Icon Collap
...
Trang chủ / Yêu Thiên Chúa và tha nhân !

Yêu Thiên Chúa và tha nhân !

Ngang qua những cạm bẫy của giới lãnh đạo Do thái giáo, Đức Giê-su càng làm cho Tin Mừng của Thiên Chúa càng được tỏa sáng. Tin Mừng hôm nay cho thấy những người Pha-ri-siêu đã bàn tính để làm khó Đức Giê-su. Một người trong số họ đã hỏi Đức Giê-su là trong Lề Luật của Môi-sê thì giới răn nào quan trọng nhất. Đức Giê-su đã mau mắn trả lời :“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môi-sê và các sách Ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy”( Mt 22, 37-40). Vậy giờ đây, chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến soi sáng và hướng dẫn, giúp chúng ta hiểu đúng và có thể sống được hai điều răn quan trọng nhất này.

Yêu mến Thiên Chúa trọn vẹn !

Khi làm việc mục vụ, đâu đó, chúng ta vẫn thấy một số người không đến nhà thờ, không tham gia vào trong các hoạt động mục vụ của Hội thánh. Những người này viện cớ : “Đạo tại tâm mà”. Tuy nhiên, Giới răn quan trọng nhất nói rõ cho chúng ta biết là phải yêu mến Thiên Chúa không chỉ có trái tim mà cả linh hồn, cả trí khôn và cả sức lực của chúng ta nữa. Thiên Chúa muốn chúng ta yêu Người bẳng hết cả con người của chúng ta chứ không chỉ có riêng một mình trái tim hay một bộ phận nào đó trong con người chúng ta. Nói một cách cụ thể, Thiên Chúa muốn trái tim, khối óc, ý chí tự do, linh hồn, toàn thể sức lực chúng ta phải luôn hướng và thuộc về Thiên Chúa. Đây là một đòi buộc triệt để về lòng mến chúng ta dành cho Người. Hơn nữa, Thiên Chúa còn đòi buộc toàn vẹn con người của chúng ta phải dành trọn cho Người mà còn phải dành tất cả, nghĩa là là vừa phải toàn bộ, vừa phải trọn vẹn. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa được như vậy ? Chúng ta biết rõ, tự sức con người, chúng ta không thể nào làm được như Thiên Chúa đòi buộc. Nhưng với ơn trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta mới làm được. Vì thế, chúng ta hãy luôn biết cầu xin Lửa Mến Thần Linh ngự đến trong toàn thể con người chúng ta, giúp chúng ta có khả năng yêu mến Thiên Chúa một cách toàn diện và trọn vẹn theo như ý của Người.

Bài đọc thêm: Tình nghĩa của Thầy Giê-su !

Yêu tha nhân như chính mình !

Cùng với tình yêu toàn diện và trọn vẹn dành cho Thiên Chúa, giới răn yêu thương này còn đòi buộc chúng ta phải yêu người thân cận như chính mình. Vậy yêu thương người thân cận như chính mình là yêu như thế nào ? Phần lớn, người ta hay yêu mình nhiều nhất. Đây như là một thuộc tính của con người. Tuy nhiên, có một số người cũng không biết yêu bản thân mình. Một số người nữa lại yêu bản thân mình thái quá, nhưng lại không nhận ra được tình trạng này. Đấy là chưa kể đến những người bị căn bệnh vô cảm của thời đại điều khiển mà không biết. Vì thế, để có thể yêu thương người thân cận được thì chúng ta phải biết yêu mình, phải nhận ra mình đang yêu mình thật hay mình đang bị căn bệnh vô cảm thống trị và điều khiển. Hơn nữa, chúng ta cũng phải bám vào khuôn vàng thước ngọc của Thiên Chúa để biết yêu tha nhân cho đúng cách. Khuôn vàng thước ngọc của Thiên Chúa nói rõ : “Điều gì tốt mà mình muốn thì hãy làm cho người khác trước. Còn những điều xấu mình không muốn người khác làm cho mình thì cũng đừng làm cho những người khác”. Đây cũng là một thách đố vượt sức con người. Nhưng nếu chúng ta có được tình yêu dành cho Thiên Chúa nơi mình thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ có khả năng yêu mến người thân cận như chính mình. Còn ngược lại, nếu chúng ta không có được lòng yêu mến Thiên Chúa chân thật trọn vẹn, thì chúng ta sẽ rất khó để thực thi lòng yêu mến đối với người thân cận chúng ta. Điều này vô cùng quan trọng.

Bài đọc thêm: Lòng tin của bà mạnh thật!

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con ! Hôm qua, Chúa tóm kết và nhắc lại cho chúng con nhớ về giới răn quan trọng nhất mà tất cả sách Luật và Ngôn sứ nhắm đến chính là yêu mến Thiên Chúa cách toàn diện và trọn vẹn. Đồng thời, giới răn này cũng đòi buộc chúng ta phải yêu mến người thân cận như chính mình. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê-su Ki-tô thật nhiều. Chúa biết rất rõ khả năng yêu của chúng con. Vì thế, chúng con tha thiết nài xin Chúa Giê-su thương ban Chúa Thánh Thần là Lửa Mến Thần Linh cho chúng con. Để nhờ Ngài chúng con mới có khả năng để yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận như chính Thiên Chúa đã yêu và đòi buộc chúng con. Amen.

Lm: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền thông sinh viên Công giáo

 

 

Bình luận