Icon Collap
...
Trang chủ / Chưa có ai như Đức Giê-su !

Chưa có ai như Đức Giê-su !

Hôm nay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta những phản ứng khác nhau tạo ra từ những lời của Chúa chúng ta. Đoạn văn này trong Tin Mừng Gioan không cống hiến cho chúng ta bất kỳ lời nào của Chúa Giêsu, nhưng trái lại cho chúng ta biết về kết quả của những gì Người đã nói: “Có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói : “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng : “Ông này là Đấng Ki-tô!” (Ga 7: 40-41).

Chưa có ai như Đức Giê-su !
Thực sự, Chúa Giêsu là dấu chỉ của sự mâu thuẫn mà cụ già Simêon đã loan báo cho Đức Maria (x. Lc 2:34). Chúa Giêsu đã không để những người nghe Người được thờ ơ, đến mức vào dịp này cũng như nhiều dịp khác “đám đông đã chia rẽ vì Người” (Ga 7:43). Câu tuyên bố của những người lính được sai đi bắt Người nhưng họ đã không thi hành lệnh truyền, và đã trình bày rõ ràng cho các thượng tế và người Pha-ri-sêu câu hỏi họ đã đặt ra; và cho chúng ta thấy sức mạnh trong lời nói của Chúa Kitô: “ Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy !” (Ga 7:46). Điều đó có nghĩa là: lời nói của Chúa rất khác, chúng không phải là những lời nói sáo rỗng, hay đầy kiêu hãnh và dối trá. Người là “Sự thật” và cách Người nói đã phản ánh điều đó.
Bài đọc thêm: Anh có muốn chữa bệnh không ?

Và nếu điều này đã xảy ra giữa những kẻ nghe Người, thì còn hơn thế nữa, với lý do lớn lao hơn, các công việc của Người đã gây ra sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ nhưng đồng thời cũng có những chỉ trích, dèm pha, căm tức… Chúa Giêsu đã nói “ngôn ngữ bác ái”, việc làm và lời nói của Người biểu lộ tình yêu sâu sắc mà Người dành cho tất cả mọi con người, đặc biệt là những người cần giúp đỡ nhất.

Chưa có ai như Đức Giê-su !

Bài đọc thêm: Chúa có thật và ma quỷ có thật

Ngày nay, cũng như vào thời Chúa Kitô, các Kitô hữu chúng ta – hoặc chúng ta phải – là “dấu chỉ của sự bất hòa”, “dấu chỉ của sự mâu thuẫn mà cụ già Simêon đã loan báo cho Đức Maria” cùng với Chúa Giêsu;  bởi vì chúng ta không được nói năng và hành động giống như những người khác. Bằng cách bắt chước và đi theo Chúa Kitô, chúng ta cũng phải sử dụng “ngôn ngữ bác ái và tình yêu”, một ngôn ngữ phổ quát mà tất cả mọi người đều có khả năng hiểu được. Như Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã nói trong thông điệp Deus caritas est, “ Tình yêu – caritas – vẫn luôn cần thiết, ngay cả trong xã hội công bằng nhất. Không có một trật tự công bằng … nào có thể xem công tác bác ái là thừa thãi. Ai muốn loại bỏ tình yêu thì cũng đồng thời không xem con người là con người nữa!”( Số 28, b).

Cha Fernand ARÉVALO (Brussels, Bỉ)

Bình luận