Icon Collap
...
Trang chủ / Có một năng lực phát ra

Có một năng lực phát ra

Lạy Chúa Giê-su, sau khi thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha, để tuyển chọn các tông đồ, Chúa lại tiếp tục sứ vụ loan báo Tin Mừng, chữa lành bệnh tật và xua đuổi quỷ dữ và các thần ô uế ra khỏi những người bị chúng ám hại. Chúa làm việc liên tục, không kể thời gian, không ngại mỏi mệt, chỉ vì tình yêu dành cho Thiên Chúa Cha và cho nhân loại chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm tạ tri ân và ngợi khen Chúa Giê su, vì tình yêu vô bờ bến mà Chúa đã dành cho toàn thể nhân loại chúng con.

Có một năng lực phát ra

Ôi lạy Chúa Giê-su rất đáng mến yêu của chúng con! Chúng con không biết Chúa giảng làm sao mà người ta khắp nơi tuôn đến để được nghe lời Chúa dạy. Còn chúng con thì sao đây! Chúa ơi! Chúng con lười biếng, không chịu lắng nghe lời Chúa như những cư dân mà Tin Mừng vừa thuật lại. Người ta phải vất vả lặn lội lên đường mới tới với Chúa được. Còn chúng con thì lời Chúa vẫn sờ sờ trước mặt, muốn xem, muốn nghe bất cứ lúc nào cũng có. Thế nhưng, chúng con lại chẳng buồn đọc, cũng chẳng buồn nghe. Trong khi đó, chúng con lại dành phần lớn thời gian để đọc, để nghe những chuyện vô bổ, chuyện tầm phào, nhảm nhí và cả những chuyện tội lỗi nữa. Chúng con thật đắc tội với Chúa. Xin Chúa dủ lòng thương mà tha thứ những lỗi này cho chúng con.

Ôi lạy Chúa Giê-su! Người ta rồng rắn nối đuôi nhau chạy đến với Chúa, không chỉ để được nghe những lời hằng sống, lời khôn ngoan, mà còn để chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho họ. Không chỉ có thế mà kể cả những người bị quỷ dữ và các thần ô uế ám nhập, cũng được Chúa chữa lành. Vì nơi Chúa có một năng lực siêu phàm phát ra, để chữa lành mọi bệnh tật, kế cả bệnh thể lý, tâm lý lẫn tâm linh. Còn chúng con thì lại làm ngược lại. Chúng con biết chúng con đang mang trong mình không biết bao nhiêu là bệnh tật thể lý, tâm lý, tâm linh. Nhưng chúng con lại đi tìm người này, người kia để chữa trị. Chúng con chỉ dựa vào những phương dược của phàm nhân để mong được chữa lành. Còn thần dược của Chúa là lời Chúa, là Bí tích Thánh Thể, Bí tích Hoà giải, là quyền năng của lời ngợi khen thì chúng con chẳng màng đến. Chúng con luôn tự hào và xưng mình là môn đệ của Chúa. Nhưng trong thực tế, chúng con sống như không cần Chúa, như những người vô thần vậy. Chúng con thật đắc tội với Trời và với Chúa. Cúi xin Chúa dủ lòng xót thương mà tha thứ cho tội bất tín, bất trung của chúng con.

Bài đọc thêm: Tình yêu vì tình yêu

Ôi lạy Chúa Giê-su, Thần y vĩ đại cao cả và giàu lòng xót thương. Chúa đến để cứu chữa những gì đang hư mất. Chúng ta là những người đang hư mất thật của Chúa. Chúng con không có lòng tin tưởng tín thác vào Chúa. Chúng con không tin nơi Chúa có một năng lực phát ra có khả năng chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho con người. Chúng con không tin lời Chúa là Lời Hằng Sống, có khả năng tác thành, tái tạo và chữa lành mọi người, mọi bệnh tật. Vì vậy, chúng con đã không đến với Chúa, không nghe lời Chúa, không xin Chúa chữa lành cho mình. Chúng con thật khốn nạn, đáng trách, đáng phải chịu trừng phạt nặng nề.

Một lần nữa, chúng con thành tâm xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúng con nguyện xin Chúa đừng chấp tội chúng. Nhưng xin Chúa rộng lòng kéo chúng con về với Chúa. Chúng con xin hứa với Chúa từ nay sẽ chuyên chăm đọc, lắng nghe và sống lời của Chúa mỗi ngày. Để nhờ đó, chính Chúa sẽ đến để cứu giúp và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho chúng con, nhất là bệnh cứng tin của mỗi người chúng con. Amen.

Bài đọc thêm: Mẫu giương khiêm nhường

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận