Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Giê-su cầu nguyện !

Đức Giê-su cầu nguyện !

Đức Giê-su đến trần gian không chỉ để rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, xua đuổi quỷ dữ và các thần ô uế, mà còn cốt để cầu nguyện cho chúng ta, làm gương và dạy cho chúng ta hiểu được rằng cầu nguyện có vai trò quan trọng như thế nào và phải cầu nguyện cách nào cho đúng ý của Thiên Chúa. Nhất là sự kiện Đức Giê-su siêng năng cầu nguyện và trải qua suốt cả đêm cầu nguyện, trước khi chọn 12 người làm tông đồ, đã gợi lại cho chúng ta những sứ điệp quan trọng, cần phải suy gẫm để hiểu rõ và thực hành cho đúng với ý định của Đức Giê-su.

Đức Giê-su cầu nguyện !

Cầu nguyện là tìm ý Chúa Cha !

Đức Giê-su đã tuyên bố rằng Ngài đến trần gian là để thi hành thánh ý của Chúa Cha. Và việc thi hành thánh ý của Chúa Cha lại là lương thực nuôi sống Đức Giê-su. Vì thế để biết rõ được thánh ý của Chúa Cha, thì Đức Giê-su phải luôn gặp gỡ và thưa chuyện với Chúa Cha. Nói cách khác là Đức Giê-su phải chuyên chăm cầu nguyện thì mới hiểu rõ Chúa Cha muốn mình làm gì mà đem ra thực hành. Đặc biệt hơn nữa, với việc Đức Giê-su lên núi và thức suốt đêm cầu nguyện với Chúa Cha, trước khi chọn các tông đồ để làm nền tảng Giáo hội, cho thấy hoa trái lời cầu nguyện của Đức Giê-su cho Hội thánh đã được chính Chúa Cha nhận lời. Và các tông đồ đã được chính Chúa Cha, qua Chúa Giê-su, trong Chúa Thánh Thần tuyển chọn, để làm nền tảng cho một Hội thánh sắp được hình thành trong một tương lai. Quả thật, việc Đức Giê-su cầu nguyện liên tục và cầu nguyện dài cho thấy Đức Giê-su chỉ mải miết đi tìm thánh ý của Chúa Cha và ngang qua Đức Giê-su, thánh ý của Chúa Cha đã được thực hiện. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã đi tìm thánh ý của Chúa Cha ngang qua những giờ cầu nguyện lâu giờ như Đức Giê-su chưa? Với những quyết định quan trọng của cá nhân cũng như của cộng đoàn chúng ta đã dành được bao nhiêu thời gian để mà tìm đến với Thiên Chúa? Nếu duyệt xét lại một cách nghiêm túc về những gì chúng ta đã sống với Thiên Chúa trong đời sống thường nhật, và nhất là vào những thời khắc quan trọng của cá nhân cũng như của cộng đoàn chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra lòng tin yếu kém của mình trong việc tìm kiếm và thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta sẽ có được cơ hội mà quyết tâm trở về với Thiên Chúa, Cha chúng ta.

Đức Giê-su cầu nguyện !

Bài đọc thêm: Cầu nguyện và giảng thuyết !

Cầu nguyện là sức mạnh nội lực !

Đối với Đức Giê-su, cầu nguyện không chỉ là để đi tìm thánh ý của Chúa Cha mà còn là nguồn sức mạnh bên trong để giúp Ngài chu toàn được sứ vụ mà Chúa Cha đã trao phó. Quả thật, mỗi khi tìm đến với Chúa Cha, Đức Giê-su đã kín múc được một sức mạnh phi thường từ Chúa Cha để mà vững tâm thi hành thánh ý của Chúa Cha. Chúng ta không biết rõ Đức Giê-su đã cầu nguyện như thế nào với Chúa Cha, nhưng rõ ràng Đức Giê-su đã chọn được 12 tông đồ để tiếp nối sứ mạng của mình. Điều này minh chứng cho chúng ta thấy rõ ràng sức mạnh mà Đức Giê-su kín múc được từ Chúa Cha qua những giờ cầu nguyện lâu giờ là có thật. Nhờ những sức mạnh đó mà Đức Giê-su đã vượt thắng được những khó khăn thử thách do quỷ dữ hay những đối thủ của Ngài là những kinh sư và những người Pha-ri-sêu bày ra. Nhìn lại hành trình về cuộc tử nạn và thương khó của Đức Giê-su, nếu không có sức mạnh kín múc được từ Thiên Chúa, qua những giờ, đêm cầu nguyện, thì làm sao Đức Giê-su có thể hoàn thành tốt như vậy? Chỉ cần đối diện với sự cô đơn, cô độc trong vườn Cây dầu, trước giờ thọ nạn với những lời thốt ra từ tâm khảm, đáy lòng của Đức Giê-su :”Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất khỏi con chén đắng này. Nhưng một theo ý Cha và đứng theo ý con”, chúng ta sẽ cảm được phần nào nỗi đau, nỗi sợ kinh hoàng khủng khiếp của Đức Giê-su. Nhưng nhờ đón nhận sức mạnh của Chúa Cha trong những giờ phút cầu nguyện mà Đức Giê-su đã vượt qua những sợ hãi mà giành được chiến thắng. Tiếp nối kinh nghiệm của Đức Giê su, các tông đồ, các thánh, nhất là các thánh tử đạo, cũng đã vượt thắng được những sợ hãi, nhờ sự kín múc được sức mạnh từ Thiên Chúa, qua những giờ cầu nguyện.

Đức Giê-su cầu nguyện !

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã cầu nguyện với Chúa Cha thường xuyên và lâu giờ, nhất là trước khi xảy ra những biến cố quan trọng của cuộc đời, để tìm được thánh ý của Chúa Cha và có được sức mạnh trợ giúp từ Người. Nhờ đó, Chúa đã vượt qua được những khó khăn thử thách, hầu chu toàn tốt sứ vụ Chúa Cha trao phó. Hơn nữa, qua những giờ cầu nguyện này, Chúa muốn dạy chúng con cũng luôn biết cầu nguyện như Chúa. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa rất nhiều. Xin Chúa Giê su ban ơn trợ giúp cho chúng con mãi mãi, để chúng con luôn biết bám chặt lấy Chúa Cha, bằng đời sống cầu nguyện, nhất là trong những thời khắc quan trọng của đời người chúng con. Amen.

Bài đọc thêm: Một sự giải thoát khó tin !

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh,CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận