Icon Collap
...
Trang chủ / Các Thánh là di sản di truyền!

Các Thánh là di sản di truyền!

Hôm nay chúng ta cử hành thực tại của một mầu nhiệm cứu độ rất an ủi được diễn tả trong “Kinh Tin Kính”: “Tôi tin vào sự hiệp thông của các thánh”. Tất cả các vị thánh, kể từ Đức Trinh Nữ Maria, đã bước vào cuộc sống vĩnh cửu, tạo thành một sự hiệp nhất: họ là Giáo hội của những người có phúc, được Chúa Giêsu chúc phúc: “Phúc thay những ai có tâm hồn trong sạch: họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa!” (Mt 5:8). Nhờ Đức tin và hy vọng, chúng ta được Hiệp thông với các Thánh nhưng chưa được Hiệp nhất với các Ngài, bởi vì các Ngài đã được hưởng sự chiêm ngưỡng vĩnh cửu với Thiên Chúa rồi ; nhưng điều gắn kết chúng ta lại với các Ngài  chính là tình yêu “không bao giờ phai nhạt” : “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.” (1Co 13:13); Tình yêu này, cùng với các Thánh, kết hợp chúng ta với Chúa Cha, với Chúa Kitô Cứu Thế và với Chúa Thánh Thần. Tình yêu này khiến các Ngài ủng hộ và quan tâm đến chúng ta. Vì thế, chúng ta không tôn kính các Thánh chỉ vì gương sáng của các Vị, nhưng trên hết vì sự hiệp nhất trong Tinh Thần của toàn thể Giáo Hội, được củng cố nhờ việc thực hành tình yêu thương huynh đệ.

Bài đọc thêm: Chuỗi hạt mân côi thần diệu !

Sự hiệp nhất sâu xa này phải làm cho chúng ta cảm thấy gần gũi với tất cả Các Vị Thánh, những người đi trước chúng ta đã tin và hy vọng vào chính điều mà chúng ta đang tin và hy vọng, và trên hết, các Ngài đã yêu mến Thiên Chúa Cha và anh em của mình bằng cách cố gắng bắt chước tình yêu của Đức Kitô.

Bài đọc thêm: Sửa lỗi cách khôn ngoan !

Vì thế, các Thánh Tông đồ, các Thánh Tử đạo, các Thánh Linh mục dẫn dắt lương tâm con người và Tất cả Các Thánh… là những Người thánh thiện hiện hữu trong suốt lịch sử đều là anh em của chúng ta và là Người cầu bầu cho chúng ta; nơi các Ngài những lời tiên tri của Chúa Giêsu đã được ứng nghiệm: “ Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5:11-12). Kho tàng thánh thiện của Các Thánh  là di sản gia truyền mà chúng ta có thể tin cậy. Đây là những kho báu trên trời mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta quy tụ lại (x. Mt 6:20). Như Công đồng Vatican II tuyên bố, “sự quan tâm huynh đệ của Các Thánh  giúp ích rất nhiều cho sự yếu đuối của chúng ta” (Lumen Gentium, 49). Lễ trọng Mừng Kính Các Thánh Nam Nữ hôm nay mang đến cho chúng ta những lời dạy bảo, hướng dẫn đầy an ủi, và mời gọi chúng ta hãy hân hoan và sốt sắng Mừng Lễ!

Đức Cha F. Xavier CIURANETA Aymí  (Lleida, Tây Ban Nha)
Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận