Icon Collap
...
Trang chủ / Những Mặc khải quan trọng !

Những Mặc khải quan trọng !

Hôm nay chúng ta mừng lễ hai tông đồ Philipphê và Giacôbê. Tin Mừng đề cập đến những cuộc trò chuyện mà Chúa Giêsu đã có với riêng các Tông đồ, để huấn luyện họ bằng cách cống hiến cho họ những ý tưởng rõ ràng về con người và sứ mệnh của Người. Bởi vì các Tông đồ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những ý tưởng mà người Do Thái có về con người của Đấng Thiên Sai: họ mong đợi một người giải phóng trần thế và chính trị trong khi con người của Chúa Giêsu hoàn toàn không tương ứng với những hình ảnh định sẵn này.

Những Mặc khải quan trọng !

Bài đọc thêm: Sự thật và ánh sáng

Những lời đầu tiên chúng ta có thể đọc trong bài Tin Mừng hôm nay là câu trả lời cho câu hỏi của Thánh Tông Đồ Tôma. “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14:6). Câu trả lời này đối với Thánh Tôma gợi lên lời cầu xin của Thánh Philipphê: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”(Ga 14:8). Câu trả lời của Chúa Giêsu – trên thực tế – là một lời trách móc: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư?” (Ga 14:9).

Các Tông Đồ không hiểu được sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con, các ông không thể nhìn thấy Thiên Chúa và Con Người nơi con người Chúa Giêsu. Phần Chúa Giêsu, Người chưa thể hài lòng với việc chứng tỏ Người bình đẳng với Chúa Cha, Người còn nhắc nhở các Môn đệ phải tiếp tục công cuộc cứu độ của Người: Người ban cho họ quyền làm phép lạ, hứa sẽ luôn ở bên cạnh họ và đó là điều họ cần phải cầu xin nhân danh Người, Người sẽ ban những điều ấy cho họ.

Những Mặc khải quan trọng !

Bài đọc thêm: Sự sống đời đời là cái giá phải trả !

Những câu trả lời trong đoạn Tin mừng hôm nay của Chúa Giêsu dành cho các Tông đồ cũng được gửi đến chúng ta. Thánh Josemaría, khi bình luận về bản văn này, đã nói với chúng ta rằng, khi tuyên bố : “‘Thầy là đường, là sự thật và là sự sống’.- Với những lời dứt khoát này,- Chúa đã chỉ cho chúng ta con đường đích thực dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu (…). Người tuyên bố điều đó với tất cả mọi người. Nhưng Người đặc biệt nhắc nhở điều đó với những người, giống như bạn và tôi, là những người đã nói với Chúa rằng họ quyết tâm coi trọng ơn gọi làm Kitô hữu của mình!”

Cha Joan SOLÀ Triadú – (Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận