Icon Collap
...
Trang chủ / Bộ Giáo lý Đức tin: Cử hành Bí tích Rửa tội với nghi thức được sửa đổi tùy tiện là không thành sự. / Rua-toi

Rua-toi

Bình luận