Icon Collap
...
Trang chủ / Trách nhiệm hỗ tương giữa con người và tự nhiên

Trách nhiệm hỗ tương giữa con người và tự nhiên

con-nguoi-va-tu-nhien
Trách nhiệm hỗ tương giữa con người và tự nhiên – Họa phẩm Tàu Noe của Roelant Savery

ĐỌC

Laudato Si’ Chương 2, mục 2: Sự Khôn Ngoan Của Các Trình Thuật Kinh Thánh

Đức Thánh Cha Phanxico khởi sự chương 2 bằng việc lược tóm thần học tạo dựng và các giáo huấn của Kinh Thánh về sự tồn tại của con người. “Những trình thuật này gợi ý rằng đời sống con người được thiết đặt trên ba mối tương quan căn bản và liên hệ mật thiết với nhau: với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính trái đất. Theo Kinh Thánh, ba mối tương quan thiết yếu này đã bị phá vỡ, cả bên ngoài lẫn bên trong chúng ta. Sự đổ vỡ này chính là tội. Sự hài hòa giữa Đấng Hóa Công, nhân loại và thụ tạo xét như một thể thống nhất đã bị phá vỡ bởi việc con người muốn chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa và từ khước chân nhận những giới hạn thuộc về thụ tạo nơi chính mình” (66).

Tội lỗi nhân loại đã phá vỡ tính hiệp nhất với Ba Ngôi Chí Thánh. “Điều này đã bóp méo lệnh truyền ‘làm bá chủ’ trái đất (x. St 1,28), hãy ‘canh tác và gìn giữ trái đất’ (St 2,15). Hậu quả là mối tương quan hoà hợp uyên nguyên giữa con người và tự nhiên trở nên xung đột (x. St 3,17-19)” (66). Những lời này trong sách Sáng Thế Ký thường bị hiểu sai. Đức thánh cha Phanxico cố gắng nắn chỉnh cách hiểu cũ khi nói rằng: “‘canh tác’ chỉ đến việc trồng trọt, cày xới hay lao tác, trong khi ‘giữ gìn’ mang nghĩa quan tâm, bảo vệ, chăm nom và bảo tồn. Điều này ám chỉ một mối tương quan trách nhiệm hỗ tương giữa con người và tự nhiên. Mỗi cộng đồng có thể rút tỉa từ sự hào phóng của đất mẹ bất cứ thứ gì họ cần cho sự tồn tại cua mình, nhưng cộng đồng ấy cũng phải có bổn phận bảo vệ trái đất và đảm bảo duy trì hoa trái phong phú cho các thế hệ sau này” (67).

PHẢN TỈNH

Phần còn lại của chương 2 mô tả các trình thuật Kinh Thánh là những trích đoạn đã biểu tượng hóa ý định của Thiên Chúa dành cho nhân loại nhằm “tôn trọng các luật tự nhiên và sự cân bằng tinh tế vốn có giữa các tạo vật nơi thế giới này” (68). Đức thánh cha Phanxico mô tả “các luật tự nhiên” này bằng việc diễn tả cách thức Kinh Thánh bàn đến các mối tương quan giữa con người và các thụ tạo khác. Ngài nhắc đến các câu chuyện giữa Cain và Aben cũng như chiếc tàu của Noê: “Những câu chuyện xa xưa này với đầy tính biểu tượng, làm chứng cho niềm xác tín chúng ta chia sẻ hôm nay, rằng mọi sự đều liên đới với nhau, và việc chăm sóc đích thực đời sống của chúng ta và các mối tương quan của chúng ta với tự nhiên không thể tách lìa khỏi tình huynh đệ, công lý và sự trung tín với người khác” (70).

Bài đọc thêm: Lý trí và con tim

HÀNH ĐỘNG

Thiên Chúa đã tạo tác một thế giới nơi đó thiên nhiên chăm sóc chúng ta, và đối lại Ngài đã muốn chúng ta chăm sóc thiên nhiên. Các hành động cá nhân vốn giúp giă tăng sự nối kết của bạn với tự nhiên bao gồm việc chăm sóc cây cối trong nhà và tự trồng lấy thực phẩm cho mình. Để có được tác động lớn hơn, hãy cân nhắc đến những chính trị gia bạn sẽ bầu chọn và các công ty xí nghiệp mà bạn ủng hộ với túi tiền của mình: Đâu là những giá trị của họ? Đâu là những việc họ làm cho thấy họ cam kết chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta?

Tác giả: Samantha Panchèvre
Chuyển ngữ: Huy Văn
Hiệu đính: Minh Vương

Nguồn: dongten.net

Bình luận