Icon Collap
...
Trang chủ / Sửa lỗi cách khôn ngoan !

Sửa lỗi cách khôn ngoan !

Một trong những vấn nạn thường trực khó khăn hay xảy ra, mà chúng ta phải đối mặt, trong đời sống chung chính là việc sửa lỗi cho những người đã xúc phạm đến mình. Hôm nay, Đức Giê-su đã đưa ra những chỉ dẫn khá quan trọng và cần thiết, giúp cho chúng ta có khả năng hóa giải được nan vấn này. Thứ nhất, phải sửa lỗi cách chủ động và riêng tư; thứ hai, ý thức rõ quyền cầm buộc hay tháo gỡ Thiên Chúa đã ủy thác; thứ ba, sức mạnh của sự hiệp thông trong lời cầu nguyện. Chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến, soi sáng, hướng dẫn và trợ giúp cho chúng ta hiểu và thực hành được công việc khó khăn, nhưng rất quan trọng này.

Sửa lỗi cách khôn ngoan !

Sửa lỗi cách khôn ngoan !

Đức Giê-su đề nghị chúng ta sửa lỗi cho người đã xúc phạm đến mình một cách khôn ngoan, tinh tế mà cụ thể là phải chủ động và tôn trọng đối tác của mình. Chúng ta biết rằng, thường thì những người gây thiệt hại cho mình rất ngại phải đi xin lỗi, làm hòa với người đã bị hại, dù có nhiều lúc trong thâm tâm họ rất muốn được xin lỗi người đã bị họ xúc phạm và được tha thứ. Vì thế, nếu người bị xúc phạm chủ động đến để sửa lỗi cho họ thì đã giúp cho họ vượt thắng được sự ngại ngùng này rồi và chiến thắng đã khởi sự rồi. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, chúng ta lại thấy người ta hay làm ngược lại với lập luận : ai gây ra lỗi thì người đó phải đi xin lỗi người đã bị họ xúc phạm. Hơn nữa, Đức Giê-su biết rõ lòng tự trọng của những người đã xúc phạm đến người khác . Vì thế, Ngài muốn chúng ta đến gặp người đó cách âm thầm, riêng tư, để góp ý, sửa lỗi cho họ, song không được làm tổn thương đến danh dự của họ. Nếu như người này không đón nhận, thì chúng ta có thể mời thêm hai hay ba người đi với mình để đến sửa lỗi cho người anh em này. Còn nếu như người này vẫn cứng lòng, không chịu đón nhận sự sửa lỗi này, thì hãy đi báo với những vị đại diện của Hội thánh. Nhưng nếu người này vẫn không nghe thì xem họ như một người ngoại đạo hay một người thu thuế vậy, chứ không được chặn đường về của họ, tuyệt thông với họ. Hãy để cho những người này một lối thoát để họ có thể trở về bất cứ lúc nào mà họ muốn. Song trong kinh nghiệm thực tế, chúng ta thấy phần đông người ta lại làm ngược lại với những chỉ dẫn của Đức Giê-su. Và hậu quả, chỉ là thất bại mà thôi.

Sửa lỗi cách khôn ngoan !

Sự cầm buộc hay tháo gỡ !

Để giải quyết được nan vấn này, Đức Giê-su còn chỉ cho chúng ta thấy rõ quyền cầm buộc hay tháo gỡ tội của người đã xúc phạm đến mình đã được Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta : “Thầy bảo thật anh em, dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”(Mt,18,18). Với những lời quả quyết này, Đức Giê-su muốn nói với những người đã trót phạm lỗi hãy can đảm đón nhận sự sửa lỗi đến từ anh em mình, đến từ đại diện của Hội thánh. Họ là những người có quyền cầm buộc hay tháo cởi lầm lỗi cho những người đã trót phạm tội. Hãy có cái nhìn của đức tin để can đảm đón nhận sự sửa dạy cần thiết này. Đáng tiếc là nhiều người đã không có cái nhìn đức tin để đón nhận sự sửa dạy của Thiên Chúa, ngang qua những người đã được ủy thác. Vì thế, những người này có khi vẫn bất chấp tất cả, mà không chịu đón nhận sự sửa dạy. Đồng thời, Đức Giê-su cũng nhắc cho những người được sai đi sửa lỗi cho những ai đã xúc phạm đến mình, hãy ý thức vai trò và quyền hạn của mình đã được Thiên Chúa ủy thác. Nhờ đó, chúng ta không được lạm dụng quyền bính, nhưng biết sử dụng quyền Thiên Chúa trao phó để phục vụ và cứu giúp người khác. Nếu cả người được sửa dạy và người được sai đi sửa dạy những kẻ đã xúc phạm đến mình mà ý thức và làm đúng chỉ dẫn của Đức Giê-su thì thật tuyệt vời và hiệu quả chắc chắn sẽ đạt được tốt.
Bài đọc thêm: Sửa lỗi bằng tình yêu và sự hiền hoà

Sửa lỗi cách khôn ngoan !

 Hiệp thông cùng cầu nguyện !

Chúng ta biết rằng, tự sức con người, việc sửa lỗi cho những người đã xúc phạm đến mình xem ra thật khó khăn, phức tạp. Còn nếu sửa lỗi theo những chỉ dẫn của Đức Giê-su thì dường như rất ít người có thể làm được. Vì thế, Đức Giê-su đã muốn chúng ta không chỉ cộng tác với nhau trong việc sửa lỗi mà còn cùng nhau hiệp nhất cầu nguyện để chính Đức Giê-su sẽ đến và ban ơn trợ giúp cho chúng ta trong mọi công việc, nhất là trong việc sửa lỗi cho những ai đã xúc phạm đến chúng ta. Đức Giê-su khẳng quyết rõ ràng rằng : “Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại, nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”(Mt 18,19). Như vậy, nếu chúng ta cùng nhau cầu xin với Chúa Cha, giúp chúng ta biết sửa lỗi cho người anh em của mình, như những gì Đức Giê-su chỉ dạy thì chắc chắn, Chúa Cha sẽ nhận lời và việc sửa lỗi ắt sẽ thành công. Hơn nữa, khi chúng ta, hai ba người họp lại, nhân danh Đức Giê-su thì chính Đức Giê-su sẽ ở giữa chúng ta. Và khi có Đức Giê-su ở giữa chúng ta thì chính Ngài sẽ thực hiện việc sửa lỗi cho những người đã xúc phạm đến chúng ta một cách tốt và hiệu quả nhất.
Bài đọc thêm: Được tha thứ để biết thứ tha

Sửa lỗi cách khôn ngoan !

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con, chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa, vì đã ban cho chúng con những bí quyết tuyệt vời để hóa giải được việc sửa lỗi cho những người đã trót xúc phạm, làm tổn thương chúng con. Chúng con xin Chúa Giê-su Ki-tô tiếp tục ban ơn trợ giúp cho chúng con, để chúng con thực thi đúng những chỉ dẫn của Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ làm tốt công việc sửa lỗi cho những người khác, theo đúng hướng dẫn của Chúa. Amen.

Lm: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận