Icon Collap
...
Trang chủ / Anh em hãy sinh nhiều hoa trái !

Anh em hãy sinh nhiều hoa trái !

Hôm nay Tin Mừng trình bày cho chúng ta dụ ngôn về cây nho và cành. Chúa Kitô là cây nho thật, chúng ta là cành và Chúa Cha là người trồng nho.

Chúa Cha muốn chúng ta sinh nhiều hoa trái. Đó là chuyện bình thường. Một người làm rượu trồng cây nho và chăm sóc nó với hy vọng nó sẽ sinh nhiều trái. Khi bạn bắt đầu kinh doanh, bạn hy vọng rằng việc kinh doanh của mình sẽ có lãi. Chúa Giêsu đã khẳng định: “Chính Thầy đã chọn anh em , và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại (Ga 15:16).

Anh em hãy sinh nhiều hoa trái !

Bài đọc thêm: Thầy là cây nho, anh em là cành

Bạn đã được chọn. Chúa nhìn bạn với lòng nhân từ. Qua phép rửa bạn được tháp vào cây nho là Chúa Kitô. Bạn có sự sống của Đấng Kitô, đó chính là đời sống của người Kitô hữu. Và chính trong đời sống Kitô hữu này bạn đã sở hữu những điều cần thiết để sinh hoa trái: đó là được kết hợp với Chúa Kitô, bởi vì “nhánh nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho” (Ga 15:4). Chúa Giêsu nói điều đó một cách rõ ràng: “ngoài Thầy các con chẳng làm gì được” (Ga 15:5). “Sức mạnh của Người chỉ là sự dịu dàng; không có sự dịu dàng nào hơn thế này; và không có gì vững chắc hơn” (Thánh Phanxicô de Sales). Có bao nhiêu điều Bạn muốn làm mà không có Đức Kitô hiện diện trong đó ? Hoa trái mà Chúa Cha mong đợi nơi chúng ta là những việc lành của chúng ta, là việc thực hành các nhân đức. Và sự kết hợp nào với Chúa Kitô sẽ giúp chúng ta sinh được hoa trái như thế? Đó là đức tin và đức ái, nghĩa là ở trong ân sủng của Thiên Chúa.

Anh em hãy sinh nhiều hoa trái !

Bài đọc thêm: Đôi tai nhạy cảm

Nếu bạn ở lại trong ân sủng của Người, mọi hành vi nhân đức của bạn đều là hoa trái được Chúa Cha chấp nhận. Đây sẽ là những công việc mà Chúa Giêsu Kitô sẽ hoàn thành thông qua bạn. Đó sẽ là những việc làm của Đức Kitô, và những việc làm ấy sẽ tôn vinh Đức Chúa Cha và trở thành thiên đàng cho anh em. Thật đáng giá biết bao khi luôn được sống trong ân sủng của Thiên Chúa! “Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.” (Ga 15:6). Đó là sự ám chỉ rõ ràng đến địa ngục. Bạn có giống như một cành cây tràn đầy sự sống không?

Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta gia tăng ân sủng nơi chúng ta để chúng ta có thể sinh nhiều hoa trái cho vinh quang của Chúa Cha.

Cha Joan MARQUÉS Suriñach – (Vilamarí, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận