Icon Collap
...
Trang chủ / Nhận ra Hài Nhi là Chúa !

Nhận ra Hài Nhi là Chúa !

Chúng ta đang sống trong tuần bát nhật mừng Chúa Giáng Sinh làm người, để ở với chúng ta và cứu độ chúng ta. Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng có thể gặp gỡ và nhận ra Hài Nhi Giê-su là Đấng Cứu Độ. Và niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh chỉ thực sự xảy đến với những ai đã gặp và nhận ra Hài Nhi Giê-su là Chúa như cụ già Simeon và bà Anna. Đó chính là sứ điệp mà Tin Mừng hôm nay gửi đến cho mỗi người chúng ta. Vậy giờ đây, nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã hoạt động nơi cụ già Simeon và bà ngôn sứ Anna, để giúp cho hai người này nhận ra Hài Nhi Giê-su là Đấng Cứu Độ, xin cũng ngự đến giúp chúng con cũng có được diễm phúc gặp và nhận ra Hài Nhi Giê-su là Đấng Cứu Độ, để chúng con cũng được tràn ngập niềm vui sướng như hai vị ngôn sứ của Chúa là Simeon và Anna.

Hài Nhi Giê-su tỏ mình cho ai ?

Tin mừng cho chúng ta thấy rằng, chỉ có các mục đồng chăn chiên nhận ra Hài Nhi nằm trong máng cỏ là Đấng Cứu Độ, nhờ các thiên thần báo tin cho các ông. Trong khi đó, phần lớn người ta vẫn không nhận ra sự hiện diện của Ngài, cho dù Hài Nhi đã được sinh ra và đang sống giữa họ. Bên cạnh đó, qua ngôi sao lạ xuất hiện và dẫn đường, ba nhà chiêm tinh là những người dân ngoại, từ Phương Đông đã lên đường tìm kiếm và cuối cùng đã gặp và nhận ra Hài Nhi Giê-su chính là Vua dân Do thái. Còn hôm nay, Tin Mừng lại cho chúng ta thấy một dạng người khác, cũng đã nhận ra Hài Nhi Giê-su là Đấng Cứu Độ, đó là cụ già Simeon và bà Anna. Hai vị ngôn sứ này đại diện cho những người sống công chính, luôn khao khát mong chờ Đấng Cứu Độ xuất hiện. Như vậy, dù Đấng Cứu Độ được sinh ra trong trần gian để ở với con người và cứu con người, nhưng không bắt ép người ta phải đón nhận Ngài. Chỉ có những ai bé nhỏ, nghèo hèn như các mục đồng và những người thật lòng khao khát, mong chờ Đấng Cứu Thế đến thì mới nhận ra được Hài Nhi Giê-su là Đấng Cứu Độ mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại. Còn chúng ta đã gặp gỡ và nhận ra Hài Nhi Giê-su là Đấng Cứu Độ chưa ? Nếu chúng ta là những người luôn khao khát, trông mong được gặp Đấng Cứu Thế và là những người tin vào những gì Thiên Chúa đã loan báo thì chúng ta sẽ được gặp Ngài. Còn ngược lại, nếu chúng ta cũng giống như đám đông dân chúng ngày xưa hay những kinh sư và biệt phái, kiêu căng ngạo mạn, thì sẽ không nhận ra được Hài Nhi Giê-su là Đấng Cứu Độ, đang ở giữa chúng ta. Vậy đâu là nơi chốn và dấu chỉ cho thấy đã gặp gỡ và tin nhận Hài Nhi Giê-su là Đấng Cứu Độ của toàn thể nhân loại này ?
Bài đọc thêm: Tiếng kêu cứu của Thai nhi !

Nhận ra Hài Nhi là Chúa !

Nơi chốn và dấu chỉ đã gặp Chúa !

Qua các mục đồng, cụ già Simeon và bà Anna, chúng ta có thể gặp gỡ và nhận ra Hài Nhi Giê-su là Đấng Cứu Độ, đang ở giữa chúng ta nơi những người nghèo khổ và nơi Đền thờ. Đây là hai địa điểm, chúng ta cần lưu ý. Bởi vì, chính Đức Giê-su đã tự đồng hóa mình với những người nghèo khổ, khi nói về ngày phán xét sau cùng : “Những gì các ngươi làm cho những kẻ bé mọn này là làm cho chính Ta”. Riêng nơi Đền thờ, chính cụ già Simeon và bà Anna đã gặp gỡ và nhận ra trẻ nhỏ Hài Nhi Giê-su chính là Đấng Cứu Độ muôn dân đang mong đợi, khi Mẹ Maria và thánh Giuse dâng con vào Đền thờ. Còn dấu chỉ đích thực đã được gặp gỡ và nhận ra Hài Nhi Giê-su là Đấng Cứu Độ, chính là niềm vui tột đỉnh mà cụ già Simeon và bà Anna đã diễn tả ra bên ngoài : “Xin để tôi tớ này, được an bình ra đi, vì chính mắt tôi đã trông thấy Ơn Cứu Độ”. Như vậy, nơi những người nghèo khổ và trong Đền thờ, chúng ta có thể gặp gỡ và nhận ra Hài Nhi Giê-su. Và dấu chỉ cho thấy chúng ta đã được gặp Ngài chính là niềm vui và hạnh phúc vỡ òa đang đến với chúng ta. Vậy liệu chúng ta có thật sự khao khát và mong muốn được gặp gỡ Đấng Cứu Độ là Hài Nhi Giê-su, đang ở giữa chúng ta không ? Ước mong sao, không chỉ trong những ngày bát nhật mừng Chúa Giáng Sinh mà trong từng ngày sống, chúng ta sẽ nỗ lực tìm kiếm để gặp gỡ và nhận ra cho được Đấng Emmanuel đang ở giữa chúng ta. Nhờ đó, chúng ta mới có được niềm vui đích thực của những người đã được gặp gỡ và nhận ra Đấng Cứu Độ của mình.
Bài đọc thêm: Thiên Chúa và con người !

Nhận ra Hài Nhi là Chúa !

Cầu nguyện với Chúa Hài Nhi !

Lạy Chúa Hài Nhi, Chúa đã muốn sinh ra trong cảnh cơ hàn, để chúng con dễ dàng chạy đến với Chúa để được gặp Chúa. Hơn nữa, Chúa lại muốn được dâng cho Chúa Cha, nơi Đền thờ, để chúng con cũng được gặp gỡ Chúa, mỗi khi bước vào Đền thờ. Tắt một lời, Chúa đã dọn sẵn cho chúng con những nơi chốn cụ thể để chúng con được gặp gỡ và nhận ra Chúa đang ở giữa chúng con. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê-su Hài Nhi rất nhiều. Chúng con xin Chúa Giê-su Hài Nhi ban thêm sức mạnh lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn biết cố gắng nỗ lực lên đường tìm kiếm và gặp gỡ cho bằng được Chúa Giê-su Hài Nhi là nguồn hạnh phúc hoan lạc đích thực của tất cả chúng con. Amen.

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo 

Bình luận