Icon Collap
...
Trang chủ / Người cầu nguyện suốt đêm !

Người cầu nguyện suốt đêm !

Hôm nay tôi muốn tập trung suy tư của chúng ta vào những lời đầu tiên của Tin Mừng này: “Trong những ngày đó, Chúa Giê-su lên núi cầu nguyện và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6:12). Những lời giới thiệu như thế này có thể không được chú ý trong việc đọc Tin Mừng hàng ngày của chúng ta, nhưng – trên thực tế – chúng có một tầm quan trọng vô cùng lớn lao! Như trong trường hợp hiện tại, chúng ta được biết rõ ràng rằng việc lựa chọn 12 Tông đồ – một quyết định trọng tâm cho đời sống tương lai của Giáo hội – đã được bắt đầu bằng một đêm cầu nguyện của Chúa Giê-su, trong cô tịch, trước Thiên Chúa là Cha của Người.

Người cầu nguyện suốt đêm !
Bài đọc thêm: Chúa Giê-su dạy về cầu nguyện !
Lời cầu nguyện của Chúa như thế nào? Cuộc đời của Người cho phép chúng ta nghĩ rằng đó phải là một lời cầu nguyện đầy tin tưởng vào Chúa Cha, hoàn toàn phó thác cho ý muốn của Người – “Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.”(Ga 5 :30); Đây cũng là Lời Cầu Nguyện của sự kết hợp hiển nhiên với công trình cứu độ của Thiên Chúa . Chỉ nhờ lời cầu nguyện lâu dài, sâu sắc và liên tục này, lời cầu nguyện luôn được hỗ trợ bởi tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng đã hiện diện vào lúc Nhập Thể và ngự xuống trên Người khi Người chịu Phép Rửa, mà Người mới có được sức mạnh và ánh sáng cần thiết là phải tiếp tục sứ mệnh vâng phục Chúa Cha để hoàn thành công việc phục vụ phần rỗi nhân loại. Việc lựa chọn tiếp theo của các Tông đồ, trong đó, như Thánh Cyril thành Alexandria nhắc nhở chúng ta, “ Chúa Ki-tô đã trân trọng giao phó cho các Môn Đệ chính sứ mệnh mà Người đã nhận từ Chúa Cha”, điều này cho chúng ta thấy rõ Giáo hội non trẻ là hoa trái của lời cầu nguyện này như thế nào! Lời Cầu nguyện được kết dệt bởi sự tín  thác của Chúa Giê-su đối với Chúa Cha trong Thánh Thần, và như thế, chúng ta thấy đó là công việc của chính Chúa Ba Ngôi. “ Sáng ngày, Người gọi các môn đệ lại, chọn mười hai người và gọi là Tông đồ” (Lc 6,13).

Người cầu nguyện suốt đêm !
Bài đọc thêm: Em bé được cứu sống nhờ rửa tội nguy tử.
Ước gì toàn bộ đời sống Ki-tô hữu của chúng ta – với tư cách là môn đệ của Chúa Ki-tô-  chúng ta cũng luôn đắm chìm trong lời cầu nguyện, để lời cầu nguyện ấy được kéo dài và được tồn tại lâu hơn trong niềm tin và trong tình thân mật của chúng ta với Ba Ngôi Thiên Chúa!

Cha Lluc TORCAL Moine de Monastère de Santa Maria de Poblet

 (Tarragona, Tây Ban Nha)

Bình luận