Icon Collap
...
Trang chủ / Tuyên bố nhận Thầy trước thiên hạ !

Tuyên bố nhận Thầy trước thiên hạ !

Hôm nay, Chúa Giêsu làm sống lại niềm tin và hy vọng mà chúng ta đặt ở nơi Người. Người cảnh báo chúng ta rằng chúng ta sẽ xuất hiện trước vũ trụ trời đất để được đánh giá. Và bất cứ ai lên tiếng xưng nhận Chúa Giêsu bằng cách hiến thân thực hiện sứ mệnh của mình thì “Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa” (Lc 12:8). Việc tuyên bố nhận Chúa sẽ được thực hiện cách công khai bằng lời nói, việc làm và trong suốt cuộc sống của chúng ta.

tuyen-bo-nhan-thay-truoc-thien-ha

Lời kêu gọi tuyên xưng này vẫn còn rất cần thiết và cấp bách đối với thời đại chúng ta, bởi ngày nay có một số người không muốn lắng nghe tiếng Chúa cũng như không muốn đi theo con đường sống của Người. Lời tuyên xưng đức tin của chúng ta sẽ có một lượng người tin theo đông đảo. Tuy nhiên, chúng ta không tuyên xưng đức tin vì bất cứ lý do tiêu cực nào, chẳng hạn như sợ hình phạt sẽ nặng nề hơn cho những kẻ không giữ đạo, và phần thưởng sẽ dồi dào hơn cho những ai sống trung thành… Tuy nhiên, việc tuyên xưng luôn cần thiết và cấp bách cho cuộc sống và cho thế giới; và chính Thiên Chúa mời gọi chúng ta thể hiện việc tuyên xưng đó như Thánh Gioan Chrysostom đã nói: “Vì vậy, Thiên Chúa không hài lòng với đức chỉ giữ trong lòng, Người đòi hỏi sự tuyên xưng bên ngoài và công khai, và do đó thúc đẩy chúng ta tin tưởng hơn”, và tình yêu của chúng cũng sẽ lớn hơn.

Bài đọc thêm: Nạo phá thai và những hệ luỵ

tuyen-bo-nhan-thay-truoc-thien-ha

Lời tuyên xưng này được hỗ trợ bởi sức mạnh và sự bảo đảm bởi Thánh Thần của Người, Đấng đang hoạt động trong chúng ta và bảo vệ chúng ta. Lời tuyên bố nhận của Chúa Giêsu trước các thiên thần của Người là rất quan trọng vì nó sẽ là cơ hội cho phép chúng ta nhìn thấy Người mặt đối mặt, sống với Người và được tràn ngập ánh sáng của Người. Trong khi ngược lại, những ai không tuyên bố nhận Người thì chỉ có “đau khổ và mất mạng sống, bị tước đoạt ánh sáng và bị tước đoạt mọi của cải”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn để chúng ta biết tránh bất kỳ sự từ chối nào liên quan đến việc không tuyên xưng Danh Chúa có khi vì sợ bị tra tấn hoặc vì thiếu hiểu biết; có khi bởi nghe theo những những lạc giáo, bởi đức tin khô khan và thiếu trách nhiệm; hoặc vì chúng ta muốn tránh sự bị bắt bớ vì đạo. Hãy mạnh mẽ lên; Chúa Thánh Thần ở cùng chúng ta! Và chúng ta cũng hãy noi theo và cầu xin sự nâng đỡ của Mẹ Maria, Đấng luôn được Chúa Thánh Thần bao phủ “ (…)  để nhờ đó, chúng ta được cùng với Mẹ tham dự vào sự bùng nổ truyền giáo như đã diễn ra vào Ngày Lễ Hiện Xuống”. (Đức Thánh Cha Phanxicô).

Bài đọc thêm: Dấu hiệu tấn công tâm linh

Cha Alexis MANIRAGABA (Ruhengeri, Rwanda)

Bình luận