Icon Collap
...
  Chúa về trời kéo chúng ta lên

  Chúa về trời kéo chúng ta lên !

  Ngày đăng: 27/05/2022 - Tác giả: vien sinh
  Lễ Chúa Giê-su thăng thiên hay về trời diễn tả một niềm vui chân thật của những người tin, vì đây cũng là điểm đến mà họ vẫn luôn khắc khoải trông mong mỗi ngày. Cho nên mừng đại lễ Chúa Giê-su về trời cũng là cơ hội tuyệt vời để chúng ta cùng nhau duyệt xét lại lòng tin, về mục đích tối hậu của đời người, có thật...
  Lòng xót thương của Thiên Chúa!

   Lòng xót thương của Thiên Chúa!

  Ngày đăng: 07/12/2022 - Tác giả: vien sinh
  Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con ! Qua Đức Giê-su Ki-tô, Đấng được Cha sai đến để cứu độ trần gian, Cha muốn chúng con cảm nhận và chạm đến được lòng xót thương vô bờ của Cha là : mong muốn mọi người đều được hưởng ơn cứu độ và không một ai phải hư mất đời đời. Chúng con xin tạ ơn Cha thật nhiều. Nhưng...
  Nước Thiên Chúa ở giữa các ông!

  Nước Thiên Chúa ở giữa các ông !

  Ngày đăng: 11/11/2022 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Sự kiện trọng đại của ngày cuối cùng sẽ là một sự thật phổ biến, nhưng nó cũng xảy ra trong mô hình thu nhỏ của mỗi ngày. Chính trong cái “Mỗi Ngày” này mà chúng ta phải tích cực đi tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Và cũng chính tận bên trong của tâm hồn chúng ta, Thiên đàng sẽ được tìm thấy; thâm tâm của chúng ta phải là...

  Đức Maria chữa lành bệnh tật !

  Ngày đăng: 07/11/2022 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Đức Maria đã được Chúa Thánh Thần chọn lựa để tiếp tục sứ vụ chữa lành bệnh tật cho con người mọi thời, mọi nơi, suốt cả dòng lịch sử nhân loại, nhất là khi con người đối mặt với bệnh tật, khổ đau mà chạy đến kêu xin Mẹ cứu chữa.
  Thực tại Nước Thiên Chúa !

  Thực tại Nước Thiên Chúa !

  Ngày đăng: 26/10/2022 - Tác giả: vien sinh
  Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con ! Chúa đã phải tạ ơn Chúa Cha thay cho chúng con vì ơn đã mặc khải Nước Thiên Chúa cho những người bé mọn là từng người trong chúng con. Thế mà chúng con đây lại không biết tạ ơn Chúa Cha về ơn trọng đại, cao cả này. Chúng con thật đắc tội với Chúa Cha. Xin Chúa Cha tha...

  Thiên Chúa sẽ nhận lời!

  Ngày đăng: 24/10/2022 - Tác giả: vien sinh
  Chúng ta nghe Đức Giê-su đã nói rõ là người thu thuế, khi ra khỏi đền thờ, trở về nhà, thì được trở nên công chính, nghĩa là được Thiên Chúa thương xót nhận lời; nhưng riêng người Pha-ri-sêu thì không được trở nên công chính, nghĩa là không được Thiên Chúa thương xót nhận lời.
  Lưả mến và bình an của Chúa !

  Lửa mến và bình an của Chúa !

  Ngày đăng: 21/10/2022 - Tác giả: vien sinh
  Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Vua Bình An của chúng con! Chúng con xin tạ ơn Chúa rất nhiều, vì Chúa luôn yêu thương chúng con và khao khát cho lửa tình yêu của Chúa được bùng cháy lên giữa thế gian này. Cũng chính nhờ lửa tình yêu đó mà chúng con dám can đảm đối diện với với những khó khăn, thách đố của thập giá, để giữ trọn...
  Thợ gặt của Thiên Chúa !

  Thợ gặt của Thiên Chúa !

  Ngày đăng: 28/09/2022 - Tác giả: vien sinh
  Thân lạy thánh Vinh Sơn Phao lô mà chúng con mừng kính hôm nay, chúng con xin hợp với thánh Vinh Sơn Phao lô để tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã mời gọi và tuyển chọn ngài làm thợ gặt và góp sức để đào tạo ra những thợ gặt cho Thiên Chúa. Chúng con cũng xin thánh Vinh Sơn Phao lô cầu bầu cho chúng con, những sinh viên...

  Thiên Chúa và con người !

  Ngày đăng: 27/09/2022 - Tác giả: vien sinh
  Thiên Chúa thì chọn lựa hạ mình xuống, hủy mình ra không, để nâng con người lên lại địa vị cao trọng là con của Thiên Chúa. Trong khi đó, con người lại muốn tự nâng mình lên địa vị ngang với Thiên Chúa, nên đã tự đánh mất phẩm giá cao quý của mình mà trở nên những kẻ nô lệ khốn nạn.
  Thân lạy hai thánh tử đạo Giáo hội mừng kính hôm nay là thánh Co-nê-li-ô Giáo Hoàng và thánh giám mục Síp-ri-a-nô, chúng con và toàn thể Hội thánh xin hợp với hai thánh dâng lời cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa, Đấng đã làm cho hai vị Mục tử vĩ đại trở thành hai hạt lúa mì tuyệt vời của Thiên Chúa, góp phần làm cho triều đại của Thiên Chúa được ngự đến và dẫn dắt toàn thể nhân loại suốt cả một chặng đường lịch sử khá dài. Chúng con xin hai thánh tử đạo Co-nê-li-ô và Síp-ri-a-nô tiếp tục bầu cử cho Hội thánh, cho các mục tử, cho chúng con, luôn biết noi gương các ngài mà can đảm dấn thân để làm chứng cho Chúa Giê-su. Nhờ đó, triều đại của Thiên Chúa tiếp tục được nở rộ và phát triển khắp nơi. Amen.

  Hạt lúa mì của Thiên Chúa !

  Ngày đăng: 17/09/2022 - Tác giả: vien sinh
  Khi nói về vai trò và sứ mệnh của mình, đã được Chúa Cha ủy thác, Đức Giê-su đã dùng một hình ảnh thật gần gũi để diễn tả, đó là hình ảnh hạt lúa. Ngài tự ví mình giống như một hạt lúa, đã được Thiên Chúa đem gieo vào trong thế giới này […]
1 2 3 4 5 6 124