Icon Collap
...
Trang chủ / Đạo từ trời và cho mọi người !

Đạo từ trời và cho mọi người !

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan cử hành Đại Lễ mừng Chúa Hiển Linh, hay mừng Chúa tỏ mình cho ba nhà đạo sĩ, đại diện cho dân ngoại, qua ngôi sao lạ dẫn đường. Chúng ta biết rằng  nếu như Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh là thời gian Thiên Chúa tỏ mình cho dân riêng của Người là dân Do thái, thì Đại Lễ Chúa Hiển Linh lại là thời khắc Thiên Chúa tỏ mình cho dân ngoại là những dân tộc khác, trong đó có chúng ta. Vì thế, nhiều người đã gọi Lễ Hiển Linh là lễ Giáng Sinh của cho dân ngoại. Vậy thì sứ điệp mà Thiên Chúa Hiển Linh muốn gửi đến cho chúng ta trong ngày đặc biệt này là gì vậy? Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống soi sáng, hướng dẫn, giúp cho chúng ta hiểu và sống được sứ điệp mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho từng người trong chúng ta.

Đạo từ trời và cho mọi người !
Đạo Công giáo – Đạo mạc khải !

Chúng ta vẫn thường nghe một số người nói rằng: đạo nào cũng giống nhau, cũng đều dạy con người ăn ngay ở lành, làm lành lánh dữ. Tuy nhiên nhận định này chỉ dừng lại ở bình diện đạo đức, nhưng về nguồn gốc của các đạo thì không phải như vậy. Các đạo mà chúng ta biết như đạo Phật, đạo Lão, đạo Khổng, đều do con người tạo ra. Còn đạo Công giáo là đạo do Thiên Chúa mạc khải, Thiên Chúa tự hiển lộ, tỏ lộ ra cho con người qua việc sai Con Một của Người đến trần gian để nói cho chúng ta biết về Thiên Chúa, Cha của Ngài cũng là Cha của chúng ta và tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa. Những gì mà Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta qua dòng lịch sử của Dân Chúa đã được loan báo qua các ngôn sứ, qua Hội thánh được gọi là mạc khải thiết định. Tiếp nối các ngôn sứ, Gioan tẩy giả đến dọn đường cho Đấng Cứu Thế bằng việc rao giảng, kêu gọi người ta sám hối, làm phép rửa, làm chứng bằng cả sinh mạng của mình. Rồi qua các mục đồng, cụ già Simeon, bà Anna, Thiên Chúa đã làm cho Dân Chúa nhận ra Hài Nhi Giê-su chính là Đấng Cứu Độ muôn dân mong đợi, là Ánh Sáng cho muôn dân. Thiên Chúa còn tỏ lộ cho nhân loại qua vũ trụ vạn vật mà ngôi sao lạ xuất hiện và dẫn đường cho ba nhà đạo sĩ đến gặp Đức Giê-su để bái lạy tôn thờ và dâng tiến vàng, nhũ hương, mộc dược là một chứng cứ rõ ràng. Và việc ba nhà đạo sĩ tới Giê-ru-sa-lem, nhờ Thánh Kinh nói cho biết Đấng Cứu Độ sinh ra ở Bêlem, thuộc Giu-đê, cho chúng con thấy rằng những mạc khải qua tự nhiên, sẽ được kiểm chứng bằng mạc khải thiết định thì càng chính xác và rất đáng tin tưởng. Như vậy, ngôi sao lạ dẫn ba nhà đạo sĩ đến với Hài Nhi Giê-su như thế nào thì Đức Giê-su cũng chính là Ngôi Sao sáng vĩ đại, dẫn chúng ta đến được với Thiên Chúa là Cha của chúng ta để bái thờ Người như vậy. Vì thế, đạo Công giáo do chính Thiên Chúa thiết lập và ban tặng cho con người để con người đi theo mà đến cùng Thiên Chúa. Đây mới là đạo bởi Trời !
Bài đọc thêm: Sự khác biệt giữa đạo Công giáo và các đạo khác

Đạo từ trời và cho mọi người !
Đạo chung cho mọi người !

Đạo Công giáo không chỉ là đạo được Thiên Chúa mặc khải mà còn là đạo được Thiên Chúa ban tặng cho mọi người. Vì thế, danh xưng Công giáo đã nói lên chân lý: đạo của mọi người. Tại sao vậy ? Thưa rằng: Thiên Chúa là Đấng tạo nên tất cả mọi sự, là Chủ Tể của mọi loài, là Thiên Chúa của mọi người, chứ không phải của một nhóm người hay một dân tộc như It-ra-en. Vì thế, Thiên Chúa sai Đức Giê-su đến để cứu mọi người chứ không phải chỉ để cứu một mình dân tộc Do thái. Đức Giê-su là Ánh Sáng cho muôn dân chứ không chỉ cho dân Do thái, được Thiên Chúa sai đến để đem ơn cứu độ cho đến tận cùng cõi địa cầu. Tất cả sự thật này đã được Thiên Chúa loan báo qua các ngôn sứ của Người. Biến cố, ngôi sao lạ dẫn đường cho ba nhà đạo sĩ đến gặp Đức Giê-su và bái thờ Ngài càng khẳng định dứt khoát Đức Giê-su là Vua của toàn thể nhân loại, của toàn thể vũ trụ nữa. Đạo của Chúa Giê-su, chính là đạo của Thiên Chúa, đạo Công giáo, đạo chung cho mọi người. Vì là đạo chung cho mọi người, nên chúng ta phải ý thức và nỗ lực cố gắng làm cho mọi người nhận biết đạo Công giáo là đạo thật, đạo của mọi người. Ba nhà đạo sĩ đã nhờ ngôi sao lạ dẫn đường mà đến được với Vua Hài Nhi Giê-su thế nào thì chúng ta cũng phải trở thành những ngôi sao dẫn đường cho anh chị em đang sống chung quanh chúng ta đến được với Chúa Giê-su thế vậy. Chúng ta không được ích kỷ, chỉ biết lo cho phần rồi của riêng mình, cũng không được khư khư ôm giữ lấy đạo cho riêng mình. Ngược lại, chúng ta phải biết quảng đại, bao dung, hy sinh, dấn thân nhiệt thành để rao giảng, làm chứng cho đạo Công giáo mà chúng ta đã được đón nhận. Thiên Chúa đã tự tỏ lộ cho chúng ta nhận biết Người thì chúng ta cũng phải sống làm sao để người khác nhận ra chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Sống được như vậy, chúng ta sẽ thực sự trở thành những ngôi sao sáng của Thiên Chúa, chiếu sáng vào trong thế gian tăm tối mịt mù.

Đạo từ trời và cho mọi người !
Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con, hôm nay chúng con hân hoan cử hành thánh lễ Chúa Hiển Linh, để tôn vinh, ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa đã gửi Chúa đến trần gian này, để tỏ rõ cho chúng con biết được Thiên Chúa là Cha của Ngài cũng là Cha của tất cả nhân loại này; Chúa được sai đến trần gian để chiếu soi cho tất cả mọi người dương thế, để thiết lập nên một con đường là đạo Công giáo, hầu dẫn đưa mọi người về với Thiên Chúa. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê-su, Ngôi Sao Sáng vĩ đại nhất mà Thiên Chúa Cha đã tặng ban cho nhân loại. Chúng con xin Chúa Giê-su, tiếp tục dùng Tin Mừng của Ngài để làm sáng tỏ công lý và chiếu soi vào tất cả những ngóc ngách tăm tối của lòng người, của nhân loại. Nhờ đó, nhân loại sẽ tìm thấy ánh sáng, thấy đường đi mà đến cùng với Thiên Chúa là Cha của hết thảy mọi người. Amen
Bài đọc thêm: Tiếng nổ trong đầu tôi

Lm: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

 

 

 

 

 

 

Bình luận