Icon Collap
...
Trang chủ / Cứu hay giết mạng người !

Cứu hay giết mạng người !

Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng chúng ta phải luôn luôn làm điều tốt: không có lúc nào để làm điều tốt và lúc nào đó lại bỏ bê tình yêu thương người lân cận. Tình yêu đến từ Thiên Chúa dẫn chúng ta đến Lề Luật tối cao mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta trong điều răn mới: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13:34). Chúa Giêsu không đi chệch khỏi Luật Môsê, Người không chỉ trích Luật này, và chính Người đã thực hiện các giới răn của Luật này và hằng đến hội đường vào ngày Sabát; điều Chúa Giêsu chỉ trích là lối giải thích hạn hẹp về Luật của các Luật sĩ và người Pharisêu, là những người có lối giải thích không có nhiều chỗ cho lòng thương xót!

Cứu hay giết mạng người !

Chúa Giêsu Kitô đến để loan báo Tin Mừng cứu độ, nhưng những kẻ thù của Người, không hề bị thuyết phục, lại còn tìm cớ chống lại Người: “Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tố cáo Người.” (Mc 3:1-2). Chúng ta có thể thấy hành động của ân sủng, đồng thời, ghi nhận sự cứng lòng của những người kiêu ngạo, những người tin rằng họ có lẽ thật. Những người Pha-ri-sêu có vui mừng khi thấy người đàn ông tội nghiệp này hồi phục sức khỏe không? Không, trái lại, họ còn tự làm cho mình ra mù quáng hơn nữa, đến mức lập một hiệp ước với phe Hêrôđê – là những kẻ thù truyền kiếp của họ – để tìm cách giết Đức Giêsu. Quả là mộ Liên minh ngu dại!
Bài đọc thêm: Ngày Sabat – Ngày ân sủng

Cứu hay giết mạng người !

Phần Chúa Giêsu, bằng hành động của mình, Người đã giải thoát ngày Sabát khỏi xiềng xích do các luật sĩ và người Pharisêu đặt ra, và phục hồi nó về ý nghĩa đích thực của nó: Ngày Sabát là ngày hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người, ngày giải phóng con người khỏi ách nô lệ, ngày của giải thoát con người khỏi thế lực tà ác. Thánh Augustinô nói với chúng ta: “Người có lương tâm bình an là người bình tĩnh, và sự bình yên này chính là ngày nghỉ của tâm hồn”. Trong Chúa Giêsu Kitô, ngày Sabát đã mở ra cho nhân loại một món quà, đó là ngày Chúa Nhật mà chúng ta được ban cho ngày nay. Chúng ta hãy tôn trọng Ngày Chúa Nhật vì đó là Ngày của Chúa – Ngày Thiên Chúa cho chúng ta được hiệp thông với Người!
Bài đọc thêm: Năm lời khuyên khi buồn bã

Cha Joaquim MESEGUER García (Rubi, Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Bình luận