Icon Collap
...
Trang chủ / Cầu nguyện và hành động!

Cầu nguyện và hành động!

Hôm nay chúng ta được chiêm niệm trọn một ngày về cuộc đời của Chúa Giêsu. Một cuộc sống có hai khía cạnh rất rõ ràng: Cầu nguyện và hành động. Nếu cuộc sống của người Kitô hữu bắt chước cuộc sống của Chúa Giêsu thì chúng ta không thể thiếu hai khía cạnh này. Mỗi Kitô hữu, kể cả những người đã tận hiến trong đời sống chiêm niệm, cũng phải dành một số thời gian để cầu nguyện và những thời gian khác cho hoạt động, mặc dù thời gian chúng ta dành cho cả hai việc này khác nhau. Các tu sĩ nam, các tu sĩ nữ cũng dành nhiều thời gian trong ngày để làm việc. Mặt khác, nếu chúng ta muốn noi gương Chúa Kitô, thì cho dầu có thể ai đó trong chúng ta được xem như là những người “thế tục” nhất cũng không nên lao vào những hành động điên cuồng mà phải lao vào cầu nguyện. Thánh Giêrônimô dạy chúng ta rằng: “Ngay cả khi làm việc tông đồ và dạy cho người khác cầu nguyện (…) thì chúng ta cũng không được miễn chuẩn cho mình, mà trái lại càng phải dành thì giờ thích hợp cho công việc cầu nguyện riêng tư này”.

cau-nguyen-va-hanh-dong

Bài đọc thêm: Thái độ khi cầu nguyện! 

Còn về việc “Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện” thì liệu Người có cần những giây phút cầu nguyện lâu dài một mình trong khi mọi người đang ngủ không? Về điều này, các nhà thần học đang nghiên cứu để tìm hiểu tâm lý của Con Người Giêsu là gì: Người được tiếp cận trực tiếp với thiên tính đến mức độ nào? bởi vì “Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội.”(Dt 4:15).

Một khi chúng ta đã cầu nguyện, tất cả những gì chúng ta phải làm là thể hiện lời cầu nguyện bằng hành động. Bài Tin Mừng đã cho chúng ta  thấy rõ: Vào thời điểm trong ngày, chúng ta quan sát thấy Chúa tổ chức Giáo hội của mình, nghĩa là chọn những người sẽ là những nhà truyền giáo trong tương lai, những người được mời gọi tiếp tục sứ mệnh của Người trong thế giới: “Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.”(Lc 6,13). Sau đó, chúng ta thấy Người chữa lành mọi loại bệnh tật. Thánh sử còn cho chúng ta biết: “Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.” (Lc 6:19).

cau-nguyen-va-hanh-dong

Để được hoàn toàn đồng nhất với Chúa, chỉ cần chúng ta phát huy một sức mạnh có thể chữa lành mọi người, sức mạnh này chỉ có thể được kín múc từ nơi Chúa trong cầu nguyện khi chúng ta biết ở lại trong Người; và nhờ đó chúng ta sẽ thực hiện được những điều tốt đẹp và sẽ sinh được nhiều hoa trái hơn: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy”(Ga 15,4).

Bài đọc thêm: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn!

Cha Albert TAULÉ Viñas (Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Bình luận