Icon Collap
...
Trang chủ / Thầy thương xót đám dân này !

Thầy thương xót đám dân này !

Hôm nay chúng ta được chiêm ngắm trong Tin Mừng việc hóa bánh và cá ra nhiều. “Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng Người” (Mt 15:30), thánh sử Mátthêu đã kể cho chúng ta như vậy. Những người nam và người nữ cần đến Chúa Kitô, những người mù, người què và nhiều người què quặt khác, cũng như những người đồng hành với họ cũng đang khao khát được chạm đến Chúa Giêsu. Chúng ta cũng cần Chúa Kitô, chúng ta cần sự dịu dàng, sự tha thứ, cần ánh sáng, và lòng thương xót của Người… Nơi Người, chúng ta tìm thấy sự viên mãn của tất cả những gì thuộc về con người.

Thầy thương xót đám dân này !

Bài Tin Mừng hôm nay cũng dạy cho chúng ta biết nhận ra rằng tất cả mọi người có bổn phận phải dẫn dắt người khác đến với Chúa Giêsu Kitô. Những người mang người bệnh tật đến với Chúa Giêsu để Người chữa lành cho họ là hình ảnh của tất cả những ai biết rằng bằng chứng lớn nhất của lòng bác ái đối với người lân cận là đưa họ đến gần Chúa Kitô hơn, nguồn mạch của mọi sự sống. Vì thế, đời sống đức tin đòi hỏi sự thánh thiện và hoạt động tông đồ.

Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta hãy có cùng những tâm tình như Chúa Giêsu Kitô (x. Phil 2:5). Câu chuyện của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy tấm lòng của Người: “Thầy thương xót đám đông này” (Mt 15:32). Người không thể bỏ rơi họ vì họ đói và mệt. Đức Kitô hằng luôn tìm kiếm những con người đang cần giúp đỡ và Chúa luôn giả vờ như tình cờ gặp được anh ta. Chúa tốt lành biết bao! Và chúng ta cũng quan trọng biết bao trong mắt của Người! Khi nghĩ về điều đó, tâm hồn con người phải biết mở rộng ra với lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ và lòng khao khát hoán cải chân thành.
Bài đọc thêm: Lòng thương xót của Thiên Chúa

Thầy thương xót đám dân này !

Đấng Thiên Chúa đã làm người, Người là Đấng toàn năng và là Đấng yêu thương chúng ta một cách say mê, đồng thời Người cũng là Đấng mà chúng ta cần trong mọi sự và mọi thời – “vì ngoài Thầy, các con chẳng làm gì được” (Ga 15:5) – Thế nhưng lại cũng vô cùng  nghịch lý, Thiên Chúa lại cần đến con người: đây là ý nghĩa của bảy chiếc bánh và vài con cá nhỏ mà Người sẽ dùng để nuôi đám đông. Nếu chúng ta biết Chúa Giêsu dựa vào chúng ta đến mức nào và giá trị của mọi việc chúng ta làm trong mắt Người, dù nhỏ đến đâu cũng lớn lao và đáng quý trọng , thì chắc chắn chúng ta sẽ luôn dốc hết sức lực để phụng sự Người, và biết thể hiện lòng biết ơn trọn vẹn nhất đối với Người! “Lòng Thương Xót là tên thứ hai của Tình Yêu” (Đức Phanxicô).
Bài đọc thêm: Xiềng xích trói buộc tôi P2

Cha Joan COSTA Bou (Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Bình luận