Icon Collap
...
Trang chủ / Mười hai chứng nhân tử đạo !

Mười hai chứng nhân tử đạo !

Hôm nay, chúng ta hợp với Dòng Chúa Cứu Thế, cử hành thánh lễ này để tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính mười hai tu sỹ của Dòng, tại Tây Ban Nha, đã được Đức Hồng Y Marcello Semeraro,Tổng trưởng bộ phong thánh, đại diện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, đến chủ sự thánh lễ phong chân phước, vào lúc 11h, thứ bảy, ngày 22 tháng mười vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Santan Maria, Real Madrid. Mười hai chứng nhân anh dũng của Dòng Chúa Cứu Thế, gồm có sáu linh mục và sáu tu huynh đã bị giết chết, vì đức tin, trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha vào năm 1936. Đây cũng là thời khắc rất thuận lợi, chúng ta được mời gọi, noi gương các ngài, sống mầu nhiệm tử đạo trong chính hoàn cảnh và cuộc sống của chúng ta.

Mười hai chứng nhân tử đạo !

Chúng ta biết rằng, các thánh tử đạo là những người dám hy sinh mạng sống của mình, để giữ trọn lòng tin vào Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, những thanh niên vô tội bị vị Hoàng đế gian ác lần lượt giết chết, vì bất tuân lệnh của nhà vua và chỉ vâng theo luật của Thiên Chúa. Trước khi chết, những con người đầy dũng khí này đã nói rõ lý do khiến họ sẵn sàng chết, chứ không phải nhát đảm, sợ hãi. Đây là minh chứng cho thấy sự chọn lựa có chủ ý và hoàn toàn tự do của những người này. Nhìn cái chết của Đức Giê-su trên thập giá và tin tưởng những lời giảng dạy của Ngài :“Nếu thể gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giá như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy”. (Ga 15, 18-21); ” Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình. Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình, thì nào được ích gì? Và người ta sẽ lấy gì mà đổi lấy mạng sống mình? Ai hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn khước từ nó, khi Người đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thần thánh”(Mc 8,34-38)... mà những người này đã sẵn sàng hy sinh đánh đổi tất cả mọi sự, ngay cả mạng sống của mình. Mười hai chân phước của Dòng Chúa Cứu Thế vừa được tôn phong, cũng không ngoại lệ. Chúng ta hãy lắng nghe những tâm sự rất rõ, trước khi bị đưa đi hành quyết của cha Vicente Renuncio :“Tôi hiến dâng mạng sống tôi cho các anh em dòng tại Tây Ban Nha, cho toàn dòng và cho nước Tây Ban Nha bất hạnh”. Còn chúng ta thì sao?

Mời đọc thêm: Hoa trái của các Thánh Tử Đạo

Noi gương các chân phước !

Quả thật, mười hai tu sỹ của Dòng Chúa Cứu Thế, tại Tây Ban Nha đã sống một cuộc đời rất bình dị và đơn sơ, chân thành để thi hành sứ vụ. Cha Antonio Manuel Quesada, CSsR, phó cáo thỉnh viên đã cho biết : “Các vị Tân Chân Phước là những người rất bình thường, sống sứ vụ bằng cách làm những gì các ngài phải làm : các linh mục công bố Tin Mừng và các thầy trợ sỹ cộng tác bằng lời cầu nguyện”. Như vậy, mười hai chân phước của chúng ta chỉ cần trung thành thực thi sứ vụ của mình mà vẫn được phúc tử đạo. Họ không cần phải là những người nổi tiếng, làm những việc lớn lao. Điều này cho thấy rằng chỉ cần mỗi người chúng ta, chu toàn tốt bổn phận, sứ vụ của mình như các ngài, thì chúng ta cũng đã được tham dự vào trong mầu nhiệm tử đạo rồi. Quả thật, với 14 thành viên hiện tại của cộng đoàn sinh viên Công giáo Martino, việc hy sinh, cộng tác với nhau để có được thánh lễ hàng tuần như thế này, đã là một nỗ lực phi thường của các thành viên rồi. Cứ trung thành làm tốt bổn phận của mình đã là tử đạo rồi và chắc chắn Thiên Chúa sẽ làm cho cộng đoàn đơm bông kết trái trong tương lai gần đây. Còn các thành viên trong nhà tĩnh tâm cũng vậy, những nỗ lực buông bỏ, vứt bỏ tất cả những gì đã và đang hoạt động, đeo bám, ám ảnh điều khiển mình, là những dấu chứng của mầu nhiệm tử đạo mà chúng ta đang được dự phần vào trong từng ngày sống của mình. Đồng thời, việc chúng ta đón nhận bệnh tật của nhau, rồi giúp nhau cùng vượt thắng những khó khăn thử thách, cũng là cách thức chúng ta sống mầu nhiệm tử đạo, theo các chân phước rất cụ thể rồi. Chúng ta đang đi vào trong quy luật của sự sống mà Thiên Chúa đã từng đặt để vào trong toàn thể vũ trụ vạn vật cũng như trong mỗi con người, mà Đức Giê-su đã nhắc lại cho các môn đệ :“Thật, Thấy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi thì nó sẽ sinh ra nhiều hạt khác”(Ga 12, 24). Thánh Phao lô còn quảng diễn :“Gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ; gieo xuống là thân thể có sinh khí mà trỗi dậy là thân thể có thần khí”(1Cr 15, 42-44).
Tóm lại, chỉ cần chúng ta ý thức được sống mầu nhiệm tử đạo theo gương 12 chân phước của Dòng Chúa Cứu Thế vừa được tôn phong, chính là chu toàn tốt bổn phận, sứ vụ và trách nhiệm mà mình đã được ủy thác trong từng ngày sống, và nỗ lực chu toàn bổn phận, sứ vụ của mình, thì chúng ta cũng sẽ được hồng phúc tử đạo như các ngài.

Mời đọc thêm: Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo

Cầu nguyện với 12 chân phước !

Thân lạy mười hai chân phước là mười hai chứng nhân tử đạo của chúng ta ! Hôm nay, hợp với Hội thánh và toàn thể Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, chúng con xin chúc mừng quý ngài và cùng với quý ngài tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân tuyệt vời này. Chúng con cũng xin mười hai chân phước cầu bầu cho chúng con, cho Nhà Dòng Chúa Cứu Thế, cho mọi tín hữu, luôn biết chu toàn bổn phận, sứ vụ của mình, để cũng được dự phần tích cực vào trong chính mầu nhiệm tử đạo mà các ngài đã được lãnh nhận. Chúng con xin chân thành cám ơn quý chân phước tử đạo thật nhiều. Amen.

Lm Gioan Lưu Ngọc Quỳnh CSsR
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận