Icon Collap
...
Trang chủ / Thập giá vẫn là cớ vấp ngã !

Thập giá vẫn là cớ vấp ngã !

Ngày nay, sau hơn hai ngàn năm, lời công bố về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục khơi động lòng chúng ta. Việc Tác giả của Sự sống thông báo rằng Người sẽ bị giao vào tay của chính những kẻ mà Người đến để trao ban cho họ sự sống và mọi thứ! Đây quả rõ ràng là một hành động vô cùng xúc phạm và thật là một thái độ khiêu khích ngay chính Đấng dựng nên mình! Chúng ta có thể đã nghe và thấy nhiều người có thái độ bất cần với ơn Chúa, theo họ việc Thiên Chúa cứu độ con người là không cần thiết, họ đã ngu si nghĩ rằng những điều này là không tưởng, là do một số người đã cường điệu hoá mà thôi! Và thế là chúng ta cũng để cho những luận điệu lạc đạo ấy khống chế, và vô hình chung, chúng ta đã lại chất thêm gánh nặng đè lên trái tim Chúa Kitô.

Thập giá vẫn là cớ vấp ngã !

Những tội lỗi của chúng ta, những sự dữ trầm trọng nhất chính là nguyên nhân và kết quả của việc chúng ta  lấn quyền của Thiên Chúa, chúng ta đã tự đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa. Và còn hơn thế nữa, chúng ta đã không biết đón nhận, không biết để cho mình được Thiên Chúa yêu thương mà chỉ biết cắm đầu vào việc duy trì sự thiển cận và tính cấp bách của hiện tại. Chúng ta cần phải nhận biết mình là tội nhân và đồng thời phải nhận biết rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta nơi Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, bởi nếu không thì cuối cùng, chúng ta cũng giống như các môn đệ, những người “không hiểu lời ấy; nó đã bị che khuất để họ không cảm nhận được; và họ ngại hỏi Người về việc đó” (Lc 9:45).

Chúng ta có thể  đi sâu vào vấn đề này bằng một hình ảnh tượng trưng: trên Thiên Đàng, chúng ta sẽ có thể tìm thấy mọi tật xấu và mọi tội lỗi, ngoại trừ sự kiêu ngạo, bởi vì kẻ kiêu ngạo không bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình và không để mình được tha thứ bởi một Thiên Chúa yêu thương đến mức độ chết vì chúng ta. Trong địa ngục, chúng ta sẽ có thể tìm thấy tất cả các nhân đức, trừ nhân đức khiêm nhường, bởi vì người khiêm nhường thực sự biết mình và biết rất rõ rằng, nếu không có ân sủng của Thiên Chúa thì họ không thể không xúc phạm đến Người cũng như không tương ứng với Lòng Nhân Lành của Người.
Bài đọc thêm: Bỏ mình – vác Thập Giá !

Thập giá vẫn là cớ vấp ngã !

Một trong những chìa khóa của sự khôn ngoan Kitô giáo là nhận ra sự cao cả và bao la của Tình yêu Thiên Chúa, đồng thời thừa nhận sự nhỏ bé và sự hèn hạ của tội lỗi chúng ta. Chúng ta chậm hiểu biết bao! Ngày chúng ta khám phá ra rằng Tình Yêu của Thiên Chúa rất gần gũi với chúng ta, chúng ta sẽ nói như Thánh Augustinô với những giọt nước mắt Tình Yêu: “Lạy Chúa, con đã yêu Chúa quá muộn!” Ngày đó có thể là hôm nay! Ngày đó có thể chính là hôm nay! Tại sao lại không phải?
Bài đọc thêm: Con đường theo Chúa

Cha  Antoni CAROL Hostench  (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Bình luận