Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa Cha ở trong Chúa Giê-su !

Chúa Cha ở trong Chúa Giê-su !

Hôm nay chúng ta được mời gọi để nhận ra Chúa Cha nơi Chúa Giêsu, là Đấng tỏ mình ra cho chúng ta. Philíp bày tỏ một trực giác rất đúng: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện!” (Ga 14,8). Nhìn thấy Chúa Cha là khám phá ra Thiên Chúa là nguồn gốc, là nguồn sống, là sự quảng đại, là hồng ân có thể đổi mới không ngừng mọi sự. Chúng ta cần thứ gì khác nữa? Chúng ta đến từ Thiên Chúa, và mỗi người, dù không ý thức về điều đó, đều mang trong mình niềm khao khát sâu xa được trở về với Thiên Chúa, khao khát tìm được nhà Cha và ở lại đó mãi mãi. Thực sự nơi Chúa Cha có tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta có thể ước muốn: sự sống, ánh sáng, tình yêu, hòa bình… Thánh Ignatiô thành Antiôkia, tử đạo vào đầu thế kỷ thứ 2, đã nói: “Trong tôi có một nguồn nước hằng sống luôn thì thầm và nói bên trong tôi: ”Hãy đến với Cha!”.

Chúa Cha ở trong Chúa Giê-su !

Bài đọc thêm: Hãy tin vào Đấng đã sai tôi !

Chúa Giêsu cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về mối thân tình hỗ tương sâu xa tồn tại giữa Người và Chúa Cha. “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”(Ga 14:11). Những gì Chúa Giêsu nói và làm đều bắt nguồn từ Chúa Cha, và Chúa Cha thể hiện trọn vẹn nơi Chúa Giêsu. Mọi điều Chúa Cha muốn nói với chúng ta đều được tìm thấy trong lời nói và việc làm của Chúa Con. Mọi điều Người muốn làm cho chúng ta, Người đều làm qua Con của Người. Tin vào Chúa Con cho phép chúng ta được “tự do đến với Chúa Cha” (Eph 2:18).

Chúa Cha ở trong Chúa Giê-su !

Đức tin khiêm tốn và trung thành mà chúng ta đặt vào Chúa Giêsu, chọn lựa đi theo và vâng lời Người ngày này qua ngày khác, sẽ thiết lập cho chúng ta một mối tiếp xúc tuy bí ẩn nhưng lại rất xác thực với chính mầu nhiệm của Thiên Chúa, và những chọn lựa này sẽ cho phép chúng ta được hưởng mọi ân phúc từ tất cả sự phong phú của lòng nhân từ và lòng thương xót của Người. Đức tin này cho phép Chúa Cha tiếp tục thực hiện qua chúng ta công trình ân sủng mà Người đã bắt đầu nơi Con của Người: “Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.” (Ga 14:12).
Bài đọc thêm: Con người không có quyền phá thai.

Cha Jacques PHILIPPE – (Cordes sur Ciel, Pháp)

Bình luận