Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy chạm vào Đức Giê-su !

Hãy chạm vào Đức Giê-su !

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy “quyền năng tiếp xúc với con người của Chúa chúng ta ” thật tuyệt vời : “và tất cả những ai chạm vào Người đều được cứu” (Mc 6,56). Sự đụng chạm vật lý nhỏ nhất cũng có thể làm nên phép lạ cho những ai đến gần Đức Kitô bằng đức tin. Sức mạnh chữa lành của Người phát ra từ trái tim yêu thương của Người và trải lan đến cả quần áo của Người . Cả hai – từ khả năng ban phát và mong muốn được chữa lành đều trọn vẹn – đều dồi dào và được tiếp cận cách dễ dàng!

Bài đọc thêm: Phép lạ sự sống

Đoạn văn này có thể giúp chúng ta suy niệm về cách chúng ta đón nhận Chúa khi Rước lễ. Chúng ta có tin chắc rằng sự tiếp xúc với Mình Máu Thánh Chúa có thể làm nên điều kỳ diệu trong cuộc sống của chúng ta không? Chúng ta thường rước hơn là “chạm đến tua áo choàng của Người”! Nếu chúng ta thực sự đón nhận Mình Thánh Chúa Kitô vào trong thân xác chúng ta với tất cả niềm tin thì, hơn cả việc chạm đến tua áo của Chúa, chúng ta được đón nhận, được đụng chạm đến chính Mình Máu của Người; Mình Máu Thánh  Chúa không chỉ chữa lành những bệnh tật thể xác của chúng ta, mà khi chúng ta Rước Lễ  là chính Chúa chữa lành linh hồn chúng ta và bảo đảm cho chúng ta được tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa. Thánh Inhaxiô thành Antiokia đã nhìn thấy nơi Thánh Thể “ liều thuốc trường sinh bất tử và liều thuốc giải độc chống lại sự chết, cung cấp những gì chúng ta cần phải có để được sống đời đời trong Chúa Giêsu Kitô”.

Lợi ích của “Thuốc Trường Sinh” này bao gồm việc chữa lành tất cả những gì ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa và với những người khác. Do đó, được Chúa Kitô chữa lành trong Bí tích Thánh Thể là chúng ta vượt qua được sự đơn độc, sự rút lui vào chính mình. Như Đức Bênêđictô XVI dạy, “ Khi Nuôi dưỡng Chúa Kitô trong lòng mình thì chúng ta cũng sẽ không thờ ơ với số phận của anh em chúng ta (…). Do đó, linh đạo Thánh Thể là liều thuốc giải độc đích thực chống lại chủ nghĩa cá nhân và tính ích kỷ thường là đặc điểm của cuộc sống hàng ngày, nó dẫn đến việc tái khám phá tính nhưng không, tính trung tâm của các mối quan hệ, bắt đầu từ gia đình, với mối quan tâm đặc biệt đến việc xoa dịu vết thương của những người bị chia rẽ”.

Giống như những người được chữa lành bệnh nhờ sờ vào áo của Chúa, chúng ta cũng sẽ được chữa lành khỏi tính ích kỷ và tính cô lập của mình bằng cách đón nhận Chúa trong đức tin của mình!

Bài đọc thêm: Một lần chạm…!

Cha John GRIECO (Chicago, Etats-Unis)

Bình luận