Icon Collap
...
Trang chủ / Quảng đại và ghen tức !

Quảng đại và ghen tức !

Qua dụ ngôn : “Mướn người làm vườn nho” có nhiều sứ điệp, Đức Giê-su muốn cho chúng ta thấy rõ hơn lòng quảng đại, bao dung, nhân ái của Thiên Chúa và tính nhỏ nhen, hẹp hòi, ghen tức của con người. Nhờ đó, chúng ta càng vững vàng tin tưởng, cậy trông vào Thiên Chúa mà chăm lo siêng năng làm việc cho vườn nho của Người. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi vượt thắng tính ích kỷ ghen tức nơi mình, để biết thực thi lòng quảng đại, bao dung, nhân ái với anh chị em đồng loại, như chính Thiên Chúa đã làm gương cho chúng ta. Vậy giờ đây, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần ngự đến, tiếp tục soi sáng, hướng dẫn và ban ơn trợ giúp cho chúng ta luôn biết sống lòng quảng đại với tha nhân như Thiên Chúa đã truyền dạy cho chúng ta.

Lòng quảng đại của Thiên Chúa !

Tin Mừng cho chúng ta thấy rõ lòng quảng đại của Thiên Chúa hệ tại ở mối bận tâm canh cánh lo cho người khác có được việc làm, có được tiền công để nuôi sống bản thân và gia đình của họ, chứ không phải là nhằm để thu hoa lợi, từ việc họ vào làm công cho mình. Ngay cả những người không ai mướn vẫn được Thiên Chúa gọi vào làm giờ sau chót  và cũng được hưởng tiền công đủ để đảm bảo cho cuộc sống của họ, dù những người này mới vào, chưa làm được gì cả. Thứ đến, lòng quảng đại đó còn được thể hiện rõ nét khi ông chủ sai quản lý phát tiền công cho những người sau hết, trước những người vào làm trước hết. Điều này cho thấy Thiên Chúa không chỉ quan tâm đến những người này về mặt tiền công mà còn cả về sự tôn trọng, không muốn những kẻ khác coi thường họ. Bởi thế, là những người được Thiên Chúa mời gọi vào làm việc trong vườn nho của Người, chúng ta hãy biết ơn và nỗ lực làm hết sức mình, không phải để xứng đáng với tiền công mà cốt để đáp trả lại phần nào tình thương Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Đó mới là điều Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta. Vì Đấng giàu lòng quảng đại chỉ mong người ta có lòng quảng đại mới đáp trả cân xứng mà thôi.
Bài đọc thêm: Ghen tức vì người ta tốt bụng !

Quảng đại và ghen tức !

Tính ích kỷ ghen tức nơi con người

Cùng với lòng quảng đại của Thiên Chúa, Tin Mừng còn cho chúng ta thấy rõ tính hẹp hòi, ích kỷ, ghen tức nơi con người. Lẽ ra được Thiên Chúa mướn vào làm việc để có tiền nuôi sống bản thân và gia đình thì những người này cũng phải biết thương những người đang thất nghiệp, không có ai thuê mướn họ. Thế nhưng, khi thấy những người thất nghiệp này mới được gọi vào làm việc ở thời khắc sau cuối, lại được lãnh số tiền công như mình và còn được lãnh trước, thì những người này đã lên tiếng càu nhàu, ca thán ông chủ đối xử không công bằng với họ. Nhưng ông chủ đã chỉ đúng tim đen của họ khi nói : chẳng lẽ tôi lại không có quyền làm như vậy với những gì của tôi sao ! Hay là các anh đang ghen tức vì lòng tốt của tôi. Còn tiền công đã thỏa thuận từ ban đầu thì tôi đã trả đủ cho các anh. Những người này câm nín, không nói thêm điều gì nữa. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã có được lòng quảng đại như Thiên Chúa hay đang sống trong tính ích kỷ, ghen tức như những người vừa mới càm ràm, ca thán ông chủ? Nếu chúng ta có được lòng quảng đại như Thiên Chúa thì hãy cảm tạ Thiên Chúa. Còn nếu chúng ta còn đang ở trong sự ích kỷ, ghen tức thì hãy cầu xin Thiên Chúa đến giải thoát và chữa lành cho chúng ta, để chúng ta ngày càng được nên giống với Thiên Chúa, Đấng giàu lòng quảng đại, luôn xót thương hết thảy mọi người, nhất là những người xấu số, bị người ta  bỏ rơi, bị loại trừ.

Quảng đại và ghen tức !

Cầu nguyện với Chúa Giê-su Ki-tô !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con, hôm nay, Chúa dạy cho chúng con một bài học tuyệt vời về lòng quảng đại, bao dung, nhân ái của Thiên Chúa và tính ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi, ghen tức của con người chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn Chúa Giê-su Ki-tô thật nhiều. Chúa biết rất rõ thân phận khốn cùng của chúng con, nhất là căn bệnh hiểm nghèo, bất trị là bệnh ích kỷ, hẹp hòi, ghen ăn tức ở nơi từng người trong chúng con. Chúng con biết rằng, tự sức mình, chúng con sẽ không thể thoát ra khỏi căn bệnh nguy hiểm này. Vì thế, chúng con tha thiết nài xin Chúa dủ lòng thương ngự đến chữa lành cho từng người chúng con sớm thoát khỏi căn bệnh đáng sợ này. Một lần nữa, chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa Giê-su Ki-tô. Amen.
Bài đọc thêm: Sự giàu có của Thiên Chúa là lời mời gọi lòng quảng đại

Lm: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền thông sinh viên Công giáo

 

Bình luận