậm bất bình và rất mực khoan nhân, luôn yêu thương, sẵn sàng cứu giúp con người. Đến thời Tân Ước, ngang qua Đức Giê-su, tất cả những phẩm tính của Thiên Chúa đã được diễn tả cách tỏ tường nơi Con Một Chí Ái của Thiên Chúa. Chỉ vì yêu con người mà Đức Giê-su đã hủy mình ra không, để đến ở với con người, giống như một con người, mang lấy tất cả thân phận của con người, ngoại trừ tội lỗi, để chết cho người như một tội nhân và giải thoát con người khỏi nô lệ của tội lỗi cùng sự chết đời đời.

Đối diện với những gì Đức Giê-su đã làm, thánh Gioan Tông đồ đã thốt lên rằng Thiên Chúa là Tình Yêu. Hoàn toàn chính xác. Đức Giê-su chết cho chúng ta vì tình yêu và nhờ tình yêu của Ngài. Tình yêu của Đức Giê-su không chỉ dừng lại nơi đây mà còn tuôn đổ dạt dào vào tâm hồn người tín hữu. Chính nhờ tình yêu đó mà không biết bao nhiêu tín hữu đã sẵn sàng từ bỏ mọi sự, kể cả sinh mạng của mình như các thánh tử đạo, để đi theo Đức Giê-su, và trở nên môn đệ của Ngài. Chính những tín hữu sẵn sàng và vui sướng từ bỏ mọi sự, kể cả sự sống cũng chỉ vì tình yêu Đức Giê-su thúc bách họ. Họ chết chỉ vì yêu và cho tình yêu, để nên giống Thầy Giê su của mình. Đây cũng là bí quyết nên thánh tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể thực hiện được trong đời sống thường nhật của mình. Chỉ cần lòng chúng ta khao khát được chết cho Thầy Giê-su thì chúng ta đã yêu và ở gần với Thầy của mình. Chúng ta đã được dự phần vào mầu nhiệm tử đạo rồi. Vì khi chúng ta khao khát được tử đạo, được nên giống Thầy mình, thì bất cứ nghịch cảnh nào xảy đến cho chúng ta, dù là bắt bớ, cấm cách, tù tội, chiến tranh, dịch bệnh, ốm đau với bao nhiêu điều cực lòng trái ý khác xảy đến, không thể làm cho chúng ta nản lòng, khó chịu hay thoái lui. Ngược lại, chính những đau khổ, khó khăn, thử thách đó, càng nung đốt và làm cho tình yêu của chúng ta dành cho Đức Giê-su Ki-tô càng bùng phát hơn.

Bài đọc thêm: Tình yêu và quyết chí     

Chân phúc Mêtôđiô Đôminicô Tr’Ka, tu sỹ, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tại Tiệp Khắc mà chúng ta kính nhớ hôm nay cũng vậy. Vì tình yêu dành cho Chúa Cứu Thế, mà cha đã bị bắt giam, hành hạ, tù tội vô cớ, bất công và bị chết trong chính lại ngục của những người cộng sản Tiệp khắc. Ngài chết chỉ vì yêu và cho Tình Yêu. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan phao lô đệ nhị đã tôn phong ngài lên hàng Chân phước vào ngày 04.11.2001.

Mừng lễ Chân phúc Mêtôđiô hôm nay là mừng cho một tình yêu được về với Tình Yêu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hết mọi người, nhất là những tu sỹ của Dòng Chúa Cứu Thế, luôn được tình yêu dành cho Đức Giê-su Ki-tô nung đốt, mà hăng hái ra đi lên đường truyền giảng Tin Mừng Tình Yêu cho muôn dân nước, đặc biệt trong bối cảnh dịch covid đang lan tràn dữ dội và đã gây nên không biết bao nhiêu tổn thất nhân mạng cũng như kinh tế và nhiều phương diện khác. Chúng ta khẩn cầu xin tình yêu của Chúa Cứu Thế tuôn chảy đến tâm hồn của mỗi người, nhất là những bệnh nhân, để họ được nên giống Thầy Giê-su và sẽ được Thầy Giê-su đón nhận vào Vương Quốc Tình Yêu của Thiên Chúa. Amen

Bài đọc thêm: Đấng bảo vệ chở che Hội Thánh

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

 

Bình luận