Icon Collap
...
Cộng đoàn Hưng Hóa HN
Tiêu điểm

  Im lặng hay loan báo !

  Ngày đăng: 26/04/2023 - Tác giả: vien sinh
  Người loan báo Tin Mừng không nói theo một nghiên cứu xã hội học nhất thời, cũng không vì “thận trọng” chính trị, hoặc càng không vì “Anh ta tình cờ nói những gì Anh ta nghĩ ”. Anh ta chỉ đơn giản là đáp ứng một mệnh lệnh cũng như sự hiện diện từ bên ngoài, mệnh lệnh này đã ra lệnh cho anh ta mà không gây áp...
  Tha thứ để được thứ tha !

  Tha thứ để được thứ tha !

  Ngày đăng: 15/03/2023 - Tác giả: vien sinh
  Người ta vẫn thường nói rằng : đỉnh điểm của tình yêu chính là sự tha thứ, nhất là tha thứ không phải một hay hai lần mà là tha thứ mãi mãi. Đây quả là một nhận định rất đáng để cho chúng ta suy gẫm, dẫu biết rằng tha thứ là một trong những khó khăn mà không phải người nào cũng có thể thực hiện được. Lời...
  Chìa khóa của hoán cải !, Chìa khoá sám hối, chìa khoá Nước Trời

  Chìa khóa của hoán cải !

  Ngày đăng: 08/03/2023 - Tác giả: vien sinh
  Chúng ta biết rằng Mùa Chay là dịp thuận tiện để bước vào cuộc thanh luyện của Thiên Chúa trước các cơn cám dỗ của Satan. Vậy chúng ta cần có tinh thần sám hối chân thành và phải có sự khiêm nhường để có thể nhận được ân sủng của Chúa.

  Cầu nguyện như Chúa dạy !   

  Ngày đăng: 01/03/2023 - Tác giả: vien sinh
  Trong ba công việc cần làm trong Mùa Chay Thánh như chay tịnh, cầu nguyện, làm việc thiện thì cầu nguyện là phần xem ra thì dễ mà thực hành cho đúng như những gì Đức Giê-su dạy thì chẳng dễ chút nào. Cứ thử hỏi một số người có đạo về việc cầu nguyện hàng ngày và bạn xin những người này, thử cầu nguyện cho mình nghe, thì...
  Chúa nói về hai sự thật !

  Chúa nói về hai sự thật !  

  Ngày đăng: 22/02/2023 - Tác giả: vien sinh
  Lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta hai sự thật; một sự thật của Thiên Chúa và một sự thật của con người. Sự thật của Thiên Chúa mà Đức Giê-su nói rõ là phải hy sinh, chấp nhận đau khổ, kể cả cái chết để dành được sự phục sinh vinh hiển. Còn sự thật của con người lại là muốn được vinh hoa đời này, muốn có...
  Người mù được chữa lành !

  Người mù được chữa lành !

  Ngày đăng: 15/02/2023 - Tác giả: vien sinh
  Hôm nay Chúa Giêsu dùng một phép lạ để nói với chúng ta về tiến trình đức tin. Việc chữa lành người mù, được diễn ra trong hai phần, cho chúng ta thấy rằng đức tin không phải là ánh sáng đến ngay lập tức, nhưng phải có thời gian, và chúng ta cấn phải đi theo con đường dẫn chúng ta dần dần đến gần ánh sáng hơn để...
  Đức Maria đón Đức Giê-su !

  Đức Maria đón Đức Giê-su !

  Ngày đăng: 21/12/2022 - Tác giả: vien sinh
  Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con, hôm nay, Đại Lễ Giáng Sinh đang đến gần, Mẹ đã đón nhận những kế hoạch của Thiên Chúa, trên con người và cuộc đời của Mẹ, trong một cuộc đối thoại đơn sơ, chân thành, khiêm nhường, sẵn sàng, quảng đại và tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúng con xin chúc mừng Mẹ về quyết định dứt khoát của Mẹ. Chúng con...
  Bắt chước trinh nữ tử đạo Lucia !

  Bắt chước trinh nữ tử đạo Lucia !

  Ngày đăng: 14/12/2022 - Tác giả: vien sinh
  Thân lạy thánh Lucia trinh nữ và tử đạo ! Hôm nay, cùng với toàn thể Hội thánh, chúng con mừng lễ ngài. Chúng con muốn được hợp ý với ngài mà chung lòng tạ ơn Thiên Chúa về hồng phúc tử đạo và trinh nữ mà Thiên Chúa đã ban tặng cho ngài. Chúng con xin thánh Lucia khẩn cầu cùng Thiên Chúa cho chúng con luôn có được...
  Lòng xót thương của Thiên Chúa!

   Lòng xót thương của Thiên Chúa!

  Ngày đăng: 07/12/2022 - Tác giả: vien sinh
  Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con ! Qua Đức Giê-su Ki-tô, Đấng được Cha sai đến để cứu độ trần gian, Cha muốn chúng con cảm nhận và chạm đến được lòng xót thương vô bờ của Cha là : mong muốn mọi người đều được hưởng ơn cứu độ và không một ai phải hư mất đời đời. Chúng con xin tạ ơn Cha thật nhiều. Nhưng...
  Thực tại Nước Thiên Chúa !

  Thực tại Nước Thiên Chúa !

  Ngày đăng: 26/10/2022 - Tác giả: vien sinh
  Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con ! Chúa đã phải tạ ơn Chúa Cha thay cho chúng con vì ơn đã mặc khải Nước Thiên Chúa cho những người bé mọn là từng người trong chúng con. Thế mà chúng con đây lại không biết tạ ơn Chúa Cha về ơn trọng đại, cao cả này. Chúng con thật đắc tội với Chúa Cha. Xin Chúa Cha tha...
1 2 3 4 5 6