Icon Collap
...
Trang chủ / Người nhà của Đức Giê-su !

Người nhà của Đức Giê-su !

Đối với con người thì mối tương quan với những người nhà được xem là vô cùng quan trọng. Vì đó là mối tương quan gần gũi thân thiết nhất, có ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc sống của từng cá nhân. Khi nói đến người nhà là nói đến mối tương quan huyết nhục máu mủ linh thiêng, đã làm nên sự có mặt của cá nhân người đó ở nơi trần gian này. Tuy nhiên, với Đức Giê-su thì mối tương quan người nhà này lại có một nguyên lý khác chi phối lên nó mà Đức Giê-su gọi là: lắng nghe và thực thi lời của Thiên Chúa. Ai lắng nghe và thực thi lời của Thiên Chúa thì người đó chính là mẹ, là anh em của tôi. Như vậy, việc được trở nên người nhà của Thiên Chúa không còn bị giới hạn bởi huyết nhục tự nhiên mà được mở ra bởi nhờ việc nghe và thực hiện lời của Thiên Chúa.

Người nhà của Đức Giê-su !

Lắng nghe Lời của Thiên Chúa !

Đối với Thiên Chúa thì lời nói, việc làm và thực hữu là một, không có chuyện nói một đường, làm một nẻo và thực hữu đó không dính gì đến lời nói và việc làm của chính nó. Chúng ta đã nghe Đức Chúa phán: hãy có trời đất là lập tức có ngay trời đất luôn. Đức Chúa mà phán như thế nào như là có chim trời cá biển, mặt trăng, mặt trời, vì sao…thì lập tức có y như vậy. Lời của Đức Chúa và hành động cũng như thực tại được tạo thành luôn là một với nhau. Chúng ta nhận ra khi Đức Giê-su quát một tiếng thì sóng biển lập tức yên lặng, khiến cho các môn đệ sửng sốt, kinh ngạc. Rồi chỉ cần bảo người bại liệt chỗi dậy vác chõng mà về là lập tức người bại liệt làm được y như vậy. Bao nhiêu người bị bệnh tật thể lý hay về tâm linh như quỷ nhập, thần ô uế ám, chỉ cần Đức Giê-su phán một lời là khỏi ngay, kể cả trường hợp người đó đã chết rồi vẫn sống lại như cậu con trai người đàn bà goá ở Naim hay Lazaro chết được mấy ngày rồi mà vẫn sống lại. Còn đối với con người chúng ta thì lời nói, việc làm và thực hữu lại không phải là một mà có khi lại là ba. Vì nhiều khi người ta nói một đường, làm một nẻo, còn con người họ lại sống mà chẳng có một cái gì đi đôi với lời nói hay việc làm của họ cả. Đây là chưa kể đến sự bất lực của lời nói hay việc làm của con người. Vì thực ra, con người với những giới hạn của chính nó, thì làm gì có được quyền năng như Thiên Chúa. Bởi thế, mỗi chúng ta phải ý thức rõ điều này: Lời Thiên Chúa, hành động của Thiên Chúa và chính Thiên Chúa chỉ là Một, thì mới có khả năng tập trung để lắng nghe được Lời Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa chính là sự hiện diện thật của Thiên Chúa. Nghe được Lời của Thiên Chúa là nghe được chính Thiên Chúa vậy.

Người nhà của Đức Giê-su !

Bài đọc thêm: Bạn hữu cửa Đức Giê-su !

Thực hiện Lời của Thiên Chúa !

Sau khi nghe được Lời của Thiên Chúa, chúng ta phải thực hiện Lời Chúa dạy vào trong đời sống của mình, thì mới được trở nên người nhà của Thiên Chúa. Về điểm này thì không có người nào lắng nghe rồi suy đi nghĩ lại Lời Chúa trong lòng và áp dụng vào trong chính đời sống của mình cho bằng Đức Maria, Mẹ của chúng ta. Quả thật, nhờ lắng nghe được Lời của Thiên Chúa, dù chưa hiểu, nhưng cứ suy đi nghĩ lại trong lòng thì dần dần Thiên Chúa sẽ soi sáng và giúp cho Đức Maria hiểu được và cố gắng đem ra thực hành trong chính đời sống của Mẹ. Như vậy, Đức Maria đã trở nên Mẹ thật của Đức Giê-su không chỉ nhờ vào sự việc cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Ngài, mà còn nhờ việc Đức Maria đã lắng nghe và thực hành những điều Thiên Chúa muốn nơi con người và cuộc đời của mình. Chúng ta biết rằng, tự thân chúng ta, để có thể nghe và hiểu được Lời của Thiên Chúa đã là một việc làm vô cùng khó khăn, chưa tính đến việc đem Lời Chúa ra để thực hành. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào, để có thể trở nên người nhà của Đức Giê-su được ! Đây là sứ điệp chính yếu mà Đức Giê-su muốn nói với chúng ta. Chắc hẳn người có kinh nghiệm lắng nghe và thực hành Lời của Thiên Chúa thì không ai có thể hơn được Đức Maria được. Vì thế, chúng ta chỉ có một giải pháp duy nhất là xin Đức Mẹ giúp cho chúng ta trong việc quá khó khăn này. Chắc chắn Đức Maria sẽ không từ chối ước nguyện tốt lành của chúng ta và Mẹ sẽ làm mọi cách có thể được đề chúng ta có thể lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy như Mẹ, để chúng ta cũng được trở thành người nhà của Thiên Chúa. Điều cần thiết là chúng ta phải có một tấm lòng thành, luôn luôn khao khát được trở nên người nhà của Thiên Chúa và trung thành bám chặt lấy Đức Maria mỗi ngày, để xin Mẹ trợ giúp cho chúng ta biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Người nhà của Đức Giê-su !

Cầu nguyện với Đức Maria !

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giê su và là Mẹ của chúng con. Hôm nay, Chúa Giê su nhắc cho chúng con biết được rằng chúng con sẽ được trở nên người nhà của Chúa Giê su, nếu chúng con biết lắng nghe và thực hành những lời dạy bảo của Chúa Giê su. Chúng con rất muốn được trở nên người nhà của Đức Giê-su như Mẹ Maria đã làm gương cho chúng con, qua việc chuyên chăm lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Nhưng Mẹ biết rõ thân phận yếu đuối tội lỗi của chúng con, không thể nào có thể lắng nghe và thực hành được Lời Chúa như Mẹ Maria. Vậy nên chúng con chỉ biết chạy đến trao phó khát vọng này vào vòng tay từ ái của Mẹ. Xin Mẹ Maria đón nhận và trợ giúp cho chúng con. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Mẹ Maria rất nhiều. Amen.

Bài đọc thêm: Vòng xoáy lạc giáo

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh,CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận