Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy tin vào Đức Giê-su !

Hãy tin vào Đức Giê-su !

Hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta đừng có tinh thần “thế gian”, đừng là những con người chỉ nói những chuyện trần thế, hãy nói và hành động như “Đấng từ trên cao mà đến ”(Ga 3,31). Trong bản văn này, – một lần nữa – Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng căn tính của Phúc âm thì không thể lưng chừng. Vào mọi lúc và mọi hoàn cảnh, chúng ta phải cố gắng có được những suy nghĩ của Thiên Chúa, những cảm xúc của Chúa Kitô và khao khát nhìn con người và hoàn cảnh bằng cùng một cái nhìn như Ngôi Lời trở thành con người. Nếu chúng ta hành động như “Đấng từ trên xuống”, chúng ta sẽ có thể khám phá được vô số điều tích cực luôn xảy ra xung quanh chúng ta, bởi vì tình yêu Thiên Chúa là hành động liên tục vì lợi ích của con người. Nếu chúng ta đến từ trên cao, chúng ta sẽ yêu thương mọi người không có ngoại lệ, và cuộc sống của chúng ta sẽ là một lời mời gọi hành động theo cách tương tự.

Bài đọc thêm: Đức Giê-su tỏ mình lần thứ ba!

Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người ”(Ga 3:31), và vì điều này, Người có thể phục vụ mọi con người cách tích cực, chính xác theo những gì họ cần; ngoài ra, “Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe”(Ga 3:32). Và dịch vụ của sự phục vụ này có con dấu miễn phí với thái độ không mong nhận lại bất cứ điều gì, không cần sự đáp trả của người khác, tạo ra một bầu khí nhân bản sâu sắc và tôn trọng ý chí tự do của con người; thái độ này lan rộng và những người khác cảm thấy tự do đáp lại và đáp lại theo cách tương tự.

Sự phục vụ và lời chứng luôn đi đôi với nhau, cái này được đồng nhất với cái kia. Thế giới của chúng ta cần những gì là xác thực. Và còn gì xác thực hơn là những lời của Thiên Chúa? Còn gì chân thực hơn “Đấng được Thiên Chúa ban Thần Khí cho vô ngần vô hạn?” (Ga 3:34). Hơn nữa, đây là lý do tại sao “Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật.” (Ga 3:33).

Bài đọc thêm: Tôi đã thấy Chúa !

“Tin vào Chúa Con” có nghĩa là có được sự sống đời đời, và có nghĩa là Ngày Phán xét không đè nặng lên người tín hữu đã được xét xử thuận lợi: “Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời” ; còn trái lại “kẻ nào không chịu tin vào Người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.” (Ga 3:36).

Cha Melcior QUEROL Solà(Ribes de Freser, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận