Icon Collap
...
Trang chủ / Thầy đến kiện toàn Lề Luật !

Thầy đến kiện toàn Lề Luật !

Ngày nay có rất nhiều sự tôn trọng đối với các tôn giáo khác nhau. Tất cả đều thể hiện một sự tìm kiếm những điều siêu việt, những sự vượt trên con người, những thực tại vĩnh cửu. Thế nhưng, trong Kitô giáo, có nguồn gốc từ Do Thái giáo, hiện tượng này trái ngược với trường hợp trước là : Chính Thiên Chúa tìm kiếm con người.

Thầy đến kiện toàn Lề Luật !

Bài đọc thêm: Đức Giê-su và lề luật !
Như Đức Gioan Phaolô II đã nhắc nhở chúng ta, Thiên Chúa muốn đến gần con người, Thiên Chúa muốn nói chuyện với con người, cho con người thấy khuôn mặt của Ngài vì Ngài tìm kiếm sự thân mật với con người. Điều này trở thành hiện thực với dân Israel, dân được Thiên Chúa chọn để đón nhận lời Ngài. Đây là điều Mô-sê đã trải nghiệm khi ông nói: “có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người?” ( Đệ Nhị Luật 4:7). Và tác giả Thánh Vịnh đã mạnh mẽ hát lên: “Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp, chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của Người ” (Tv 147:19-20)

Chúa Giêsu, qua sự hiện diện của mình, đã thực hiện ý muốn của Thiên Chúa là đến gần con người. Đây là lý do tại sao Người nói “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5:17). Người đến để làm phong phú họ, soi sáng họ, để mọi người có thể biết được dung nhan đích thực của Thiên Chúa và bước vào sự thân mật của Ngài.

“Để chuẩn bị con người cho đời sống tình bạn với Thiên Chúa, Chúa đã đưa ra những lời của Mười Điều Răn : đây là lý do tại sao những lời này cũng có giá trị đối với chúng ta, và việc Chúa chúng ta đã đến bằng xương thịt rồi, nhưng những Điều Răn này không hề bị bãi bỏ, trái lại nó mang lại cho chúng sự viên mãn và tính phổ quát” (Thánh Irênê)

Theo nghĩa này, việc coi thường những chỉ dẫn của Chúa, dù không đáng kể, cũng đồng nghĩa với việc có rất ít hiểu biết về Chúa và do đó, chắc chắn bị coi là người rất nhỏ bé trong Nước Trời. Vì, như Thánh Thêôphilô thành Antiôkia đã nói, “Thiên Chúa được nhìn thấy bởi những ai có thể nhìn thấy Ngài; họ chỉ cần mở rộng tầm mắt của tâm trí (…) nhưng một số đã làm mờ chúng”.

Thầy đến kiện toàn Lề Luật !
Bài đọc thêm: Bước theo Đức Giê-su !
Trong lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta hãy cố gắng hết sức trung thành tuân theo mọi chỉ dẫn của Chúa. Đây là cách để chúng ta đạt được sự thân mật sâu sắc với Người và nhờ đó, sẽ được tuyên bố là người lớn nhất trong Nước Trời.

Cha Vicenç GUINOT  Gómez (Sant Feliu de Llobregat, Tây Ban Nha)

Bình luận