Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Giê-su chính là Thiên Chúa !

Đức Giê-su chính là Thiên Chúa !

Hôm nay Tin Mừng Thánh Gioan dẫn chúng ta đến cuộc xuất hiện của Chúa Giêsu trong Đền Thờ. Đấng Cứu Thế đã mặc khải một sự thật mà người Do Thái ít biết: Đó là việc ông  Áp-ra-ham đã tiên kiến về ngày Người đến và đã vui mừng khi thấy ngày đó. Tất cả họ đều biết rằng Thiên Chúa đã lập một giao ước với Áp-ra-ham, qua đó Người hứa với ông về sự cứu rỗi của tất cả dòng dõi ông: “Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi. Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác”.(ST. 17, 6-7), nhưng trong ánh sáng mạc khải của Thiên Chúa, họ không thể biết được vào khoảng thời gian nào. Và Đức Kitô đã tiết lộ cho họ biết rằng ông Áp-ra-ham đã nhìn thấy Đấng Mêsia trong ngày của Đức Chúa, và Người gọi ngày đó là Ngày của Người: “Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết Người ; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.”(Ga 8,54-56)

Đức Giêsu chính là Thiên Chúa!

Bài đọc thêm: Chứng Đức GiêSu là  Đấng Kitô !

Trong sự mặc khải này, Chúa Giêsu đã chứng tỏ rằng chính Người là Đấng sở hữu cuộc xuất hiện vĩnh cửu này của Thiên Chúa. Nhưng trên hết, Người biểu lộ cho họ rằng chính Người đã như một sự hiện diện từ trước vào thời của Áp-ra-ham. Ngay sau khi cuộc tranh luận sôi nổi, khi người Do Thái phản đối Người khi nói với Người rằng Người chưa đến 50 tuổi, Người đã nói với họ: “Trước khi có Áp-ra-ham, Ta đã có” (Ga 8:58). Đó là một lời tuyên bố nổi bật về thiên tính của Ngươi, họ có thể hiểu nó một cách hoàn hảo và họ cũng có thể tin vào Người nếu họ có thêm kiến ​​thức về Chúa Cha. Cụm từ “Ta là” là một phần của Kinh Thánh chỉ về Thiên Chúa , được mạc khải tại Núi Sinai.

Kitô giáo không chỉ là một tập hợp các tiêu chuẩn đạo đức cao siêu, chẳng hạn như tình yêu thương và sự tha thứ hoàn hảo. Kitô giáo còn là đức tin của một người bình thường, tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là Người thật. Người vừa “là một Thiên Chúa hoàn hảo,- đồng thời người cũng “ là một con người hoàn hảo,” Tín điều truyền thống đã nói với chúng ta như vậy.

Thánh Hilary thành Poitiers, đã viết trong một lời cầu nguyện thật hay:

“Xin ban cho chúng con ý nghĩa chính xác của lời nói, ánh sáng của trí tuệ, tính cao quý của ngôn ngữ, tính chính thống của đức tin; những gì chúng con tin tưởng, hãy cho phép chúng con khẳng định điều đó. Nghĩa là, nhờ qua các tiên tri và các Tông Đồ, chúng con biết có một Thiên Chúa, là Chúa Cha, và một Chúa duy nhất là Chúa Giêsu Kitô…”

Đức Giê-su chính là Thiên Chúa !

Bài đọc thêm: Dấu hiệu tấn công tâm linh.

“Ôi Chúa, xin ban cho con được trung thành với những gì con đã tuyên xưng nơi công thức tái sinh của con, khi con được lãnh nhận phép rửa trong Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. Để con có thể tôn thờ Chúa là Cha của chúng con, cùng với Cha là Con Cha; để con được xứng đáng với Thánh Thần của Cha, Đấng nhiệm xuất từ Cha qua Con duy nhất của Cha…… Amen” ( Thánh giáo phụ Hilary thành Poitiers – Trích “De Trinitatae” 12:57).

Cha Enric CASES  Martín  (Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Bình luận