Icon Collap
...
Tu trì
Tiêu điểm

  Kho báu

  Ngày đăng: 01/08/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Đối với Chúa, chúng con như là kho báu của Người. Còn chúng con, chúng con vô tâm với Người quá, xin tha thứ và cứu giúp chúng con.
  Tông Huấn Nữ tu chiêm niệm

  Tông hiến của Đức Thánh Cha về đời sống các nữ tu chiêm niệm

  Ngày đăng: 01/08/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Đức Thánh Cha quan tâm đến tất cả những khía cạnh của đời sống các nữ tu chiêm niệm, dưới sự Khôn Ngoan mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Đức Thánh Cha sẽ tìm cho đời tu của các đan sĩ ngày càng được cải thiện.

  Hân hoan mừng lễ Thánh Biển Đức

  Ngày đăng: 01/08/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Lễ Kính Thánh Biển Đức - Thánh nhân là người sống khó nghèo tuyệt đối. Đời sống của Ngài là một cuộc đời bắt chước Chúa Kitô khó nghèo. Với tuổi già sức yếu: hãm mình và hy sinh chay tịnh, thánh Bênêđictô đã muốn sao cho chóng được về kết hợp vĩnh viễn với Chúa. Sự mong ước của thánh nhân đã được Chúa chấp nhận.

  Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu

  Ngày đăng: 01/08/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Ôi Mẹ Maria Phù Hộ rất đáng mến yêu của con! Con yêu mến Mẹ. Con cám ơn Mẹ, vì Mẹ đã thương yêu phù hộ và dẫn dắt con trong suốt dọc dài đời sống. Con ước ao biết mấy để được trở nên con gái của Mẹ. Là người con Đức Mẹ Phù Hộ.

  Ngài nơi đây

  Ngày đăng: 01/08/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Ngài nơi đây, tìm quên đi trong tình yêu của Ngài, tìm quên đi trong công việc phục vụ tha nhân, tìm quên đi vì ý riêng của mình và đón nhận cả những quyết định lớn lao trong đời mà Chúa ấn định. Tình yêu vĩnh cửu của con...
1 13 14 15 16 17 18