Icon Collap
...
Trang chủ / Lịch lễ – Giải tội – Xức dầu bệnh nhân

Lịch lễ – Giải tội – Xức dầu bệnh nhân

Lịch lễ, giải tội, xức dầu bệnh nhân, nhà thờ thái hà, sinh viên công giáo hà nội

1. LỊCH LỄ SINH VIÊN TẠI ĐỀN THÁNH GIERADO

 • Gia đình Ơn gọi:Thánh lễ 19h thứ 2 hàng tuần
 • Cộng đoàn Sinh viên Hưng Hóa tại Hà Nội: Thánh lễ 19h thứ 3 hàng tuần
 • Cộng đoàn Sinh viên Bùi Chu tại Hà Nội: Thánh lễ 19h thứ 5 hàng tuần
 • Cộng đoàn Y Dược tại Hà Nội: Thánh lễ 19h thứ 5 hàng tuần
 • Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội: Thánh lễ 19h thứ 6 hàng tuần và 10h Chủ Nhật tuần 1 + 3 trong tháng
 • Cộng đoàn Tiếng Anh John Paul II: Thánh lễ 16h30 thứ 7 hàng tuần
 • Cộng đoàn Martino: Thánh lễ 18h Chủ nhật hàng tuần
 • Cộng đoàn Thương mại: Thánh lễ 16h Chủ nhật tuần 2 trong tháng tại nhà thờ Đình Quán

2. LỊCH LỄ CHUNG TẠI NHÀ THỜ THÁI HÀ

 • Từ thứ 2 đến thứ 6

Lễ I: 05h30

Lễ II: 18h30

(Riêng thứ Tư có thánh lễ III vào lúc 20h00 và ngày thứ Sáu có thánh lễ III lúc 15h00)

 • Ngày thứ 7

Lễ I: 05h30

Lễ II: 10h00 (Lễ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ III: 12h00 ( Lễ Chúa Nhật, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ IV: 16h00 (Lễ Tiếng Anh, ngoài đền Giêrađô)

Lễ V: 18h00 (Lễ Chúa Nhật, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ VI: 20h00 (Lễ dành cho giới trẻ)

 • Ngày Chúa nhật

Lễ I: 05h30

Lễ II: 08h00

Lễ III: 10h00

Lễ IV: 16h00 ( Lễ dành cho thiếu nhi)

Lễ V: 18h00

Lễ VI: 20h00 (Chúa nhật cuối tháng cầu cho công lý và hòa bình)

Riêng các ngày lễ trọng sẽ có lịch thông báo cụ thể.

3. GIẢI TỘI

 • Từ thứ 3 đến thứ 6

Sáng: 8h00 – 11h00

Chiều: 3h00 – 5h00

Sau thánh lễ sáng lúc 5h30. Trước và sau thánh lễ chiều lúc 18h30

 • Thứ 7 và Chúa nhật

Trước và sau các thánh lễ

Lưu Ý:

 • Thứ Hai hàng tuần không giải tội.
 • Nếu không có cha trực sẵn giải tội, quý vị liên hệ với Văn Phòng để mời các cha giải tội cho quý vị

4. XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Cha Giuse Lương Văn Long được cắt cử phụ trách cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân tại các bệnh viện. Quý vị có nhu cầu liên hệ với ngài qua văn phòng Giáo xứ (Thứ Hai không làm việc). Nếu cha Giuse Long không thể đi được, sẽ có các cha thay thế.

Svconggiao.net

Bình luận