Icon Collap
...
Bài giảng
Tiêu điểm
  Gioan Tẩy Giả - Đấng Công Chính

  Gioan Tẩy Giả – Đấng Công Chính

  Ngày đăng: 04/02/2023 - Tác giả: vien sinh
  Ngôn sứ Gioan Tẩy Giả được thánh sử Máccô giới thiệu là người công chính, thánh thiện. Sự công chính của Gioan biểu lộ qua những lời ngài rao giảng kêu gọi mọi người ăn năn sám hối… và qua cuộc sống đơn sơ, chay tịnh, nhất là qua tính cách can đảm bất khuất của một vị ngôn sứ luôn thi hành ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, ngài...
  Bởi đâu ông này làm được như vậy ?

  Bởi đâu ông này làm được như vậy ?

  Ngày đăng: 01/02/2023 - Tác giả: vien sinh
  Hôm nay Tin Mừng cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu đến Hội đường ở Nadarét, nơi Người đã lớn lên.Thứ Bảy là Ngày của Chúa và người Do Thái thường tụ họp để nghe Lời Chúa. Chúa Giêsu đến Hội đường vào mỗi thứ Bảy và ở đó Người giảng dạy, không phải như các kinh sư hay người Pharisêu đã làm; nhưng Người đã giảng dạy như một...
  Đức tin đã cứu chữa con !

  Đức tin đã cứu chữa con !

  Ngày đăng: 31/01/2023 - Tác giả: vien sinh
  Hôm nay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta hai phép lạ của Chúa Giêsu. Bài Tin Mừng đã nói với chúng ta về đức tin của hai con người rất khác nhau.Cả hai người: ông Giairô - một trong những người lãnh đạo Hội đường - và người phụ nữ bệnh tật đều tỏ ra rất tin tưởng: Giairô tin chắc rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành con...

  Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!

  Ngày đăng: 30/01/2023 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo - chính người này đã bị Đạo Binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo.Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người đi khỏi...

  Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó

  Ngày đăng: 29/01/2023 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Người có “tâm hồn nghèo khó” nghĩa là không đặt lòng tin tưởng nơi sự giầu sang, nhưng nơi tình thương của Thiên Chúa và nơi sự quan phòng của Người.

  Anh em chưa có lòng tin sao !

  Ngày đăng: 28/01/2023 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Hôm nay Chúa quở trách các môn đệ thiếu lòng tin: “Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?(Mc 4,40). Đức Giêsu Kitô đã đưa ra đủ bằng chứng rằng Ngài là Đấng được sai đến, thế mà họ vẫn không tin.

  Thảo kính cha mẹ

  Ngày đăng: 23/01/2023 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Những ngày vui tươi đầu xuân cũng là thời điểm thuận tiện để con cháu bày tỏ lòng biết ơn, hiếu kính đối với các đấng bậc đã có công sinh thành, dưỡng dục mình cả về thể lý lẫn tâm linh.
  Chúa Giê-su gọi kẻ Người muốn !

  Chúa Giê-su gọi kẻ Người muốn !

  Ngày đăng: 21/01/2023 - Tác giả: vien sinh
  Hôm nay, Tin Mừng tóm tắt thần học về ơn gọi Kitô hữu: Chúa chọn những ai Người muốn ở lại với Người và đặt họ làm tông đồ (x. Mc 3,13-14). Trước hết, Người chọn họ: trước khi tạo dựng thế giới, Người đã tiền định cho chúng ta nên thánh (x. Ef 1,4). Người yêu thương chúng ta qua Đức Kitô, và qua Người, Người uốn nắn chúng...
  Sức hút lạ kỳ của Đức Giê-su !

  Sức hút lạ kỳ của Đức Giê-su !

  Ngày đăng: 20/01/2023 - Tác giả: vien sinh
  Chúng ta hãy nhớ rằng nhờ hoa trái của Bí tích Thánh Thể, đồng thời với sự kết hợp của mỗi người với Chúa Giêsu, sự hiệp nhất của Cộng đoàn phải được biểu lộ vì chúng ta được nuôi dưỡng bằng cùng một Bánh để nên một thân thể. Ý nghĩa của các bí tích, ân sủng mà các bí tích ấy chứa đựng, đòi hỏi chúng ta phải...
  Đức ái là đích điểm của Lề Luật !

  Đức ái là đích điểm của Lề Luật !

  Ngày đăng: 19/01/2023 - Tác giả: vien sinh
  Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng chúng ta phải luôn luôn làm điều thiện: không thể có lúc làm điều thiện rồi lúc khác lại xao nhãng tình yêu thương người lân cận. Tình yêu phát xuất từ ​​Thiên Chúa dẫn chúng ta đến Lề Luật Tối Cao, mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta trong điều răn mới: “Các con hãy yêu thương nhau như...
1 2 3 4 5 6 65