Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy nghe và tin vào Đức Giê-su ! / Duc-gie-su-la-thien-chua

Duc-gie-su-la-thien-chua

Đức Giêsu chính là Thiên Chúa!

Đức Giêsu chính là Thiên Chúa!

Bình luận