Icon Collap
...
Trang chủ / Dấu lạ vĩ đại nhất về Đức Giê-su !

Dấu lạ vĩ đại nhất về Đức Giê-su !

Hôm nay, Chúa Giêsu bị thử thách bởi “một số kinh sư và người Pharisêu” (Mt 12,38; Mc 10,12), là những người cảm thấy bị đe dọa bởi con người của Chúa Giêsu, không phải vì lý do đức tin, nhưng vì quyền lực. Vì sợ mất quyền lực, họ tìm cách hạ thấp uy tín của Chúa Giêsu, chế nhạo Người. “Một số” này thường là chính chúng ta khi chúng ta bị lòng ích kỷ và lợi ích cá nhân cuốn đi. Ngoài ra, chúng ta cũng thuộc “Số người ấy” khi chúng ta nhìn Giáo hội như một thực tại hoàn toàn của con người chứ không phải như một dự án của tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

Dấu lạ vĩ đại nhất về Đức Giê-su !

Câu trả lời của Đức Giêsu thật rõ ràng: “Sẽ không cho họ thấy dấu lạ nào” (x. Mt 12,39) không phải vì Người sợ hãi, nhưng là Người muốn nhấn mạnh và nhắc lại cho họ nhớ rằng “dấu chỉ” là mối tương quan truyền thông và yêu thương giữa Thiên Chúa và loài người; Nó không phải là mối quan hệ của lợi ích và quyền lực cá nhân. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều dấu lạ; nhưng chúng ta đã không đạt được chỉ vì chúng ta đã đến với Người bằng thái độ khiêu khích Người hoặc gây áp lực với Người!
Bài đọc thêm: Dấu lạ tình yêu

Dấu lạ vĩ đại nhất về Đức Giê-su !

Chúa Giêsu là dấu chỉ vĩ đại nhất! Hôm nay Lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy khiêm tốn hiểu rằng chỉ có một tâm hồn hoán cải, hướng về Thiên Chúa, mới có thể đón nhận, giải thích và nhìn thấy dấu chỉ này – là Chúa Giêsu. Khiêm nhường là thực tại đưa chúng ta không chỉ đến với Thiên Chúa, mà còn đến với nhân loại. Nhờ khiêm tốn, chúng ta nhận ra những giới hạn và nhân đức của mình, nhưng trên hết, chúng ta nhìn người khác như anh em và Thiên Chúa là Cha.

Dấu lạ vĩ đại nhất về Đức Giê-su !

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta: “Chúa thực sự kiên nhẫn với chúng ta! Người không bao giờ mệt mỏi khi phải khởi lại từ đầu sau mỗi lần chúng ta sa ngã”. Như vậy, bất chấp lỗi lầm và sự khiêu khích của chúng ta, Chúa vẫn mở rộng vòng tay chào đón và bắt đầu lại. Chúng ta hãy cố gắng để cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt là hôm nay, hãy để Lời Chúa thực sự được lớn lên trong chúng ta. Niềm vui của người Kitô hữu là được mọi người nhận ra, khi chúng ta biết thể hiện tình yêu Kitô giáo trong cuộc sống của chúng ta, tình yêu phát xuất từ ​​Chúa Giêsu!
Bài đọc thêm: Mọi sự đều thay đổi

Cha Joel PIRES Teixeira (Faro, Bồ Đào Nha)

Bình luận