Icon Collap
...
Trang chủ / Di ngôn và quà tặng !

Di ngôn và quà tặng !

Hôm nay, chúng ta hân hoan cử hành Đại lễ mừng kính trọng thể Chúa Giê-su thăng thiên hay lên trời, để kéo mọi người hướng về trời, nhất là để dọn đường cho chúng ta đi về với Thiên Chúa, là Ngôi nhà vĩnh cửu, là đích đến cuối cùng của từng người trong chúng ta. Vậy giờ đây, chúng ta hãy tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, soi sáng, hướng dẫn, trợ giúp cho chúng ta hiểu rõ và sống được sứ điệp quan trọng nhất mà Chúa Giê-su muốn gởi đến cho tất cả mỗi người chúng ta trong thánh lễ đặc biệt này.

Di ngôn và quà tặng !

Di ngôn cuối cùng của Thầy !

Trước khi rời xa các môn đệ, để trở về với Thiên Chúa là Cha của Ngài, cũng là Cha của anh em, Đức Giê-su đã để lại cho các môn đệ, cho chúng ta một di ngôn vô cùng quan trọng : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,18-20). Như vậy, Đức Giê-su đã truyền cho chúng ta là hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Ngài, bằng việc làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cùng với việc làm phép rửa thì chúng ta cũng phải dạy cho những người này biết mà tuân giữ mọi điều Chúa Giê-su đã dạy cho chúng ta. Vậy thì giờ đây, chúng ta cùng xét lại, chúng ta đã thực hiện lệnh truyền quan trọng này của Thầy Giê-su như thế nào ? Chúng ta đã cử hành phép rửa và dạy cho bao nhiêu người biết tuân giữ những gì mà Đức Giê-su đã truyền cho chúng ta ? Hay ngược lại, chúng ta chẳng bận tâm gì đến lệnh truyền cuối cùng quan trọng của Thầy Giê-su mà cũng chẳng thấy có một chút gì day dứt, áy náy trong lương tâm của mình ? Đối diện với một di ngôn cuối cùng, như một lời trăng trối của Thầy Giê-su, trong tư cách là những môn đệ của Ngài, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự bất tuân phục, sự coi thường, sự thờ ơ vô cảm của mỗi người chúng ta. Để nhờ đó, chúng ta mới biết sám hối và quyết tâm thực hành lệnh truyền quan trọng này trong từng hoàn cảnh và từng ngày sống của chúng ta. Nhưng làm sao chúng ta có thể thực hiện được tốt di ngôn này ? Đó cũng là sứ điệp Chúa Giê-su muốn gởi đến cho từng người chúng ta.
Bài đọc thêm: Không để anh em mồ côi !

Di ngôn và quà tặng !
di-ngon-va-qua-tang

Quà tặng của Thầy Giê-su !

Cùng với di ngôn cuối cùng trước lúc giã từ các môn đệ, Đức Giê-su còn hứa ban cho chúng con những quà tặng tuyệt vời, để giúp chúng ta có thể chu toàn được di ngôn hay lệnh truyền quan trọng này. Quà tặng tuyệt vời nhất là Đấng Bảo Trợ khác sẽ được ban tặng cho chúng ta như đã từng được ban tặng cho các môn đệ trong ngày lễ Ngũ tuần ngày xưa vậy. Đấng Bảo Trợ đó chính là Thần Khí Sự Thật sẽ dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn là chính Đức Giê-su, Đấng vốn đã tự xưng mình là đường, là sự thật và là sự sống. Như vậy, Chúa Giê-su lên trời là để kéo lòng trí chúng ta hướng về Thiên Chúa, tha thiết cầu xin Chúa Cha ban tặng Chúa Thánh Thần ngự xuống trên toàn thể Hội thánh và trên mỗi người chúng ta, như đã từng ngự xuống trên các Tông đồ thuở xưa vậy, để sai các ông ra đi khỏi sự sợ hãi và chạy trốn mà can đảm, hăng hái ra đi rao giảng Tin Mừng và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa Giê-su Ki-tô. Bởi thế, ngày lễ thăng thiên chủ đích là để dọn đường cho chúng ta đón nhận Chúa Thánh Thần ngự đến trong ngày lễ Ngũ tuần sắp đến. Vì thế, trong những ngày tới, chúng ta được mời gọi cầu nguyện, dọn lòng để chuẩn bị đón nhận Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Hội thánh, trên mỗi người chúng ta trong ngày lễ Chúa Thánh Thần ngự xuống. Chỉ cần chúng ta đón nhận được Chúa Thánh Thần thì chính Ngài sẽ giúp chúng ta thực hiện được di ngôn cuối cùng của Thầy Giê-su đã truyền dạy cho chúng ta là ra đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em và chúng ta sẽ được Thầy Giê-su ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.
Bài đọc thêm: Tên Con Sẽ Là ….

Di ngôn và quà tặng !
Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của mỗi người chúng con, hôm nay chúng con hân hoan tôn vinh và chúc mừng Chúa đã trở về với Thiên Chúa Cha, để mà chuẩn bị trao ban Chúa Thánh Thần cho Hội thánh, cho chúng con và nhất là để ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế mà giúp chúng con vuông tròn được sứ mạng và di ngôn cuối cùng của Chúa. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê-su Ki-tô rất nhiều. Chúng con tha thiết nài xin Chúa Giê-su Ki-tô giúp cho chúng con, cho toàn thể Hội thánh, trong những ngày này, luôn biết chuyên chăm cầu nguyện và dọn mình sốt sắng, để đón nhận được Chúa Thánh Thần ngự xuống, nhất là trong ngày lễ Ngũ tuần sắp tới Chúa Giê-su Ki-tô nhé. Amen.

 

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận